Home

Číslo odběrného místa PRE

Číslo odběrného místa. Tarifomat » Slovník pojmů » Plyn a elektřina » Číslo odběrného místa. 18místný číselný kód sloužící k jednoznačné identifikaci odběrného místa Co je EAN? Kód elektroměru EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa a nalezneme je snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa odběrného místa nebo přímo na zařízení elektroměru či plynoměru. Každému odběrnému místu je přidělené jedinečné 18 místné číslo, na jehož základě lze dovodit, ke které distribuční soustavě jste. Veškeré zákaznické služby PRE jsou dostupné online - z pohodlí vašeho domova. Napište nám přes portál Moje PRE a kontaktní formulář . Založit moje pre. Tepelná čerpadla od PRE. Ušetřete až 60% nákladů na vytápění. S řešením na klíč od PRE topíte vždy maximálně úsporně a efektivně. Chci topit efektivně. Co je EAN číslo (European Article Number) EAN je 18místný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci odběrného místa elektřiny. European Article Number se do češtiny přeloží jako mezinárodní číslo obchodní doložky. Tento kód vzniká při registraci nového odběrného místa elektřiny a zaniká s jeho zánikem

31.5.12 15:07. 0. Stačí ti jiný identifikační údaj, ideálně výrobní číslo elektroměru. Jinak koukám, že jsi ze Zlína, takže dodavatel elektřiny asi E.ON, že? Číslo odběrného místa začíná 42 a najdeš ho na faktuře. Není však pro provedení přepisu elměru nutné. To se mi líbí. Citovat Odběrné/předávací místo (OPM) je místo připojení objektu (být, rodinný dům apod.) k lokální distribuční soustavě elektřiny anebo zemního plynu.Každé OPM je vybaveno měřícím zařízením (elektroměrem či plynoměrem), hlavním jističem a má svůj identifikační kód (18místné číslo EAN nebo 16místný EIC kód), který bývá někdy nesprávně označován jako.

údajů potřebných k úspěšnému odeslání samoodečtu stavu elektroměru daného odběrného místa. Evidenční (výrobní) číslo elektroměru: Číslo najdete na štítku elektroměru nebo na každé faktuře za elektřinu na levé straně uprostřed v části ^Vyúčtování spotřeby elektřiny _ Jednoduše vyplní na webu dodavatele elektronickou žádost o přepis odběrného místa. Součástí takové žádosti by měla být i plná moc stávajícího zákazníka k ukončení jeho smlouvy. Chybět by neměly ani všechny potřebné údaje - číslo odběrného místa, kódy EAN nebo EIC, stav a číslo elektroměru

Co je to Číslo odběrného místa Tarifomat

Co je EAN / EIC kód? Přehled dodavatelů elektrické

 1. EAN 859182400 číslo odběrného místa 811 Platební způsob Zákaznická linka PRE Tel.: 267 055 555 E-mail: pre@pre.cz Provozní doba: Po-Pá 7:00-20:00 Záznamník: 20:00-7:00 Zákaznické centrum PRE Jungmannova 31(palác Adria), Praha 1 Vladimírova 18, Praha
 2. Číslo stávajícího odběrného místa. 150 00 Praha 5, tel.: 267 051 111, fax: 267 310 817, www.predistribuce.cz, www.pre.cz Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516 pokud je zasílací adresa shodná s adresou odběrného místa) bytový dům
 3. 4)Zákaznický účet Moje PRE (pro založení přístupu do zákaznického portálu Moje PRE musí být uvedeno číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa zákazníka
 4. Slovník pojmů. MOP - maloodběratel elektřiny mimo domácnosti (podnikatelské subjekty); MOO - maloodběratel elektřiny typu domácnost; MO - maloodběr (roční spotřeba plynu do 630 MWh); Odběrné místo - místo, kde je odebírána elektřina či zemní plyn (pro identifikaci se používá číslo odběrného místa, které je uvedeno ve smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny.

