Home

Slída tvrdost

Mohsova stupnice tvrdosti. První stupnici tvrdosti sestavil v roce 1822 Friedrich Mohs. Materiálem s vyšším číslem lze udělat vryp do materiálu s číslem nižším. Určení tvrdosti podle Mohsovy stupnice tvrdosti se provádí vrypem do zkoušeného materiálu. Metoda se používá v mineralogii. Pro měření technických. Muskovit (světlá slída) Písečná u Jeseníku. Složení: hlinitokřemičitan draslíku a hliníku s obsahem vody a fluoru, KAl 2 (OH,F) 2 AlSi 3 O 10. Soustava: jednoklonná (krystaly jsou velmi podobné šesterečným) Vzhled: tabulky, lupínky. Barva: bezbarvý, bělavý, nazelenalý, s perleťovým leskem. Vryp: bílý. Tvrdost = 2 - 2,5

Tvrdost = 2,5 - 3 Hustota = 3,0 Další vlastnosti: vynikající štěpnost v rovině tabulek, pružnost Vznik: z magmatu, přeměnou jílových minerálů Výskyt: nejběžnější slída - horniny vyvřelé (žuly, pegmatity - Budislav u Litomyšle) i metamorfované (svory, ruly); Švédsko, Kanada, Brazílie, Grónsko Použití: izolační. Muskovit (slída světlá) tvrdost: 2-3 hustota: 2,7 - 3,1 g/cm 3. Muskovit obsahuje K, Al, Si, O, OH, F a tvoří v horninách silně stříbřitě lesklé okrouhlé nepravidelné dobře štěpné šupinky. Barva je bělavá až nažloutlá a krystaly mohou mít různou velikost tvrdost. hustota. optické vlastnosti. (slída) klence (kalcit) klenec kalcitu. lupínky slídy. Štěpnost je jev, kdy se nerost láme podél přesně vymezených ploch. Plochy štěpnosti nejsou dokonale rovné jako plochy krystalo\൶é, nicméně jsou velmi soudržné a dokonce i odrážejí světlo. Kvalita \⠀猀琀甀瀀攁䠀尩. Tvrdost (Mosh) cca 2,5 Vlhkost max. 0,2 % Zrnitost - slída světlá a slída černá 1-3 mm a 5-10 mm Orientační spotřeba individuální podle způsobu použití PŘÍPRAVA PODKLADU: Vmíchání do hmoty: Příprava podkladu se řídí příslušným technickým listem směsi, do které se Cemix DECOR Slída vmíchává Tvrdost 1, elektrody. Tvrdost zkoumáme na krystalech, na kusových nerostech, nebo nanejvýše na hrubozrnných agregátech. Stanovení tvrdosti jemných nebo vláknitých agregátů je vždycky nespolehlivé. [1] V praxi je dobré se orientovat v základní tvrdosti předmětů v běžném dosahu. Například nehet má tvrdost 1,5 až 2

Mohsova stupnice tvrdosti - tvrdost některých láte

 1. Mohsova stupnice tvrdosti. První stupnici tvrdosti sestavil v roce 1822 Friedrich Mohs (1773-1839). Materiálem s vyšším číslem lze udělat vryp do materiálu s číslem nižším. Určení tvrdosti podle Mohsovy stupnice tvrdosti se provádí vrypem do zkoušeného materiálu. Mohsova stupnice tvrdosti - tabulka tvrdosti. Tvrdost. Látka
 2. tvrdost č.3, reaguje s HCl (šumí), krasové oblasti, klencová soustava, bezbarvý, součástí všech vápenců a mramorů, vápnité kosti a schránky živočichů, pálení vápna a cementu, islandský vápenec - průhledný, součástky do mikroskopu. 6. KŘEMIČITANY. slída
 3. erál ze skupiny fylosilikátů typický svojí tmavou barvou (černá, hnědá, červenohnědá, zelená, ale velmi vzácně i bezbarvá). Má vynikající štěpnost podle plochy (001) na kterých je až průhledný. Minerál se štípe v lupenech, které jsou pak elastické a dají se při mechanickém tlaku ohýbat
 4. tvrdost živec > < = tvrdost skla Slída je tvrdší než živec. tvrdost slída > < = tvrdost skla Živec je tvrdší než slída. Podle předešlého úkolu nejděte ještě dva podobné příklady. 1. 2. 4) úkol: Těžba a výskyt nerostů a hornin v ČR Pracujte s mapou České republiky a pracovními listy hornin a nerostů
 5. tvrdost slída > < = tvrdost skla. Podle předešlého úkolu nejděte ještě dva podobné příklady. 1. 2. 4) úkol: Těžba a výskyt nerostů a hornin v ČR. Pracujte s mapou České republiky a pracovními listy hornin a nerostů. Zapište čísla do mapky podle výskytu nebo těžby nerostů a hornin
 6. erál vyvřelých hornin, na jejichž složení se podílí cca 3,8 % a proto je podstatnou složkou granitoidů i bezkřemenných intruziv a méně efuziv. Nejhojnější je v biotitických, dvojslídných a amfibol-biotitických typech žul

