Home

Onemocnění sítnice a sklivce

Sítnice je nejdůležitější částí oka. Je to místo, kde obraz vzniká. Její onemocnění jsou velmi závažná a často vedou ke ztrátě zraku. Nejčastější příčinou ztráty a vážného poškození zraku v Evropě je věkem podmíněná makulární degenerace sítnice.Rozšířené jsou také další onemocnění sítnice a sklivce Léčba onemocnění sítnice a sklivce. Pokud zjistíte, že se váš zrak náhle zhoršil, máte deformovaný obraz, pokud vnímáte nově vzniklé výpadky v zorném poli, vidíte blesky, padající saze nebo clonu před okem, neváhejte a kontaktujte nás

Onemocnění sítnice a sklivce Onemocnění sítnice vedou k vážným poruchám zraku, a proto je důležitá jejich včasná diagnostika a správná léčba. Používáme nejmodernější diagnostické přístroje, které umožní např. prohlížet v počítači řez sítnicí a určit místo a druh postižení sítnice bez dotyku oka Vitreoretinální onemocnění (onemocnění sítnice a sklivce) Petr Kolář Oční klinika LF MU a FN Brno Přednosta: Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc

Poradna pro nemoci sítnice. poskytuje komplexní péči o nemocné s chorobami sítnice a sklivce. Léčba těchto onemocnění je jak konzervativní, tak chirurgická, často se oba přístupy vhodně doplňují. Poradna pro nemoci sítnice je podle přístupu k léčbě rozdělena na konzervativní část - tzv. diabetologickou poradnu. Onemocnění sítnice a sklivce vyžadující chirurgický zákrok Choroby sklivce Zkalení sklivce vlivem zánětu. Nejčastější příčinou je infekce (zánět) v oblasti zrakového nervu či zánět probíhající v mozku, nikoliv nitrooční infekce. Je důležité si uvědomit, že zrakový nerv je výběžkem mozku Poradna - nemoci sítnice a sklivce. FNKV - Zdravotnická pracovišt a fotodokumentačním centrem oftalmologické kliniky FNKV poskytuje komplexní péči o nemocné s chorobami sítnice a sklivce. Léčba těchto onemocnění je jak konzervativní, tak chirurgická Onemocnění sítnice. Sítnice je nejdůležitější částí oka, která zachycuje obraz pronikající do oka a zrakovým nervem jej posílá do mozku. Centrální část sítnice tvoří tzv. makula neboli žlutá skvrna, která je místem nejostřejšího vidění. Výživu sítnice zajišťují sítnicové tepny a cévy onemocnění sklivce - diagnóza, příznaky, léčba Na této stránce naleznete veškeré informace o nemoci onemocnění sklivce. Popis nemoci, diagnózu, příznaky nemoci a zkušenosti lidí s nemocí onemocnění sklivce. Odchlípení sklivce, správně odloučení zadního sklivce od sítnice, je běžná záležitost související.

Léčba sítnice a sklivce Síť očních klinik Lexu

  1. Operace sítnice a sklivce. Operace. sítnice a sklivce. V našem očním centru se zaměřujeme na diagnostiku onemocnění sítnice a její léčbu. Veškerá vyšetření a léčbu provádíme ambulantně a dle časových možností pacienta. Zaměřujeme se na prevenci, diagnostiku a léčbu věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)
  2. Zakalení sklivce. Pokud si zcela napoprvé všimnete, že se vám v očích objevují jakési tečky, tak se jedná o tzv. zákalky. Avšak tyto zákalky jsou většinou zcela normální a neškodné. Některé ale mohou naznačovat skryté problémy a vy byste o nich měli informovat svého očního lékaře
  3. Odchlípení sklivce. Pod pojmem odchlípení sklivce se rozumí oddělení sklivce od sítnice.Tato degenerativní změna se vyskytuje poměrně často po 65. roce věku, někdy i dříve (zvláště u lidí, kteří již mají nějaké oční onemocnění nebo trpí silnou krátkozrakostí)
  4. Onemocnění sítnice a sklivce Mezi nejčastější onemocnění sítnice patří věkem podmíněná makulární degenerace, diabetická retinopatie, onemocnění makuly, odchlípení sítnice a veškeré degenerativní změny na sítnici. V Očním centru Praha máme specializované centrum pro léčbu sítnice (tzv. vitreoretinální centrum)
  5. Operace sítnice a sklivce - pojištěnci zdravotních pojišťoven s výjimkou VZP. Krvácení do sklivce 5 000 Kč. Odstranění zákalků sklivce, doplatek za bezstehovou techniku 5 000 Kč. 12 000 Kč Laserová metoda léčby zákalků sklivce. Onemocnění sítnice při cukrovce 5 000 Kč. Odchlípení sítnice 5 000 Kč. Operace.
  6. Úvodní informace. věkem podmíněná - tzn. onemocnění se vyskytuje ve středním a vyšším věku; makulární - tzn. postihuje makulu - žlutou skvrnu sítnice - místo nejostřejšího vidění; degenerace - tzn. poškození sítnice následkem porušené rovnováhy metabolismu sítnice; VPMD se rychle dostává mezi hlavní příčiny ztráty zraku v populaci starší 50 let
  7. Na oční klinice Top Esthetic funguje specializované vitreoretinální centrum, které se věnuje onemocněním sklivce a sítnice. Jedná se o spektrum stavů od relativně málo závažných, které mohou ale výrazně snižovat kvalitu života, až po situace, kdy hrozí trvalá ztráta zraku