Domácnosti PR

 1. Specifikace odběrného místa - ELEKTŘINA: Specifikace odběrného místa - PLYN: Číslo elektroměru Číslo elektroměru Číslo plynoměru Rodinný dům Byt, poschodí , číslo bytu Rekreační objekt Provozovna Mobil Mobil Předpokládaná roční spotřeba Stejná jako dosud Jiná Umístění plynoměru Venku V bytě Na chodbě Ve.
 2. o Adresa odběrného místa - místo, kde je prakticky realizován odběr zemního plynu (osazen plynoměr) a kde dochází ke změně v osobě odběratele zemního plynu. o Číslo plynoměru/EIC kód (identifikační číslo odběrného místa) - je uvedeno přímo na plynoměru, dle jeho typu je většinou.
 3. IdentIfIkace odběrného místa (dále jen om) s Instalací tepelného čerpadla (dále jen tč) ČÍSlO STáVAjÍCHO OdBĚRnÉHO MÍSTA jMÉnO A přÍjMenÍ / OBCHOdnÍ fiRMA AdReSA inSTAlACe TČ uliCe / OSAdA Č. p. / Č. O. MÍSTnÍ ČáST OBeC pSČ Údaje o vytápění a přípravě tUv (vyplní montážní firma nebo uživatel TČ
 4. Přepis majitele odběrného místa. Tato situace nastane při změně majitele - při prodeji domu, změně bydliště či úmrtí majitele apod. Více informací naleznete v článku o přepisu energií
 5. Evidenční číslo žádosti 811 Číslo stávajícího odběrného místa Připojení nových spotřebičů na stávajícím odběrném místě Připojení nového odběrného místa v objektu již připojeném na distribuční síť termín změny od..... Provizorní (dočasné) připojení - termín od d
 6. Připojení nového odběrného místa v objektu již připojeném k distribuční síti Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, tel.: 267 051 111, fax: 267 310 817, www.pre.cz Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158 Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 17551853/0300, IČ 27376516, DIČ.

Kde najdu EAN a EIC odběrného místa (elektroměr + plynoměr

s výrobci, pro dodávky a distribuci elektřiny do Odběrného místa. číslo smlouvy PRE k OP: 3510045025. Číslo smlouvy PRE k OP: 3510045025 V. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DISTRIBUCE A SYSTÉMOVÝCH SLUŽEB a) Distribuce elektřiny a související služby jsou zajišťovány na základě a v souladu s Specifikace odběrného místa - PLYN: Číslo elektroměru Číslo elektroměru Číslo plynoměru Rodinný dům Byt, poschodí , číslo bytu Rekreační objekt Provozovna Pro zpřístupnění měřidla je potřeba kontaktovat odběratele Pro zpřístupnění měřidla j číslo smlouvy PRE k: 70884480 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 70884480 PRO ODBĚRNÁ MÍSTA ZAKAZNIKA Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 96 specifikace odbĚrnÉho mÍsta adresa odbĚrnÉho mÍsta ulice Č. p. / Č. o. psČ obec mÍstnÍ ČÁst ČÍslo om / Č. elektromĚru stav elektromĚru k datu pŘepisu vt kwh ean nt kwh ČÍslo om / Č. plynomĚru stav plynomĚru k datu pŘepisu m3 eic souhlasÍm s vÝŠe uvedenÝmi stavy mĚŘÍcÍho zaŘÍzenÍ k datu pŘepisu odbĚrnÉho.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PŘEPIS ODBĚRNÉHO MÍSTA SE ZMĚNOU ODBĚRATELE OBCHODNÍK: GEEN Sale a.s., Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno - Komárov, IČO: 048 81 036, DIČ: CZ 048 81 036, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 7503, č. ú.: 4211035420/680 Číslo odběrného místa Číslo elektroměru Stav elektroměru* VT NT 859182400 Požadovanou změnu proveďte k: * V případě, že nebudou z mé strany uvedeny stavy měřidel, beru na vědomí, že odečet měřidel bude proveden příslušným distributorem a tento odečet bude podkladem pro vyúčtování ze strany dodavatele.. Rádi Vám pomůžeme, kontaktujete Zákaznickou linku PRE 800 550 055 nebo nám napište na pre@pre.cz. Založení účtu Moje PRE Pro založení účtu Moje PRE zadejte Vaše zákaznické číslo (číslo obchodního partnera), číslo zákaznického účtu a e-mail EAN kód u elektrické energie a EIC kód u plynu je jedinečný identifikátor odběrného místa. Nejjednodušší cestou, jak ho zjistit, je podívat se do Smlouvy o připojení k distribuční soustavě nebo na fakturu apod., kde je uveden. V případě, že nemáte k dispozici smlouvu, fakturu ani jiný podobný dokument, lze EIC/EAN kód. Číslo odběrného místa (je-li známo): Číslo elektroměru (je-li známo): Distribuční sazba: způsob připojení (počet fází x hodnota jističe): x Typ měření: PDS (distribuční oblast): ČEZ / PRE / E.O