Mohsova stupnice tvrdosti: Pro srovnání tvrdosti nerostů sestavil Friedrich Mohs (1773 - 1839) desetičlennou stupnici, seřazenou tak, že každý tvrdší nerost rýpe do předcházejícího měkčího. Například minerál s tvrdostí 4 rýpe do kalcitu (tvrdost 3), ale do apatitu (tvrdost 5) nerýpe. Tvrdost neoznačujeme jednotkami Slída-biotit. 22.06.2012 10:38 Barva a vryp: Tvrdost a hustota: Štepnost a lom: Krystalická soustava: Lesk a propustnost světla:. Vlastnosti minerálů. Pro rozpoznávání minerálů jsou důležité jejich chemické a fyzikální vlastnosti.. Z . fyzikálních. vlastností jsou to zejména . barva, propustnost světla, vryp, lesk, hustota, tvrdost, štěpnos tvrdost, št ěpnost, lom nebo také elektrické a magnetické vlastnosti. vzorky nerost ů (nap ř. slída, pyrit, kalcit, k řiš ťál, magnetit, k řemen), text v u čebnici Postup: Přiložením nerost ů nad text v u čebnici žáci zjistí propustnost sv ětla nerosty. Nerosty rozd ěl Přehled minerálů KŘEMIČITANY MUSKOVIT (světlá slída) Složení: hlinitokřemičitan draslíku a hliníku s obsahem vody a fluoru, KAl2(OH,F)2AlSi3O10 Soustava: jednoklonná (krystaly jsou velmi podobné šesterečným) Vzhled: tabulky, lupínky Barva: bezbarvý, bělavý, nazelenalý, s perleťovým leskem Vryp: bílý, Tvrdost = 2 - 2.

Muskovit (světlá slída) - cuni

Larimar , také nazývaný Stefilia's Stone, je vzácná modrá odrůda silikátového minerálního pektolitu, který se nachází pouze v Dominikánské republice, v Karibiku . Její zbarvení se liší od bílé, světle modré, zelené až modré. (zdroj wikipedia.org) Vzorec NaCu 2 Si 3 O 8 (OH) nebo NaCa 2 Si 3 O 8 (OH) (náhrada vápníku mědí vytváří modrou barvu) 3) tvrdost = stupeň odporu nerostu odolávat mechanickému poškození • Závisí na pevnosti vazby atomů v krystalové mřížce • pro určení tvrdosti používáme - Mohsovustupnici tvrdosti (má 10 stupňů) Využití: a) tvrdé nerosty = vrtání, broušení, řezání. b) měkké nerosty = psaní (tuha, křída Je to SLÍDA. Nerost je drahokam. Jeho barva má různé odstíny červené. Patří do skupiny křemičitanů. Je to GRANÁT. b) Doplň do tabulky chybějící údaje: V tabulce jsou uvedené některé vlastnosti a využití nerostů. Úkolem žáků je doplnit chybějící údaje. Název nerostu Značka, vzorec Barva Tvrdost Využití tuha. Tvrdost: 5 -6 Tvrdost: 5 -6 Dokonalá štěpnost ve 2 hlavních směrech (90°) Dokonalá štěpnost ve 2 hl. směrech(125°) Často tmavě zelený, černozelený, černý Často tmavě zelený, černozelený, černý Lesk je skelný až mastný Důležitý horninotvorný minerál pro bazické a ultrabazické hornin