Jiné poruchy sklivce - plovoucí částice a obláčky MaciH 4.2.2016 | návštěvník | Ústecký kraj Dobrý den, chtěla by se zeptat za svého otce, má diagnozu jiné poruchy sklivce - plovoucí částice - obláčky, které mu brání v dobrém vidění, vše vidí rozmazaně, a jen občas se zadaří, že ty částice odplavou na stranu Krvácení do sklivce může vést ke slepotě. Plovoucí černé tečky nebo saze jsou signálem závažného krvácení do sklivce. V tomto případě je nutné urychleně vyhledat lékařskou pomoc. Krvácení totiž může způsobit odchlípení sítnice a úplnou slepotu Erudovaní oční chirurgové oční kliniky OFTEX se dlouhodobě specializují na léčbu a operace závažných onemocnění sítnice.Jde zejména o krvácení do sklivce, degenerativní onemocnění sítnice, odchlípení sítnice a operace makulární díry. Nebojte se svého onemocnění, určitě Vám pomůžeme Oční centrum a Oční klinika Pardubice se specializuje na onemocnění očního pozadí (sítnice) a sklivce a na odstraňování dioptrických vad (krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu).. Problémy se zrakem patří k jedněm z nejobávanějších. Život v rozostřeném světě či ve tmě je těžké si jenom představit, natož k němu životem a přibývajícím věkem dojít

Choroby sítnice a zrakového nervu u dětí Vrozené vývojové anomálie Aplázie a hypoplázie makuly Aplázie makuly je vzácnější porucha obvykle spojená s jinými očními anomáliemi jako jsou mikroftalmus, aniridie, kolobom optiku, monokulární myopie, albinismus a fibrae medullares Výživa sítnice je narušena a dochází postupně ke změnám způsobených nedostatkem kyslíku a špatného odstraňování odpadních látek. Není-li cukrovka dlouhodobě dobře kompenzována, dochází k tvorbě nových cév na sítnici a zrakovém nervu /neovaskularizace/ Paní doktorka působí na oční klinice v Brně od července roku 2019, specializuje se na léčbu šedého i zeleného zákalu. Věnuje se též problematice onemocnění sítnice a sklivce a léčbu věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) Onemocnění sítnice. Mezi vrozené vady sítnice patří např. retinopatie nedonošenců - je to nečastější příčina slepoty u dětí, kdy dochází k oboustrannému postižení nevyvinuté sítnice. Poměrně častým onemocněním sítnice jsou oběhové poruchy, kdy dochází k uzávěru sítnicových cév

Choroby sklivce a sítnice - vitreomakulární trakční syndrom, epiretinální membrány, makulární díra, diabetické komplikace zadního segmentu oka, luxace čočky do sklivce, luxace vlastní čočky (po úraze, vrozená nebo jako komplikace po operaci katarakty), luxace umělé nitrooční čočky

Léčba onemocnění sítnice a sklivce - Neoviz

Odchlípení sítnice | NZIP

Odchlípení sítnice (amotio retinae) je závažné oční onemocnění, které může vzniknout v kterémkoliv věku, avšak nejčastěji postihuje lidi věku středního a vyššího. Větší pravděpodobnost jejího vzniku mají lidé krátkozrací, zejména s vyšším stupněm krátkozrakosti, a lidé, v jejichž přímém příbuzenstvu. některá onemocnění sítnice a sklivce. Oční choroby často souvisejí s věkem. Ve čtyřiceti letech života trpí vetchozrakostí přibližně polovina lidí a ve 45 letech již skoro každý. S věkem totiž ubývá pružnosti čočky a pomalu ztrácíme schopnost zaostřit na blízko. Naše vidění na dálku se většinou nemění.