Číslo odběrného místa - Diskuze - eMimino

 1. Číslo odběrného místa. Každé odběrné místo má své identifikační číslo vedené u distributora. Najdete ho na faktuře. Další pojmy. Registr vozidel. Asistenční služba. Bezeškodní průběh. PRE region. Regulovaná cena elektřiny. Státní energetická inspekce
 2. Kód EAN (European Article Number) je číselné označení sloužící k jednoznačné identifikaci odběrného místa, resp. místa spotřeby elektrické energie. EAN kód se skládá z 18 číslic.Tento kód je součástí smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a najdete jej také na své faktuře při vyúčtování plateb za spotřebovanou elektrickou energii
 3. 00300-00399 PRE. 00400-00899 ČEZ. 00900-00999 OTE Příklad EAN: 859 1824 1006 07288295 Česká republika OTE ČEZ Středočeský kraj Pořadové číslo odběrného místa Co se řeší u distributora? - Žádost o rezervovaný příkon do domu - Žádost o připojení do rozvodné sít
 4. Kód elektroměru EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa a nalezneme je snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa odběrného místa nebo přímo na zařízení elektroměru.Každému odběrnému místu je přidělené jedinečné 18 místné číslo, na jehož základě lze dovodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni
 5. rekonstrukce odběrného zařízení (změna inst. příkonu, přemístění měř. zařízení ap.)D připojení nového odběrného místa Specifikace požadavk
 6. E.ON. 1. Vyplňte Žádost o krátkodobé připojení odběrného místa (vhodné pro stavenišťní přípojky) nebo Žádost o trvalé připojení odběrného místa (pro rodinný dům, byt, chatu, garáž, apod.).. 2. Pokud není objekt jednoznačně určen (přesná adresa včetně čísla popisného, pouze evidenční číslo nestačí), je třeba připojit situační plánek v měřítku.

Vyčtení výrobního čísla z displeje elektroměru PRO380 Revize elektro pre - přihlášky elektroměrů - přesun elektroměru. Revize elektrp pre - Vyřízení administrativy a jednání na PRE. Revize elektro pre - Příprava odběrného místa dle připoj.podmínek Připojení elektroměru v byt

Odběrné předávací místo - Wikipedi

Číslo odběrného místa: Číslo vodoměru: Ulice: PODRUŽNÝ VODOMĚR: Číslo popisné/orientační: Číslo vodoměru: Důvod předání: Stav na vodoměru: Stav k datu: PŘEDÁVAJÍCÍ. Uvádějte, prosím, vaše telefonní číslo (nejlépe mobil), výrazně to urychlí celý proces v případě nedostatků v žádosti. Část B - Údaje o zařízení zákazníka Adresa odběrného / předávajícího místa/ Adresa je shodná s Adresou trvalého bydliště nebo sídla firmy Katastrální území Parcelní číslo