STUPNICE TVRDOSTI STUPNICE TVRDOSTI NEROST TVRDOST mastek 1 nejměkčí sůl kamenná(halit) 2 kalcit 3 fluorit 4 apatit 5 živec 6 křemen 7 topaz 8 korund 9 diamant 10 nejtvrdší ŠTĚPNOST Rozpadání materiálů podle PLOCH - rovné plochy spojují místa s nejmenší soudržností SLÍDA - lupínky KALCIT - klence Neštěpné nerosty se. destičkový, popřípadě jiný. Vložením různých částic (křemenná moučka, slída, kaučuk, atd.) do plastové matrice je možné výrazně zvýšit mechanické vlastnosti kompozitu (tvrdost, odolnost proti opotřebení, modul pružnosti v tahu), fyzikáln

AZURIT je hydroxid uhličitý měďnatý se vzorcem Cu3 (CO3) 2 (OH) 2 a tvrdost 3,5 až 4. Krystalizuje v mnoha podobách: od inkrustační patiny po uzly, rozety až do shluku průhledných tmavě modrých krystalů. Barva světle až azuritově tmavá modrá. Práškový se odedávna pouřívá jako barvivo. Historický ozdobný drahokam Ochranná slída pro displej rádia Jeep Wrangler JL Uconnect 4C (167x125mm). Slída je opatřena oleofobní vrstvou pro omezení zanechání otisků prstů na displeji GPS. Velmi tenká tlouštka 0,25 mm s tvrdostí 9H (tvrdost 9H odpovídá tvrdosti drahokamu) pro zamezení vzniku škrábanců. Na normální používání navigační. Title: Fyzikální vlastnosti nerostů Author: Petr Havel Last modified by - Created Date: 5/27/2009 6:58:57 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovc

Od slídy po křemen - učebnice - Seminárky, referáty

Slída je nerost, kte rý se v přírod ě vyskytuje tém ěř všude. Tato práce podává p řehled základních vlastností slídy jako jsou elektrické, mechanické a tepelné Slídy mají tvrdost mezi 2 - 3 a hustotu mezi 2,7 - 3,4 g.cm-3 [3] Slída (kaolin) je minerální plnivo, které zvyšuje pevnost a tvrdost polymeru, ale také odolnost konečného dílu proti deformacím a proti poškrábání. Obvyklé plnění je 20 % až 40 % (výjimečně 60 %)

Přehled minerálů a hornin | E-learning Katedry biologie PdF MU

Horninotvorné minerály - cvut

tvrdost: hustota: dalŠÍ vlastnosti: vÝskyt: vyuŽitÍ: biotit -tmavÁ slÍda hlinitokŘemiČitan fe,k,mg jednoklonnÁ ve vyvŘelÝch a pŘemĚnĚnÝch horninÁch tabulky, lupÍnky hnĚdÝ aŽ ČernohnĚdÝ bÍlÝ, ŠedÝ 2,5 -3 izolaČnÍ materiÁl v elektrotechnice ŠtĚpnÝ, pruŽnÝ 3,0 g/cm Častá je forma oolitického hematitu (obrázek 75-46), lístkovité agregáty se označují jako železná slída (spekularit) a v neposlední řadě jsou to nejrůznější zemité agregáty většinou ve směsi s dalšími oxidy a hydroxidy. Fyzikální vlastnosti: T = 6 - 6,5 (agregáty mohou mít tvrdost pouze 1); H = 5,3 PE 300 je vysoko molekulární polyethylen (PE-HD/PE 300). Jedná se o snadno obrobitelný a svařitelný materiál hlavně pro chemická vybavení a výrobu nádrží. Tento materiál vyniká vysokou houževnatostí, pevností při nižších teplotách a dobrými chemickými vlastnostmi. Standartně vyráběné rozměry: 1000 x 2000 mm, nebo. Někdo ale uváděl, že tvrdost musí být vyšší než 8. stupeň podle Mohse, aby šlo o drahokam (v tomto případě by ale mezi drahokamy nepatřil smaragd, který je jedním z nejcennějších). Vznikalo tak mnoho problémů a právě proto v roce 1955 termíny drahokam, polodrahokam a ozdobný kámen nahradil termín drahý kámen