Onemocnění sítnice. Sítnice (lat. retina) je vnitřní tenká vrstva oka, jejíž hlavní funkcí je snímání a předzpracování světelných signálů přicházejících na sítnici skrze čočku. Sítnice je vlastním orgánem zraku a tvoří vnitřní vrstvu oka. Sítnice funguje jako film ve fotoaparátu - zachycuje obraz a zrakovým. Moderní biologická léčba onemocnění sítnice. V posledních několika letech se v oftalmologii důrazně prosazuje moderní biologická léčba, která spočívá v aplikaci nitroočních injekcí s anti-VEGF preparátem do sklivce. Pomocí účinných látek biologického původu jsme tak dnes schopni léčit onemocnění sítnice, jako je věkem podmíněná makulární degenerace. Funkční poruchy sklivce, sítnice a cévnatky: Definiční list DRG báze DRG báze 02-K05 zahrnuje hospitalizační případy pacientů s funkční poruchou sklivce, sítnice a cévnatky, kteří nesplňují definiční kritéria DRG bází s vyšší prioritou. Zejména se může jednat o konzervativní léčbu nebo diagnostiku onemocnění

Odchlípení sítnice – WikiSkripta

Léčba sítnice a sklivce Gemini oční klinik

Mezi nejčastější onemocnění sítnice a sklivce patří věkem podmíněná makulární degenerace, odchlípení sítnice, diabetická retinopatie a sklivcové zákalky. Spolupracujeme se všemi tuzemskými zdravotními pojišťovnami. Centrum pro léčbu sítnice a sklivce funguje v Lexum více než 15 let Times New Roman MS Pゴシック Arial Calibri Wingdings VPMD-Litomyšl Vitreoretinální onemocnění (onemocnění sítnice a sklivce) Anatomie oka Anatomie sklivce Anatomie sítnice Histologie sítnice Anatomie makuly Amoce (odchlípení sítnice) - historie Amoce - vyšetřovací metody Amoce - vyšetřovací metody Amoce. Nemoc sítnice Přeji Dobrý den, Měl bych na Vás dotaz co si o tom myslíte. Můj problém se týká vidění. Vše začalo 14.11 a k lékaři jsem se dostal 16.11. Popis problému je zamlžené vidění na levém oku (průhledná šmouha v periferním vidění. ne sklivce to nejsou ty mám taky) Nemoci sítnice. Pokud pacient udává postupující omezování horní části zorného pole, ukazuje to na odchlípení sítnice. Jakou v tomto případě hraje roli časová prodleva mezi zjištěním pacienta a provedení operace / v prvém týdnu, po týdnu, po měsíci/, aby zrak zůstal zachován a nebylo třeba radikálnějšího. Diabetická retinopatie je nezánětlivé onemocnění oční sítnice.Vzniká jako důsledek celkového postižení cév u cukrovky. Je to jedna z nejčastějších pozdních orgánových komplikací diabetu.Objevuje se přibližně po deseti letech trvání nemoci - tento údaj je ale značně individuální. Dochází k poškození krevních cév vyživujících sítnici a v těžkých.

Specializuje se na onemocnění sítnice a sklivce, zvláště pacientů postižených odchlípením sítnice, cévními onemocněními sítnice, diabetickou retinopatií a diabetickým makulárním edémem onemocněním rozhraní sítnice - sklivec, krvácením do nitra oka, poúrazovými stavy, atd.. K dispozici má kompletní diagnostické přístrojové vybavení (fundus kamera. Některá onemocnění sklivce a sítnice mají po vyčerpání konzervativní medikamentózní léčby indikaci k chirurgickému řešení. Jedná se o opakující nebo delší dobu nevstřebávající se krvácení do sklivce, pokročilé formy diabetické retinopatie, nemoci žluté skvrny ve smyslu vzniklých děr nebo membrán na sítnici.