Návod na získání údajů - premereni

Číslo odběrného místa najdete na faktuře za elektřinu. 2) Vyplňujte, pokud se neshoduje s výše uvedenou adresou trvalého pobytu žadatele. 3) Kontaktní osoba je osoba, které mohou být poskytovány informace o odběrném místě a může provádět změny na odběrném místě Tyto poruchy hlaste přímo Vašemu distributorovi (podle umístění Vašeho odběrného místa) na čísla: ČEZ Distribuce - tel. 800 850 860 (západní, severní, střední a východní Čechy, severní Morava) EON Distribuce - tel. 800 22 55 77 (jižní Čechy a jižní Morava) PRE Distribuce - linka 1236 (Hlavní město Praha) Reklamac Specifikace odběrného místa - ELEKTŘINA: Specifikace odběrného místa - ELEKTŘINA: Specifikace odběrného místa - PLYN: Číslo elektroměru Číslo elektroměru Číslo plynoměru Rodinný dům Byt, poschodí , číslo bytu Rekreační objekt Provozovna Mobil Mobil Předpokládaná roční spotřeba Stejná jako dosud Jin Vyplňte adresu odběrného místa, ke kterému se vztahuje žádost. U nových staveb uveďte číslo parcelní. Popis přeložky. Upřesněte představu o změně umístění distribučního zařízení. Zvolte datum realizace. Příloh

Jak na přepis energií: Návod, jak postupova

 1. Předávací protokol odběrného místa - přepis odběratele nová vodovodní přípojka nová kanalizační přípojka. Adresa odběrného místa: Obec: PSČ: Ulice: Číslo popisné: Číslo orientační: Číslo parcelní: Číslo evidenční: Změna odběru ke dni: Číslo vodoměru: Stav vodoměru
 2. k řádnému vyplnění tohoto formuláře bude stávající zákazník PRE (majitel nemovitosti) potřebovat vyúčtování/fakturu, kde je uvedené číslo odběrného místa a číslo zákaznického účt
 3. Pokud chcete změnit Vaše telefonní číslo nebo e-mail, zavolejte na Zákaznickou linku. Využít také můžete některou z našich poboček. Změna adresy odběrného místa. Pokud chcete změnit adresu odběrného místa (např. změna názvu ulice, nové číslo popisné), zašlete nám, prosím, písemnou žádost na naši adresu

Jak přepsat elektřinu na nového majitele? Přehled

 1. Specifikace odběrného místa - PLYN EIC Adresa odběrného místa Číslo plynoměru Stav plynoměru v m3 Využívané spotřebiče (uveďte počet) Sporák Boiler Kombinovaný kotel Karma Kotel WAW Typ nemovitosti Rodinný dům Byt, poschodí ____, číslo bytu ____ Rekreační objekt Provozovn
 2. míst z důvodu přepisu na nového odběratele. ODBĚRNÉ MÍSTO - PLYN Číslo plynoměru Stav plynoměru EIC Předpokládaná stejná jako doposud jiná kWh roční spotřeba *Legenda k využití odběrného místa - vyplňte kó
 3. číslo odběru. Přihlášení nového OM / Přehlášení - změna na stávajícím OM. Přihlášení nového odběrného místa Přehlášení - změna na stávajícím odběrném místě (odběratel, předmět smlouvy,...) Předmětem smlouvy. je : vodné . stočné. srážkové vody . obec ulice čp. katastrálníúzem
 4. rekonstrukce odběrného zařízení (změna inst. příkonu, přemístění měř. zařízení ap.)D připojení nového odběrného místa B A C F E H I vyjádření revizního technika - platnost 3 měsíce č. plomb: počet plomb : datum: číslo smlouvy: podpis, razítko
 5. IDENTIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA P 141634162, číslo licence pro obchod s plynem: 241634163, ID RÚT: 32222 Internetové stránky: www.kolibrik-energie.cz, E-mail: info@kolibrik-energie.cz, Tel.: 530 300 333 1/1 pp_0806202