Tvrdost pevných látek - stupnice tvrdosti Příspěvek od RoliD » sob 27. srp 2016 12:50:59 Materiálem s vyšším číslem tvrdosti lze udělat vryp do materiálu s číslem nižším Popis, výskyt a imitace nejznámějších drahokamů. Většina drahým kamenů (kromě organických materiálů jako jsou korály nebo perly) vznikly jako součást hornin Země. Mají charakteristické fyzikální a chemické vlastnosti, díky kterým je určujeme a také odlišujeme od imitací. Drahokam dělají 3 základní předpoklady. Tvrdost (Mosh) cca 2,5 Vlhkost max. 0,2 % Zrnitost - slída světlá a slída černá 1-3 mm a 5-10 mm Orientační spotřeba individuální podle způsobu použití PŘÍPRAVA PODKLADU: Vmíchání do hmoty: Příprava podkladu se řídí příslušným technickým listem směsi, do které se Cemix DECOR Slída vmíchává

tvrdost živec > < = tvrdost skla Slída je tvrdší než živec. tvrdost slída > < = tvrdost skla Živec je tvrdší než slída. Podle předešlého úkolu nejděte ještě dva podobné příklady. 1. 2. 4) úkol: Těžba a výskyt nerostů a hornin v ČR Pracujte s mapou České republiky a pracovními listy hornin a nerost Tvrdost . je schopnost nerostu odolávat mechanickému působení závisí na pevnosti vazby mezi částicemi v krystalové struktuře nerostu výbornou štěpnost má slída, sádrovec velmi dobrou štěpnost má sůl kamenná, kalcit, fluorit 3. Lom Žula. Žula neboli granit je přírodní kámen, konkrétně hlubinná vyvřelá hornina.Jejím základem je křemen a živec, jež dohromady tvoří přibližně 75 % žuly.Také může obsahovat další horniny, které ji mohou dále zbarvovat: turmalín, granát, biotit (tmavá slída), muskovit (světlá slída), titanit, magnetit či apatit.. Základní charakteristikou žuly je její zrn Tvrdost = 2 - 2,5. Výskyt: Kříženec u Mar. Lázní Použití: izolační materiál - žáruvzdorná okénka (americká kamna), optika _____ Biotit (tmavá slída) Složení: hlinitokřemičitan draslíku, hořčíku a železa s obsahem vody a fluoru, K(Mg,Fe) 3 (OH,F) 2 AlSi 3 O 10. Barva: hnědý až černohnědý Vryp: bílý, šedý. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ - využíváme je k určování nerostů v praxi 1. hustota: = m / V , [kg/m3], [g/cm3] 2. tvrdost: - je schopnost odolávat mechanickému působení - při určování tvrdosti se využívá srovnání s tvrdostí nerostů z Mohsovy stupnice tvrdosti: 1. mastek 6. živec 2. sůl kamenná 7. křeme

Pružné / ohebné / - např. slída Křehké - při nárazu se rozletí na kousky - pyrit, křemen Jemné - při nárazu se rozpadnou na prášek - síra,mastek 7. TVRDOST Značí se písmenem T -je odvislá od vzdálenosti částic v krystalové mřížce. Čím je tato vzdálenost kratší, tím je tvrdost větší slída. Pro biotit je typická tmavohnědá až černá barva, perleťový lesk, dokonalá štěpnost, místy krystaluje v podobě šestibokých tabulek. Tvoří hlavní i vedlejší součástky ve většině vyvřelých i metamorfovaných hornin. Na rozdíl od muskovitu snadno větrá a rozkládá se (chlorit) tvrdost 7 - ryje do skla. znatelné jednotlivé krystaly. slída. dokonale štěpná, perleťový lesk. tvrdost - 2,5 - lze rýpat nožem. sůl kamenná. bezbarvá, krystalická. tvrdost 2 - lze rýpat nožem (i tvrdším nehtem) magnetit. černý s kovovým leskem, magnetický, těžký. tvrdost 6 - lze rýpat do skla. Horniny: žul Tvrdost minerálu se liší v oblasti 2-2,5 na Mohsově stupnici (diamant je považován za absolutní tvrdost, která má index tvrdosti 10). Muskovit elastický, pružný, ale křehký kámen. Snadno se dělí na oddělené destičky a má velmi dobré štěpení (důsledek jeho krystalické struktury) tvrdost: 1 - 2; hustota: 2,0 - 3,0 g . cm-3; Výskyt. Vzniká zvětráváním sopečných tufů, popelů a skel, hlavně tam, kde v alkalickém prostředí dochází jen k omezené migraci Mg, Ca a Fe. Často je složkou jílovitých hornin a půd a může vzniknout i z horkých pramenů a gejzírů