Specialista na onemocnění sítnice a sklivce z oční kliniky 1.LF UK a ÚVN Praha, člen výboru ČVRS. Operatér katarakty. Doc.MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA. Přednosta kliniky oční kliniky FNKV, specialista pro nemoci předního segmentu oka. Náš tým Onemocnění sítnice a sklivce. Zrádnost řady chorob sítnice spočívá v riziku rychlého vzniku nevratného poškození zraku cs Oční suspenze pro injekční aplikaci určená pro označení sklivce pro jeho odstranění při zákroku vitrektomie. en The biological tests will be carried out on the donor's serum or plasma. Specializuje se na onemocnění sítnice a sklivce. V současné době je na FNKV vedoucím Oddělení pro onemocnění sítnice a sklivce a odborným garantem Makulárního centra pro terapii Věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), diabetického makulárního edému (DME). Přednáší a vyučuje jako odborný asistent na 3 1) odchlípení sítnice s trhlinou 2) onemocnění makuly 3) onemocnění sklivce. ad 1) Odchlípení sítnice ošetřujeme jak zevními kryochirurgickými metodami (cerclage, plombage) tak i operací tzv. vnitřní operací - pars plana vitrektomie (PPV) ad 2) Onemocnění makuly - epimakulární membrána, makulární díra, makulární. Progresi technologie vitreoretinální operativy, ke které dochází v posledních letech, lze nazvat revoluční. Jasným trendem nitrooční chirurgie je miniinvazivní přístup, který již není doménou pouze předněsegmentové, zvláště kataraktové chirurgie, ale dostává se do popředí zájmu i při řešení chirurgických onemocnění sklivce a sítnice

Video:

Fotogalerie oční optika Hradec Králové

Chirurgie sítnice a sklivce . V další fázi zákroku lékař kontroluje sítnici a ošetřuje projevy jejího eventuálního onemocnění. Na konci zákroku se nitrooční prostor ponechává napuštěný operačním roztokem nebo je třeba oko vyplnit (tamponádou) vzduchem, ředěným plynem, či silikonovým olejem (dle závažnosti. Onemocnění sklivce ; Častou obtíží jsou létající mušky (muscae volitantes) - pacient vidí před okem drobné poletující zákalky. Mohou pacienta obtěžovat, jsou zcela nezávažné. Výjimečně je projevem onemocnění sítnice Onemocnění sítnice patří mezi nejzávažnější a často vedou ke ztrátě zraku Tyto změny přicházejí obvykle s věkem, ale na jejich vznik působí i namáhání sklivce při krátkozrakosti (kdy se oko prodlužuje), úrazy oka, záněty, a někdy se objeví i po laserové korekci krátkozrakosti Zákalky ve sklivci léčba Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD). Závažná onemocnění sítnice při celkových onemocněních nečastěji u cukrovky a hypertenze. K diagnostice a prevenci sítnicových onemocnění je důležité pečlivé vyšetření. Použití moderních technologií, jako je OCT (Spektrální optický koherentní tomograf) je velkým přínosem onemocnění čočky (šedý zákal), zelený zákal (glaukom) onemocnění sítnice, sklivce. poranění oka ,ošetřujeme oční úrazy. konzultace a zprostředkování refrakčních operací (odstraňování brýlové korekce) oční vyšetření pro interní, endokrinologické a neurologické ambulance. vyšetření pro potřeby.

Oko chrání hematookulární bariéra, která se skládá za dvou částí: hemato-kamerální a hemato-retinální bariéry. Obě fungují jako síto, které brání průniku velkých molekul do přední komory oka, sítnice a sklivce. Klasifikace uveitid. Uveitidy představují velmi nehomogenní skupinu onemocnění Onemocnění oka v dětském věku (šilhání, tupozrakost, retinopatie nedonošených) Onemocnění sítnice a sklivce; Chirurgie šedého zákalu a chirurgie onemocnění sítnice a sklivce; Léčba retinopatie nedonošených laserem a aplikací injekcí do oka Přednášky a publikační činnost