Co je to Odběrné a předávací místo (OPM) Tarifomat

sPECifikaCE OdBěRnéhO Místa adresa odběrného místa ulice č. P. / č. o. Psč obec místní část číslo om / č. elektroměru stav elektroměru k datu PřePisu vt kWh nt kWh číslo om / č. Plynoměru stav Plynoměru k datu PřePisu m3 sOuhlasíM s výšE uvEdEnýMi stavy MěŘiCíhO zaŘízEní k datu PŘEPisu OdBěRnéhO Místa Vyplňte adresu odběrného místa, ke kterému se vztahuje žádost. U nových staveb uveďte číslo parcelní; OM - odběrné místo; EAN - jedinečný číselný identifikátor odběrného místa (vyplňuje se v případě, kdy se žádost podává z důvodu změny stávajícího OM) Technická specifikace odběrného místa Pokud budete hlásit stav měřidla naší společnosti, zašlete nám prosím e-mail, kde uvedete identifikaci odběrného místa pomocí EAN kódu (naleznete jej ve smlouvě nebo vyúčtování), stav elektroměru a datum, kdy byl pořízen. Při odečítání stavu se zapisuje pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou se neuvádí

Plynoměr PREměřen

Číslo odběrného místa: Odběratel: Obec: Telefon: Email: Stav vodoměru: m 3. Odečteno dne: O nás Služby Projektanti Svět vody Zákazníci Akcionáři a investoři Média Kontakty. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.. datum pŘepisu odbĚrnÉho mÍsta specifikace odbĚrnÉho mÍsta adresa odbĚrnÉho mÍsta ulice Č. p. / Č. o. psČ obec mÍstnÍ ČÁst ČÍslo om / Č. elektromĚru stav elektromĚru k datu pŘepisu vt kwh nt kwh ČÍslo om / Č. plynomĚru stav plynomĚru k datu pŘepisu 3 m souhlasÍm s vÝŠe uvedenÝmi stavy mĚŘÍcÍho zaŘÍzenÍ k. 2. Daňové a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno. 3. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba / Trvalý pobyt - vyplňuje pouze fyzická osoba. VYSVĚTLIVKY. ČÍSLO ODBĚRNÉHO MÍSTA EIC UKONČENÍ PŘERUŠENÍ termín ukončení/přerušení distribuce plynu PŘERUŠENÍ Z DŮVODU neplacení rekonstrukce UKONČENÍ Z DŮVOD Evidenční číslo žádosti Připojení nového objektu dosud nepřipojeného na distribuční síť Specifikace požadavků Volbu vždy vyznačte křížkem pro stanovení podmínek připojení nového odběrného místa odběratele kategorie C a D vyplňte údaje v tabulce Provizorní (dočasné) připojení - termín od d

Příloha k faktuře číslo: 11070044908 Adresa odběrného místa; Praha 5 - Smíchov, Fráni Šrámka (byt 1, 4. patro) 2319/37 EAN OPM: 859182400306916871 REKAPITULACE DÍLČÍHO VYÚČTOVANÍ Platba za silovou elektřinu Rozdíl plateb Nedoplatek sazba DPH 21,0 základ daně (Kč) 26,76 21,0 161,42 DPH (Kč) 5,62 33,90 celkem (Kč) 32,3 ELEKTŘINA - SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA Stávající dodavatel Distribuční sazba Připojované elektrické spotřebiče EAN Jistič Adresa OPM (Ulice, Č.p./Č.o., PSČ, Obec) Číslo elektroměru Stav VT Stav NT Stav měřidla k datu Osvětlení Elektrické plotýnky Průtokový ohřívač Ostatní drobné spotřebiče Sklokeramická desk Před provedením úprav odběrného místa je zapotřebí nejprve nahlásit porušení plomb (odplombování) na Infolince Distribuční společnosti (ČEZ Distribuce, a.s. - 840 840 840, PREdistribuce, a.s. - 840 550 055, E.ON Distribuce, a.s. - 800 773 322), případně našim operátorům Číslo banky / kód banky : / 4 Žádám o změnu ostatních údajů ve smlouvě : 5 Ukončení smlouvy pro odběrné místo : EAN : 8591824 Adresa odběrného místa : Ulice : Číslo domu (č.p./ orientační) : / Obec: PSČ : Důvod ukončení smlouvy : změna odběratele v odběrném místě ukončení dodávky do odběrného místa PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - ELEKTŘINA OBCHODNÍK: FONERGY s.r.o., Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 29308607, DIČ: CZ29308607, Zapsána v OR: u.