Mohsova stupnice tvrdosti - malachit-obchod

tvrdost zjišťujeme pomocí předmětů o známé tvrdosti; nerosty o tvrdosti 6 až 10 lze rýpat do skla 3. Štěpnost. schopnost nerostu oddělovat se při mechanickém působení podle rovných lesklých ploch; štěpnost: výborná: slída, sádrovec; velmi dobrá: kalcit, kamenná sůl; dobrá: fluorit; nedokonalá: křemen, granát . 4. Lo Vyskytují se jako součást vyvřelých hornin (např. ortoklas), jejich tvrdost je 1-2 a patří do jednoklonné soustavy. Mezi důležitá naleziště slíd patří Velké Meziříčí, Kanada, USA nebo například Sibiř. SVĚTLÁ SLÍDA neboli muskovit se využívá na výrobu izolačních materiálů nebo do fasád

Mohsova stupnice tvrdosti - old

Mohsova stupnice tvrdosti. První stupnici tvrdosti sestavil v roce 1822 Friedrich Mohs.Materiálem s vyšším číslem lze udělat vryp do materiálu s číslem nižším ; V Krušných horách v okolí Cínovce je slída s obsahem lithia všude PbS štěpné lom vryp průsvitný zbarvené 9 uvolňuje CO2 (šumí) lesk rozpouští zlato Řešení doplňovačky: 1 nejtvrdší minerál 2 minerál tvrdosti 7 3 minerál tvrdosti 9 4 minerál tvrdosti 8 5 nejměkčí minerál 6 minerál tvrdosti 3 geoda s křišťálem mastek 1 D I A M A N T 2 K Ř E M E N 3 K O R U N D 4 T O P A Z 5 M A S.

Tvrdost: 8 Lehký minerál štěpný Využití: šperkažství Výskyt: všude tam, kde je žula s velkým obsahem křemíku; Krušné hory, Horní Slavkov Vzhled: namodralá-nažloutlá barva Muskovit =světlá slída křemičitan s draslíkem, hliníkem a vodou Soustava: jednoklonná Tvrdost: 2 Lehký minerál vynikající štěpnost ve. tvrdost 5-6, (těžko rýpatelné nožem), lesk: skelný štěpnost: velmi dobrá (jako ortoklas), krystalizuje kosočtverečně či jednoklonně důležitým zdrojem Ca, Mg, (lesy se při jejich výskytu nehnojí) barva: na rozdíl od ost. pyroxenů je světlý (Fe zde chybí) tvar: dlouhé destičky (téměř do čtverců

Biotit (slída tmavá) tvrdost: 2,5 - 3 hustota: 3 - 3,1 g/cm 3. Biotit je tmavě hnědý až černý velmi dobře štěpný lesklý minerál, obsahující především K, Mg, Fe, Al, Si, O, OH, F. V horninách tvoří lupínky nepravidelného tvaru. Biotit je součástí kyselých a neutrálních vyvřelin a metamorfovaných hornin (ruly). V Nerost tmavého zbarvení o nízké tvrdosti a s velkou odolností proti vysokým teplotám. A) tuha. B) galenit. C) pyrit. 5. Některé diamanty jsou šedé či černé. Co se s nimi děje? slída. C) ledek. 7. Nejrozšířenější nerost má: A) tvrdost 7. B) tvrdost 5. C) tvrdost 6. 8. Důležitým horninotvorným minerálem je: A. například kaolín, mastek nebo slída, ze syntetických plniv je nejrozšířenější silika. Částicová plniva se začala nejdříve používat kvůli snížení ceny, později se zjistilo, že plnivo zlepšuje mechanické vlastnosti (tuhost, tvrdost, odolnost vůči poškrábání, tepelnouvodivost, optick Řešení: Úkol: Urči stupeň tvrdosti předložených nerostů Vypracování: Předložený nerost Pozorování Tvrdost Mastek Lze rýpat nehtem 1 Kalcit Lze rýpat měděným předmětem 3 Slída Lze rýpat nehtem 1 Magnetovec Lze rýpat měděným předmětem; Ryje do skla 3 Sůl kamenná Lze obtížněji rýpat nehtem 2 Závěr. b)pružnost, ohebnost (slída) c)křehkost. 7)Tvrdost. Mohsova stupnice tvrdosti T=1-10. 1)mastek - do minerálu lze rýpat nehtem. 2)sůl kamenná (halit) 3)kalcit - do minerálu lze rýpat meděným předmětem. 4)fluorit - do minerálu lze rýpat snadno nožem. 5)apatit . 6)živec - do minerálu lze rýpat pilníkem na želez