Onemocnění sítnice a sklivce. Zrádnost řady chorob sítnice spočívá v riziku rychlého vzniku nevratného poškození zraku. Onemocněním sítnice a sklivce lze předcházet. Čím dříve jsou příznaky nemocí rozpoznány, tím větší je naděje na záchranu zraku. Proto nepodceňujte pravidelné preventivní prohlídky zrak Komplexní péče o zrak, diagnostika a korekce refrakčních vad pomocí brýlí, léčba šedého i zeleného zákalu, onemocnění duhovky, sítnice a sklivce, také terapie při onemocnění slzných cest a suchého oka, vyšetřováním předčasně narozených dětí, kojenců, léčbu šilhání a tupozrakosti Nemoci a poruchy oka a očních adnex: ↪ DRG kategorie: DRG báze je definována pro více DRG kategorií: ↪ DRG báze: 02-M01: Laserová a koagulační léčba: 02-Z01 Zánětlivá onemocnění oka; 02-F03 Funkční poruchy sklivce, sítnice a cévnatky; 02-F04 Glaukom; 02-V01 Vrozené vady oka, očních adnex a očnice. Primář Oční kliniky SOMICH od 5/2019, operativa zadního segmentu oka - sítnice, sklivce, glaukomová, sítnicová ambulance, FAG, všeobecná ambulance. Specializace: Diagnostika, léčba a operativa zadního segmentu oka - sítnice a sklivce; Vitreoretinální chirurgie (PPV)- zaměření na léčbu onemocnění sklivce a sítnice

MUDr

onemocnění sítnice - VPMD (věkem podmíněné makulární degenerace), diabetické retinopatii, makulární díře i dalších onemocnění sítnice a sklivce Lékařům OCT vyšetření umožňuje chirurgii sítnice a sklivce - pars plana vitrektomie při diabetickém onemocnění sítnice, při věkem podmíněných změnách sítnice, operace odchlípené sítnice; operace šilhání - u dětí i dospělých; operace zeleného zákalu - trabekulektomie, implantáty, cyklofotokoagulac

Poradna pro nemoci sítnice Oční klinik

O lékaři / ambulanci: MUDr. Filip Brázda se věnuje očnímu lékařství od roku 2003, v ordinaci polikliniky Malešice působí od roku 2010. Jeho hlavní specializací je diagnostika a konzervativní i chirurgická léčba onemocnění sítnice a sklivce Onemocnění sítnice - vyšetření pomocí OCT. Díky přístrojovému vybavení naší ambulance fundus kamerou a optickou koherentní tomografií (OCT) jsme schopni včas zjistit patologické procesy sítnice.Fundus kamera zachytí detailní změny na očním pozadí.. Vyšetření spektrálním tomografem OCT - iVue a 3D OCT Maestro (sítnicový modul) je velmi přínosné pro. onemocnění sklivce (krvácení, zákaly) - provádíme diagnostiku, léčbu, event. zprostředkování operace při různých formách onemocnění sítnice a sklivce; onemocnění sítnice (odchlípení, degenerace, cévní poruchy) oční vyšetření pro interní, endokrinologické a neurologické ambulanc

Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivc

Chirurgie sítnice a sklivce - part plana vitrektomie při postižení sítnice diabetem, při věkem podmíněných změnách sítnice, operace odchlípené sítnice, operativa epimakulárních membrán i makulární díry; Transplantace oční rohovky - u vrozených nemocí rohovky, stavech po úrazu či věkem podmíněných změ Dále vám poskytujeme léčbu astigmatismu, keratokonu, onemocnění sítnice a sklivce, zeleného zákalu, suchého oka, laserové ošetření rohovky nebo transplantace rohovky. Samozřejmostí je u nás kvalitní pooperační péče

Zadní plocha sklivce zevnitř naléhá na vnitřní povrch sítnice. Během života dochází ke strukturálním změnám sklivce, kdy v něm vznikají dutiny naplněné vodou. Tyto procesy mohou vyústit k odloučení sklivce a k jeho odtržení od zrakového nervu. Odchlípení sítnice je závažné oční onemocnění Při léčbě onemocnění sítnice se k aplikaci vektorů nejčastěji využívají intravitreální a subretinální injekce (obr. 3, tab. 2). Aplikace do sklivce je sice pro sítnici méně invazivní, ale transdukce probíhá zejména ve vnitřních vrstvách sítnice, tedy v buňkách Müllerových a gangliových Nemoci sítnice oka. Lidské oko je velmi složitý orgán, který se skládá z mnoha malých částí. V oční kouli se nachází bělima, rohovka, živnatka, řasnaté tělísko, duhovka, zornice, čočka, sítnice a sklivec. Zároveň k oku patří také spojivka, slzní žláza, obě víčka (horní a dolní) i okohybné svaly Občas odloučený kousek sklivce na sebe naváže i malou část sítnice. Toto odchlípnutí sítnice vyvolá krvácení do sklivce, které pak vidíte jako shluk malých teček. V takové situaci je nezbytné bez prodlení vyhledat očního lékaře. Dalšími obecnými příčinami vzniku zákalků je krvácení a zánět v oční bulvě