Co je EAN Nejpohodlnější přepis energií Slovník pojmů

Online servis. Na internetu jsme vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Více o péči o klienta. 24/7. Celý týden je vám 24 hodin denně k dispozici bezplatná Poruchová linka 800 850 860. Více o péči o klienta *) jiná specifikace odběrného místa: Číslo příslušné smlouvy o připojení: Pozn.: *) uveďte v případě, že chybí některý z údajů Specifikace odběrného místa pro jednoznačné určení odběrného místa nebo v případě odběrného místa umístěného mimo území uvedené v licenci na distribuci elektřin Přejít na zelenou od E.ONu je jako poděkovat přírodě za vše, co nám přináší. A navíc můžete i ušetřit. Chci zelenou elektřinu od E.ONu. Zákaznické bonusy. Čeká na vás až 3 000 Kč. Za každou novou smlouvu pro vás máme až 3 000 Kč. Formou slevy vám ji odečteme z faktury nebo vám ji klidně pošleme rovnou na účet Abyste mohli poslat platbu, potřebujete znát číslo našeho účtu a variabilní symbol. Oba údaje najdete na faktuře, ve smlouvě, v uvítacím dopise, který jsme vám poslali po přechodu k nám, anebo v zákaznickém portále Energie24. Variabilní symbol je jedinečný údaj, podle kterého poznáme, kdo nám platbu posílá.. Často kladené otázky Přechod na nového dodavatele: Nezávazná kalkulace Nezávaznou kalkulaci můžete jednoduše získat kontaktováním zákaznické linky 226 091 288 nebo zasláním e-mailu s Vaší současnou aktuální fakturou na adresu info@conte-energy.cz. Nezávazný návrh smlouvy Vezměte si k ruce svoji stávající smlouvu nebo poslední fakturu za energie. Zanechte nám zde.

2. Daňové a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno. 3. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba / Trvalý pobyt - vyplňuje pouze fyzická osoba. VYSVĚTLIVKY ČÍSLO ODBĚRNÉHO MÍSTA EIC UKONČENÍ PŘERUŠENÍ termín ukončení/přerušení distribuce plynu PŘERUŠENÍ Z DŮVODU neplacení rekonstrukce UKONČENÍ Z DŮVOD EAN kód je označení sloužící k jednoznačné identifikaci odběrného místa. EAN kód je 18-ti ciferné číslo a naleznete na faktuře od svého dodavatele elektřiny. EAN je pevně svázaný s odběrným místem a objektem ve kterém je realizována dodávka elektřiny. Samotná nemovitost však může mít více odběrných míst elektřiny, tedy i více EAN kódů. V některých [

Zapojení elektroměru E. tel. 267 053 464, e-mail - tepelnestudio@pre.cz po-pá 9:00-16:00 hod (výdej zboží z e-shopu) V prodejně pouze výdej zboží z e-shopu, půjčovna mimo provoz! Na vaše dotazy k nabízenému sortimentu nebo na objednávky z e-shopu, budeme i na dále reagovat obratem EAN se nepoužívá jen u označení výrobků čárovými kódy, ale také v energetice pro jednoznačnou identifikaci odběrného místa. V tomto případě se jedná o 18místné číslo, které najdete na faktuře dodavatele energií. Při změně spotřebitele odběrného místa se kód přenáší na nového zákazníka identifikační číslo iČ Připojení nového odběrného místa v objektu již připojeném k distribuční síti Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, tel.: 267 051 111, fax: 267 310 817, www.pre.cz Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158 Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu. Podává pomocnou ruku při převodu odběrného místa či připojení nového. Umožňuje sjednotit všechny dodávky energií jednoho zákazníka pod hlavičku PRE za výhodných podmínek. Zákazník u PRE se také může stát pánem své vlastní spotřeby díky možnost nahlásit vlastní samoodečet elektroměru či plynoměru Strana 2/2 6. Specifikace odběrnéhomísta Odběrnémísto: Novosibřinská2295, Újezd nad Lesy, 19016 Praha21, stánek, stánek Číslo odběrného místa