Biotit

Přírodopis 9. třída :: Bioge

Biotit - Wikipedi

VYGOSH

Rvp.c

 1. eralogickém měřítku můžete vypočítat tvrdost slídy, to bude 3 kg / m³
 2. tvrdost od - do: 2.0 - 3.0: hustota od - do: 2.700 - 3.100: barva: fuchsit je slída smaragdové barvy s obsahem Cr2O3 (Tyroly, u nás u Petrova nad Desnou poblíž Šumperku). 3) pinit je zelenavá skoro celistvá slída, vznikající přeměnou z corideritu (Horní Bory u Velého Meziříčí)
 3. Tvrdost 1, elektrody, psací potřeby, průmysl Diamant (C) - Diamant je nejtvrdší přírodní materiál na světě. Je vysoce ceněný pro Slída se snadno pozná, tvoří tabulovité krystaly a jednotlivé vrstvy se snadno odlupují nehtem, ale jsou velmi křehké. Slída je dvojího typu

Přehled minerálů a hornin E-learning Katedry biologie PdF M

 1. erální plnivo, které zvyšuje pevnost a tvrdost polymeru, ale také odolnost konečného dílu proti deformacím a proti poškrábání. Obvyklé plnění je 20 % až 40 % (výjimečně 60 %). U plněných polymerů je třeba zajistit dostatečnou adhezi (přilnavost) mezi polymerem a plnivem..
 2. 2.3.1 Slída a slídové výrobky tvrdost nebo schopnost materiálu odolávat chv ní. Strukturálními analýzami se sledují dje, které probíhají v diagnostikovaném materiálu. Pomocí tchto metod lze urþit stupeň zestárnutí materiálu
 3. Slída se snadno pozná, tvoří tabulovité krystaly a jednotlivé vrstvy se snadno odlupují nehtem, ale jsou velmi křehké. Slída je dvojího typu - světlá (muskovit)
 4. Složení: křemen, chlorit, sericit, biotit (slída) Proměnná tvrdost: 3-7 Břidlice je nehořlavá, nepropustná pro vodu i oleje, Nepatrná vnitřní kapilarita Je resistentní proti kyselinám i zásadám. Má výborné izolační vlastnosti - tj. tepelné a zvukové. Odolává korozi způsobené kouřem a různými plyny

Vlastnosti - cuni.c

Na rozhraní těchto fází se chemické a fyzikální vlastnosti (druh atomů, molekul; barva; tvrdost) mění skokem. Příklady heterogenní směsi : cukr + sůl, voda + písek, žula (křemen, živec, slída). Existují čtyři hlavní druhy heterogenních směsí : suspenze, emulze, pěna, aerosol. Suspenze = pevná látka + kapalina - železitá slída - pigmenty získávané ze slitin železa chromanové pigmenty - oranže, červeně a zeleně, chromové žlutě. Tvrdost kyvadlovým přístrojem dle normy ČSN 67 6076 Odolnost proti vrypu (Buchhlozův způsob) dle normy ČSN EN ISO 2815 (673072

Slída-biotit :: Zábavná geologi

Co všechno umí žula | Kuchyně Stach

14. Přehled minerálů KŘEMIČITANY - Absolventi A Sraz

LARIMAR - Drahokamy - přírodní broušené drahé kamen

o výborná štěpnost (slída) - Drahokam - jsou to průhledné, bezbarvé nebo zbarvené nerosty, které mají velkou tvrdost, dobře se leští a mají vzácný výskyt - diamant, opál, safír, rubín, granáty, topaz, smaragd Komentáře. Přidat komentá Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio -CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Geologie-Horniny sedimentárn (světlá slída) mericit Vy Us Pr Název Chemické složení Barva Lesk Štěpnost Tvrdost. Mohsova Habitus Hustota [g.cm-3] Hlavní výskyt a příklady opál bílá až bezbarvý nebo různě zbarven perleťový, voskový, skelný neštěpný a) křemen, živec, slída b) křemen, kalcit, slída c) křemen, melafyr, slída d) augit, živec, slída 2 Galenit je významná ruda a) olova. b) zinku. c) mědi. d) železa. 3 Kterým z těchto minerálů lze rýpat do skla? a) kalcitem b) křemenem c) fluoritem d) halitem 4 Pro grafit neplatí, že a) je to hodně měkký minerál Tmavá slída: Mineralogický systém: Fylosilikáty (vrstevní křemičitany), skupina slíd. Biotit je od roku 1999 jako samostatný minerál diskreditován. Chemický vzorec: K(Mg,Fe 2+) 3 (Si 3 Al)O 10 (OH,F) 2 : Krystalová soustava: jednoklonná (monoklinická) Hustota (g/cm 3): 2,77 - 3,3: Koheze (soudržnost): ohebný: Štěpnost.