Příznaky odchlípnutí sítnice. Přítomnost malých trhlinek a svrašťování sklivce napomáhá k odchlípení. Jedná se tedy o degenerativní změny na sítnici oka, která vedou postupně k rozšiřování problémů a pomalému zhoršování zraku, až ke slepotě Diabetická retinopatie je poškození sítnice následkem cukrovky. Sítnice (latinsky retina) je jemná nervová tkáň, vystýlající oko. Centrální oblast sítnice, která se nazývá makula, obsahuje veliké množství tyčinek a čípků umožňujících ostré vidění. Poškození této relativně malé oblasti je závažným. Klasické symptomy-předchůdci, byly pozorovány u 60% pacientů se spontánní rhegmatogenním odchlípení sítnice, jsou plovoucí photopsias sklivce a zákaly. Po uplynutí určité doby si pacienti všimnou relativní poruchy zraku, které mohou postupovat a pokrývat centrální vidění U nemocných s cukrovkou je pravidelná kontrola sítnice naprostou nutností. Kromě výše vyjmenovaných existují také další onemocnění sítnice, většinou se jedná o důsledek poruch krevního oběhu a žilních problémů. K velmi rizikovému odchlípení sítnice může dojít i samovolně, nejčastěji následkem úrazu nebo infekce

OFTEX | Fotogalerie oční optika Svitavy

Poradna - nemoci sítnice a sklivce - FNK

onemocnění sklivce (krvácení, zákaly) a sítnice (odchlípení, degenerace, cévní poruchy) - diagnostika, léčba, event. zprostředkování operace při různých formách onemocnění sítnice a sklivce. poranění oka (cizí tělesa, rekonstrukční operace Odchlípení sítnice (amotio retinae, anglicky retinal detachment) je odchlípení sítnice od cévnatky,tím dochází k poruše výživy sítnice a jejímu poškození. Jedná se o nebolestivý, ale velmi závažný stav. Vzniká nejčastěji po úrazech oka, zřídka bývá vrozená. Rozlišují se 3 typy. Rhematogenní amoce je způsobena. Komplexní chirurgická řešení onemocnění sítnice a sklivce Jsou vhodné především pro tyto nemoci: věkem podmíněná makulární degenerace - vlhká forma (forma s krvácením nebo otokem sítnice), diabetická proliferativní retinopatie - následek cukrovky, hemoftalmus. Léčba sítnice a sklivce

Centrum pro léčbu onemocnění sítnice - Oční centrum Prah

onemocnění sklivce - diagnóza, příznaky, léčba

Onemocnění, které nebolí, ale významně zhoršuje kvalitu života. Diabetická retinopatie je onemocnění sítnice oka.. Sítnice je vnitřní tenká vrstva oka. Její hlavní funkcí je převádění světelných signálů přicházejících na sítnici skrze čočku na elektrické signály, které jsou zpracovávány mozkem na viděný obraz Centrum je zaměřeno na diagnostiku a léčbu (především chirurgickou a laserovou) onemocnění sítnice a sklivce, zahrnující zejména odchlípení sítnice a cévní onemocnění sítnice, některé formy onemocnění makuly, traumata a nitrooční záněty. Spolupracují s uveálním centrem při diagnostice a léčbě uveitid a. Mžitky před očima jsou drobné skvrny, saze, tečky, čárky nebo pavučinky, které se mohou objevit v našem zorném poli. Ve většině případů se nejedná o nic vážného, ale někdy mohou být známkou závažnějšího onemocnění. Článek popisuje příčiny, příznaky a možnosti léčby mžitků před očima

