Home

Celník ve stejnokroji smí zastavovat vozidla

Otázka č. 1: Celník ve stejnokroji: Vyberte odpověď: Nesmí zastavovat vozidla. Smí zastavovat vozidla. Smí zastavovat vozidla pouze na hraničním přechodu. Spustit nový test Vyhodnotit test. Další otázka. Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů Otázka pro autoškola testy zní Celník ve stejnokroji: Smí zastavovat vozidla pouze na hraničním přechodu. Nesmí zastavovat vozidla Strážníci obecní policie tedy nemohou zastavovat vozidla k namátkové silniční kontrole. Celník ve stejnokroji - ten však může zastavovat vozidla při plnění svých úkolů, mezi které patří především kontrolní vážení vozidel a kontrola úhrady dálniční známky a mýta

Celník ve stejnokroji: - Autoweb

 1. Zastavování vozidel, § 79 1 Zastavování vozidel Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu § 79 (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji
 2. Odstavec předpisu 361/2000Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) § 79. § 79. (1) Zastavovat vozidla je oprávněn. a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji. 1. před přechodem pro.
 3. ODDÍL 4 Zastavování vozidel § 79 (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji 1. 12a) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. § 79a.

3) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Je oprávněn zastavovat vozidla pouze ve stejnokroji obecní policie. Zobrazit správnou odpověď Tato otázka ze skupiny Pravidla provozu na pozemních komunikacích má kód 06050331 a v testech se za její správné zodpovězení získá 2 body Policista ve stejnokroji, vojenský policista ve stejnokroji, strážník obecní policie ve stejnokroji, ale jen před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, anebo když je řidič vozidla nebo přepravovaná osoba podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních. (6) Pověřená osoba může zastavovat vozidla pouze na přechodu pro chodce; kde přechod pro chodce není nebo je neschůdný, smí zastavovat vozidla i na jiném místě na vozovce. (7) Pověřená osoba nesmí zastavovat vozidla v blízkosti křižovatky s řízeným provozem, a to ani na přechodu pro chodce. (8) Osoba podle odstavce 1.

Smí zastavovat vozidla pouze na hraničním přechodu. Předchozí otázka Další otázka Otázka 06050332 patří do okruhu otázek: Pravidla provozu na pozemních komunikacích za správné zodpovězení získáte 2 bod Zastavování vozidel Datum zveřejnění Novela zákona č.361/2000 sb. konečně přináší změnu a nyní bude moct doprovod nadměrného nákladu zastavovat vozidla. Sláva !!! Zastavování vozidel § 79 (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji Oddíl 4 Zastavování vozidel § 79 (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje, 2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba. Zastavování vozidel § 79 (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji - před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje

Zastavování vozidel Další otázka . Posun mezi otázkami . Celník ve stejnokroji: Otázka č. 06050332/2 body. 2/9 . Nesmí zastavovat vozidla. Smí zastavovat vozidla pouze na hraničním přechodu. Smí zastavovat vozidla Zastavování vozidel Published Date Novela zákona č.361/2000 sb. konečně přináší změnu a nyní bude moct doprovod nadměrného nákladu zastavovat vozidla. Sláva !!! Zastavování vozidel § 79 (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji Není oprávněn zastavovat vozidla ani ve stejnokroji obecní policie. (18.05.2006) Celník ve stejnokroji: A Nesmí zastavovat vozidla. B Smí zastavovat vozidla. C Smí zastavovat vozidla pouze na hraničním přechodu. Zobrazit správné odpovědi [06050333] (18.05.2006) Přečnívá-li za snížené.

(1) Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h-1. (2) Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy. (3) Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá. k) celník ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními právními předpisy Byl Ford C-Max, 1.8 92kW, šedá avalon, r.v. 2008 Je Peugeot 2008, 1.2 74kW, oranžová, r.v. 202

209. otázka 06060198 Znamení k zastavení vozidla dává policista ve stejnokroji: 210. otázka 06060181 Z jedoucího vozidla dává policista ve stejnokroji znamení k zastavení vozidla: 211. otázka 06060156 V obytné zóně řidič smí jet rychlostí: 212. otázka 06060157 Při přepravě sypkých substrátů, například písku, musí být Zastavování vozidel § 79 (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje Následující: Měření rychlosti vozidel (§ 79a) § 79. (1) Zastavovat vozidla je oprávněn. a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji. 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav.