Sekci SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA vyplní nový odběratel a stavy elektroměru nebo plynoměru doloží protokolem o předání nemovitosti, příp. obdobným dokladem, který bude podepsaný oběma účastníky (stávající i nový odběratel), ze kterého budou zřejmé stavy měřitel a jejich čísla. 2 Vždy je však třeba uvést údaje jako je jméno a příjmení zákazníka, číslo odběrného místa, adresu místa spotřeby, kontaktní údaje a požadovanou výši zálohy. Změnu lze provést jednoduše vyplněním stručného on-line formuláře, který je k dispozici zde číslo odběrného místa: 81105 16231 Současný dodavatel: PRE,a.s. Distributor: PRE,a.s. Hodnota hlavního jističe před elektroměrem: 1 x 20 A Distribuční sazba: D02d Výše záloh: 80,- Kč / měs. Úhrada záloh: bezhotovostně Úhrada faktur: bezhotovostně Zpusob vracení přeplatku: na účet V Praze dne 29. prosince 2009 'A\l. identifikační údaje jako je jméno a příjmení a přesná adresa odběrného místa. Uveďte též, zda se jedná o elektřinu či plyn a v ideálním případě doplňte také číslo měřídla. Na následujících stránkách naleznete přehledný návod na odečet elektroměrů a plynoměrů Osobní odběr - Zásilkovna, Geis Point. Partnerská odběrná místa, vyzvedněte si zboží na jednom z více jak 1900 odběrných míst s doručením obvykle do 24hodin od předání zásilky do přepravy. Níže naleznete podrobnější informace týkající se této možnosti doručení Vašeho zboží. V den předání objednávky.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - PLYN OBCHODNÍK: FONERGY s.r.o., Stojanova 1334, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 29308607, DIČ: CZ29308607, Zapsána v OR: u Krajského. 6) Počet osob žijících na adrese odběrného místa (pouze v případě fakturace dle směrných čísel) Směrné číslo spotřeby dle vybavení nemovitosti: (§ 16 zákona č. 274/2001 Sb.

Přepis energií. Nejpohodlnější přepis plynu a elektřiny. Přestěhujte si energie k nám a získejte pojištění na rok zdarma. To chci. Přestěhujte si energie k nám a získejte pojištění na rok zdarma. To chci. Přestěhujte si energie k nám a získejte pojištění na rok zdarma. To chci Myslím, že je výhodne pre obidve strany ak vám to distribútor dopredu oznámi. Ak má distribútor k dispozicií vaše tl. číslo, nevidím v tom žiadny problém. Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa

EIC je unikátní číselný kód Vašeho odběrného místa, který naleznete na faktuře. Neznáte svou přesnou spotřebu či něčemu nerozumíte? Nevadí, vyplňte své telefonní číslo a my Vám zdarma zavoláme zpět! Infolinka: +420 841 222 841 Email: smlouva@plynule.c Číslo měřidla: IDENTIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA. Datum zapsání měřidla: PŮVODNÍ ZÁKAZNÍK. V: Dne: Podpis: Jméno, příjmení/název: NOVÝ ZÁKAZNÍK. Adresa bydliště/sídla: Datum narození/IČ: Telefon: E-mail: Datum požadované změny: ŽÁDOST O ZMĚNU ZÁKAZNÍKA V ODBĚRNÉM MÍSTĚ - PŘEDÁVACÍ PROTOKO Číslo měřidla: IDENTIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA Datum zapsání měřidla: PŮVODNÍ ZÁKAZNÍK V: Dne: Podpis: Jméno, příjmení/název: NOVÝ ZÁKAZNÍK Adresa bydliště/sídla: Datum narození/IČ: Telefon: E-mail: Datum požadované změny: Vzájemné odsouhlasení stavů měřícího zařízení při změně odběratele v odběrném.