Pracovní List - Domino - Nerost

(barvu, tvrdost).Mezi minerály (nerosty) patří například křemen, živec, slída, diamant, sůl kamenná, mastek, pyrit, magnetovec, atd. Nauka o nerostech (minerálech) se nazývá mineralogie. Křemen Je nejhojnějším minerálem zemské kůry. Křemen se vyskytuje v několik 1. Úvodní hodina - seznámení s učivem, požadavky, knihy, sešity - 11. 9. a 13. 9. 201 Horniny a nerosty Přírodověda 4. ročník Mgr. Pavel Gregor, Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice - příspěková organizace 1.PROPUSTNOST SVĚTLA. průhledné - slída, křišťál, diamant. průsvitné - kalcit, sůl kamenná. neprůhledné - síra, živec, magnetove

Dielektrické Vlastnosti Termoplastů Plněných Mletou Slído

Fluorosint® 207. Obchodní názvy nechráněně reg. značkou: REINFORCED POLYTETRAFLUORETHYLENE [PTFE + MICA] Technické plasty a výrobky z nich si můžete objednat od firmy TechPlasty. Materiály ve stejné skupině od různých výrobců nejsou vždy přímo zaměnitelné, protože nemusí mít všechny technické parametry zcela shodné Kvarcit (nebo také křemenec) je metamorfovaná hornina regionálního vzniku vyznačující se jemnou až středně hrubou zrnitostí.V barevných variacích převládá bílá až šedá, ale také odstíny béžové, hnědé a červené. Kvarcit je odolná hornina, která obsahuje především křemen.Další příměsi v kvarcitech jsou pyrit, slída, živec a magnetit Vysoká tvrdost a značně zvýšená hustota jsou dány hustým uspořádáním iontů v mřížce a to má za následek zvýšený index lomu světla. Mezi základní nesosilikáty patří zirkon, olivín, topaz, kyanit, andalusit, sillimanit, staurolit, granáty, vesuvián a titanit. (tmavá slída) je po muskovitu nejrozšířenější.

PPT - Vlastnosti nerostů Autorem materiálu, není-liŽula využití — využitíHematit

Oproti tomu biotit (tmavá slída), který je také dokonale štěpný, netvoří v takové velké míře tělesa jako muskovit (je drobný). Je součástí magmatů (žula, syenit, diorit a gabro). Tvrdost 2,5 - 3, hustota 2,7 - 3,4 g.cm-3, krystalická soustava jednoklonná. Nalézá se například ve dvouslídných vyvřelých horninách Cíle programu: Žáci se během badatelského programu seznámí se základními vlastnostmi nerostů, na základě nichž budou schopni rozpoznat běžné minerály (křemen, kalcit, slída, živec). Bádáním dokážou určit přibližnou tvrdost minerálu za pomocí badatelského kufříku a objasní vybrané mineralogické pojmy Slída-biotit. 22.06.2012 10:38 Barva a vryp: Tvrdost a hustota: Štepnost a lom: Krystalická soustava: Lesk a propustnost světla: Chemické složení. Biotite is a very common form of mica.It is named in honor Jean Baptiste Biot (1774 - 1862), a French physicist, mathematician, and astronomer who researched the mica minerals for their. KONSTRUKČNÍ PLASTY V LETECTVÍ Úvod Hlavní druhy reaktoplastů Hlavní druhy termoplastů Elastomery Konstrukční pěny Úvod Plasty polymerní materiály složené z makromolekul většinou - látky vytvořené synteticky z nízkomolekulárních sloučenin, tzv. monomerů homopolymer (z jediného druhu monomeru), kopolymer (z více monomerů) Výroba polymerací (bez vedlejších. Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: lukas Created Date: 11/17/2008 12:59:48 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovc Spirálová část těsnění je vyrobena současným navíjením ocelového pásku a těsnicího materiálu. Těsnicím materiálem nejčastěji bývá expandovaný grafit, PTFE, keramika nebo slída. Keramika nebo slída je určena pro extrémně vysoké teploty, je vhodné ji kombinovat s grafitem pro získání lepší těsnosti spoje