Otázka Celník ve stejnokroji (id 287) autoskolatesty

§ 79 • Zastavování vozidel (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje Celník ve stejnokroji - je oprávněn zastavit vozidlo z důvodu vykonávání své práce, kterou je myšleno kontrolní vážení vozidel a kontrola úhrady dálničního kupónu nebo mýta. Účastník dopravní nehody - dokonce i účastník dopravní nehody může využít svého práva na zastavení vozidla, pokud potřebuje pomoct. 1 Subjekty oprávněné zastavovat vozidla, provádět jejich kontrolu a řídit provoz na pozemních zastavených vozidel však smí pouze Policie ýR, Celní správa (v rámci své působnosti) Celník ve stejnokroji ANO ANO ANO* ANO Zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezd

Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka 9d)ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi 9d)ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odstavce 8 písm. a) a b) (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje k) celník ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními právními předpisy. Seznam těch, kteří smějí zastavit vozidlo (policista, vojenský policista, strážník obecní policie ve stejnokroji, ale např. i účastník dopravní nehody, pokud je to potřeba), rozšířili celníci Důležité: Příslušník Policie ČR po vás smí žádat všechny výše zmíněné doklady, strážník městské policie a celník pouze řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Policista je oprávněn řidiči zkontrolovat povinnou výbavu; v případě, kdy má policista podezření, že je řidič pod vlivem alkoholu. § 79 (6) Pověřená osoba může zastavovat vozidla pouze na přechodu pro chodce; kde přechod pro chodce není nebo je neschůdný, smí zastavovat vozidla i na jiném místě na vozovce. § 79 (7) Pověřená osoba nesmí zastavovat vozidla v blízkosti křižovatky s řízeným provozem, a to ani na přechodu pro chodce

(1) Zastavovat vozidla je oprávněn. a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji. 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje Z jedoucího vozidla smí strážník podle zákona o silničním provozu zastavovat vozidla: kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem nebo i rozsvícením nápisu STOP podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezad Zastavování vozidel § 79 (1) Zastavovat vozidla je oprávněn . a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji . 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje §79 (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje 1 Porovnání dvou znění dokumentu č. 361/2000 Sb., znění platná od a od V textu je vyznačen nově vložený a vy..

(9) Předloží-li řidič při kontrole vozidla doklad zadržený podle § 6b nebo 118b, policista, vojenský policista, strážník obecní policie ve stejnokroji nebo celník zadržený doklad odejme a bezodkladně jej odevzdá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se za slova provozovaná vozidla, vkládají.

Kdo může zastavovat vozidla? Dopravní práv

 1. 28. Kdo je mimo jiné oprávněn zastavovat vozidla a dávat pokyny k řízení silničního provozu? policista ve služebním stejnokroji, vojenský policista ve stejnokroji, strážník obecní policie ve stejnokroji, celník ve stejnokroji. orgán státního odborného dozoru zřízeného zákonem o silniční doprav
 2. 1 Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost odd. Výcvik a vzdělávání Tramvaje Soubor testových otázek pro..
 3. (1) Zastavovat vozidla je oprávněn a) policista ve stejnokroji, b) vojenský policista ve stejnokroji, c) strážník obecní policie ve stejnokroji. 1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje
 4. (6) Pověřená osoba může zastavovat vozidla pouze na přechodu pro chodce; kde přechod pro chodce není nebo je neschůdný, smí zastavovat vozidla i na jiném místě na vozovce. (7) Pověřená osoba nesmí zastavovat vozidla v blízkosti křižovatky s řízeným provozem, a to ani na přechodu pro chodce

 1. Zastavit vozidlo mohou policisté, vojenští policisté, celníci a strážníci obecní policie ve stejnokroji (§ 79 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 2. Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka 9d) ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi 9d) ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odstavce 7 písm. A) a b)
 3. Test Strážník (DEMO) Zbývající čas: Zodpovězeno: 0 z 4
 4. (1) Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km.h-1. (2) Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy. (3) Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení
 5. (9) Celník ve stejnokroji je oprávněn usměrňovat pokyny provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií. Při usměrňování provozu používá celník pokyny stanovené pro řízení provozu policisty
 6. isterstvo pouze ty osobní údaje řidiče, které jsou vedeny v řidičském průkazu, vyjma rodného čísla.(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů na základě.

vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1. (4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h-1. (5) Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,^2) Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka 9d ve stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi 9d ve stejnokroji ke kontrole doklady podle odstavce 8 písm. a) a b). Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit. (8) Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole

(1) Zastavovat vozidla je oprávněn (eAGRI

Zastavování vozidel, ODDÍL 4 - Zákon o silničním provozu č

Zastavování vozidel - DOPROVOD

 1. Zákon o silničním provozu - Oddíl 4 - Zastavování vozidel
 2. UŽITEČNÉ INFORMACE Doprovody nadrozměrné náklady
 3. Dopravní kontrola - Dopravní právo Dopravní práv
 4. Testová otázka - Vítejte na www
 5. Zastavování vozide
 6. Díl 4 - Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
 7. Elektronický věstní

Zákruta.c

§ 79 paragraf 79 - Zákon o - Kurzy