Faktura je většinou jednoduchý a zpravidla jednostránkový doklad kterým začíná vaše pravidelné vyúčtování za plyn. Na tomto dokladu bývají zpravidla údaje o vás jako plátci, o vašem dodavateli, platební údaje nebo údaje o splatnosti a zálohách. >> Jak se vyznat ve faktuře za elektřinu << 1. Údaje o majiteli odběrného místa Stejně jako u faktury za elektřinu. číslo vodoměru stav vodoměru ke dni ukončení smlouvy/nový Kategorie odběrného místa: domácnost průmysl zemědělství ostatní . Odvádění srážkových . vod ANO NE : Na odběrné místo se vztahuje platba za odvádění : srážkových vod ANO NE Ad 2 - Podle toho co nám v dotazu sdělujete nedošlo od 1.1.2009 k přeregistraci Vašeho odběrného místa v systému Operátora trhu s elektřinou z původního dodavatele ČEZ Prodej, s.r.o. na nového dodavatele Bohemia Energy entity s.r.o. Elektřinu Vám proto dodává ČEZ Prodej, s.r.o. a to pravděpodobně na základě původní.

Žádost - připojení výrobny k distribuční sít

Adresa odběrného místa / místa spotřeby: Údaje o plynoměru Číslo plynoměru: Stav plynoměru: K datu: Identifikace odběrného místa / místa spotřeby zemní plyn EIC kód (naleznete na faktuře): Adresa odběrného místa / místa spotřeby: UNI_ PRED_PROT_170125. Created Date Co je EAN? Kód elektroměru EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa a nalezneme je snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa odběrného místa nebo přímo na zařízení elektroměru.Každému odběrnému místu je přidělené jedinečné 18 místné číslo, na jehož základě lze dovodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni Číslo plynoměru: Stav plynoměru k datu předání: m3 Souhlasím s výše uvedeným stavem měřícího zařízení k datu přepisu odběrného místa. PŮVODNÍ ZÁKAZNÍK: NOVÝ ZÁKAZNÍK: SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA DATUM PŘEPISU ODBĚRNÉHO MÍSTA EIC kód: Jméno a příjmení, titul název/obchodní firma: Jméno a příjmení, titu Číslo účtu a kód banky. Spojovací číslo SIPA. PLYN. Adresa odběrného místa. Požadovaná měsíční záloha plyn. EIC kód (16 znaků) Roční spotřeba v MWh. Plynové spotřebiče . Vaření Ohřev vody Topení. Požadovaný ceník. Smlouva u současného dodavatele. Neurčitá . Ano Ne. Máme za Vás podávat výpověď u.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL. Subjekty. Jméno a příjmení/ Obchodní název: Datum narození/ IČ: Adresa trvalá/ sídla: Osoba zastupující (vyplňte u firmy) Číslo PN: MM 501 Strana: 5/42 od 1. 5. 2007 Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A - OBCHODNÍ MĚŘENÍ Účinnost verze 5: přístupném místě a nebude od místa připojení vzdálen více než 3 m a neměřená část bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci Cena za připojení nového odběrného místa Připojení elektřiny - postup pro nové i stávající přípojk . Cena, resp. podíl na (oprávněných dle vyhlášky) nákladech je u třífázového připojení 500 Kč za každý Ampér a u jednofázového 200 Kč za každý Ampér Požadujete-li konkrétní informace týkající se Vašeho odběrného místa, připravte si, prosím, Vaše zákaznické číslo (je uvedeno v levém horním rohu faktury). Bez tohoto údaje Vám budeme moci poskytnout pouze obecné informace Domácnosti Číslo dokladu 1820001551 09.01.2020 Zákaznické číslo EAN kód odběrného místa: 859182400502219608 Adresa odběrného místa: Praha, Vinohradská 230 ČEZ 840 850 860 / E.On 800 22 55 77 / PRE 1236 POPIS FAKTURY produkt Proud strana 3/6 Člen skupiny KKCG www.mnd.cz EA