Bc

Operace sítnice a sklivce pro pojištěnce ZPMV, VOZP a ČPZP, VZP: Zdarma: Operace sítnice a sklivce / pro nenasmlouvané pojišťovny a cizince/ Krvácení do sklivce: 11 000,-Kč: Sklivcové zákaly: 11 000 - 22 000,-Kč: Odchlípení sítnice: 15 000 - 35 000,-Kč: Onemocnění sítnice (Diabetes) 13 000 - 35 000,-Kč: Operace. Specializujeme se na laserové operace očí, nitrooční operace dioptrických vad, odstranění astigmatismu, operace šedého zákalu, léčbu keratokonu, léčbu onemocnění sítnice a sklivce či operace šilhání u dospělých pacientů. Každoročně provádíme téměř 6 tisíc očních operací všeho druhu

Operace sítnice a sklivce Oční centrum Somic

Zakalení sklivce - příznaky a léčb

Degenerativní změny sklivce NZI

Refrakční oční vady a onemocnění očí - Oční centrum Prah

Vedle oční chirurgie se specializuji na komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Zároveň působím malým úvazkem na Oční klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Ústřední vojenské nemocnici v Praze Střešovicích, kde se věnuji zejména pacientům s očními komplikacemi diabetu a problematice. Makulární díra je relativně časté, většinou jednostranné oční onemocnění, které postihuje nejostřejší místo vidění na sítnici tj. makulu (žlutou skvrnu). Nejčastěji se s ním setkáváme u žen hlavně ve věku 60-70 let. Následné riziko rozvinutí tohoto onemocnění i na druhém oku je přibližně mezi 10-20 % Hlavní náplní činnosti lůžkového oddělení jsou operace úrazů, zeleného zákalu a pterygia, operace sklivce a sítnice, léčba nitroočních zánětlivých stavů apod. Oční oddělení zajišťuje léčbu očních onemocnění, úrazů a zrakových vad. Poskytuje pacientům jak lůžkovou, tak zejména ambulantní péči. OCT poskytuje podrobnější informace o stavu sítnice a vede k přesné diagnóze při: podezření na zelený zákal a při jeho léčbě, onemocnění sítnice - VPMD (věkem podmíněné makulární degenerace), diabetické retinopatii, makulární díře i dalších onemocnění sítnice, sklivce a zrakového nervu

OFTEX oční klinika Operace sítnice a sklivc

Retinopathie: Poškození sítnice jako důsledek celkových onemocnění (cukrovky, vysokého krevního tlaku). Většinou dojde k poškození krevních cév, které vyživují sítnici. Ve vážnějších případech může dojít ke krvácení do sítnice a sklivce a tím k závažné poruše zraku nebo slepotě. CHOROBY SKLIVCE Specializujeme se na veškerá onemocnění sítnice. Ve stále větší míře jsou na našem pracovišti prováděny operace sítnice, tj. zadního segmentu oka - tzv. vitrektomie - především u pacientů se závažným onemocněním sítnice, sklivce a také po úrazech

VPMD - věkem podmíněná makulární degenerace Nemocnice

Kontaktní informace Oční ambulance MUDr. Marta Holoušová s.r.o. Telefon: +420 722 225 149 (zde se objednávejte) E-mail: info@ocni-jesenik.cz Adresa: Budova polikliniky - Dukelská 456/13, 790 01 Jesení KAPITOLA NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU (H43-H45) H43 Nemoci sklivce . 0 Výhřez sklivce Nepatří sem: syndrom sklivce následující po operaci katarakty (H59.0) . 1 Krvácení do sklivce . 2 Krystalické uloženiny ve sklivci . 3 Jiné zákaly sklivce Sklivcové membrány a pruhy . 8 Jiné nemoci sklivce Sklivcová(-e): . degenerace. odchlípení sítnice - do 6 měsíců po operaci, více u pacientů s porušením zadního pouzdra, ztrátou sklivce a degenerativními změnami sítnice. sekundární katarakta - výskyt závisí na typu implantované nitrooční čočky a na dokonalém očištění pouzdra. vzniká u anatomicky predisponovaných očí

Centrum pro onemocnění sítnice na klinice Top Esthetic

Dále vám poskytujeme léčbu astigmatismu, keratokonu, onemocnění sítnice a sklivce, zeleného zákalu, suchého oka, laserové ošetření rohovky nebo transplantace rohovky. Samozřejmostí je u ná Laserová koagulace sítnice. Laserová koagulace sítnice je metodou léčby u: - diabetických sítnicových změn (diabetická retinopatie) - jiných cévních onemocnění sítnice - degenerativních změn sítnice - trhlin a děr v sítnici K provedení tohoto výkonu je potřeba Vašeho souhlasu