Home

Nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině. Hned na úvod bychom si asi měli říct, co to vlastně znamená, že je nějaké podstatné jméno počitatelné či nepočitatelné. Stručně řečeno, počitatelná podstatná jména jsou ta, která se dají počítat a mají jednotné a množné číslo (např. car. O nepočitatelnosti v angličtině. Nepočitatelná podstatná jména nelze snadno rozdělit, obvykle se jedná o označení určitého celku nebo hmoty, jejíž části nelze spočítat. Bohužel některá anglická nepočitatelná podstatná jména nelze kvantifikovat, avšak v českém jazyce běžně jejich množství vyjadřujeme (např. informace) Anglická nepočitatelná podstatná jména Anglická tázací zájmena Použití výrazů SOME a ANY: Část 2 Všechny příspěvky najdete pohromadě v našem elektronickém magazínu. Můžete si ho prohlížet na počítači, mobilu či tabletu

Počitatelná podstatná jména v angličtině. Anglicky se jim říká countable nouns.. Všechna podstatná jména, která nám označují nějaké předměty, osoby nebo třeba měrné jednotky (časové, váhy, míry aj.) je možné počítat pomocí základních číslovek, např.:. one boy, two boys, three boys (jeden chlapec, dva chlapci, tři chlapci Angličtina online - hlavní stránka - Podstatná jména - Počítatelná a nepočítatelná podstatná jména - V angličtině se podstatná jména dělí na počítatelná a nepočítatelná. Toto rozdělení je vhodné se naučit, protože se Vám bude hodit v dalším studiu. Příkladem může být problematiky používání slov Many, Much a rozdíl mezi nimi V této lekci si vysvětlíme jeden ze základních principů, který je důležitý pro správné používání podstatných jmen v angličtině. Je to rozdělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná. Počitatelná podstatná jména Zatím jsme se v našem kurzu věnovali především této skupině podstatných jmen nepočitatelná podstatná jména (uncountable nouns) Mezi nepočitatelná podstatná jména řadíme taková podstatná jména, která spočítat nelze a chceme-li zjistit jejich množství, musíme si pomoci nějakou nádobou nebo jednotkou, kterou počítám na místo vlastního podstatného jména 2 Nepočitatelná podstatná jména (Uncountable Nouns). V angličtině máme i takzvaná nepočitatelná podstatná jména, která spočítat nemůžeme. Příkladem mohou být jak abstraktní slovíčka (např. láska, nenávist, naděje) tak i látková podstatná jména (např. voda, sníh, ocel). Patří sem i spousta slovíček, která v češtině řadíme mezi počitatelná, ale v.

Podstatná jména se využívají téměř v každé anglické větě a pro dobrou komunikaci je jich nutné znát opravdu mnoho. Některá podstatná jména vás však dokáží pěkně potrápit. V dnešní lekci Podstatná jména si proto představíme ta nejčastější a nejvyužívanější podstatná jména, dozvíte se, co jsou to počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a jak. Nepočitatelná podstatná jména jsou taková, která: vyjadřují celky jako je water, flour, sand atd., které se jenom stěží dělí na menší části, označují abstraktní koncepty, jako například information, courage, se v češtině dají považovat za počitatelná, ale v angličtině tomu tak není, např.: bread, butter, beer V dnešní infografice se dozvíte, jaký je rozdíl při používání počitatelných (countable) a nepočitatelných (uncountable) podstatných jmen v angličtině. Počitatelná jsou například:. an egg (vejce)an onion (cibule)a potato (brambora)a tomato (rajče)an orange (pomeranč)an apple (jablko)a banana (banán)Nepočitatelná jsou obvykle abstraktní a látková podstatná jména.

Dnes se spolu podíváme na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině, na to proč je důležité je od sebe poznat, jak je poznat, a také na nejčas.. Nepočitatelná podstatná jména. Nepočitatelná podstatná jména existují pouze v jednotném čísle. Jsou bez členu -a. Nemohou se používat s číslovkou. Mezi nepočitatelná podstatná jména patří třeba látková podstatná jména (voda-water, krev blood, cukr-sugar) nebo abstraktní podstatná jména (láska-love, práce-work.

Podstatná jména (anglicky nouns) jsou jedním ze slovních druhů.Obvykle je rozdělujeme na počitatelná (anglicky count nouns nebo také countable nouns) a nepočitatelná (non-count či uncountable nouns).. Toto rozdělení je prakticky stejné jako v češtině, i když se skupiny, do kterých slova patří, můžou lišit Hlavní stránka - Angličtina online - Testy z angličtiny online a zdarma - Test Počítatelná a nepočítatelná podstatná jména - ihned po dokončení testu uvidíte výsledek a správné odpovědi. Není potřeba se nikde registrovat. Všechny testy na Anglina.uNas.cz jsou online a zdarma. Test je určen pro mírně pokročilé (úroveň A2 - Pre-Intermediate) POZOR! Některá podstatná jména, která v češtině počítat můžeme, patří v angličtině mezi jména nepočitatelná. Typickým příkladem je např. INFORMATION (informace), ADVICE (rada), NEWS (zpráva). Nikdy tedy v angličtině neuslyšíme. two informations, two advices, two news. . 1: Množné číslo. Počitatelná podstatná. Téma: Countable and uncountable nouns Jazyk: Angličtina - gramatika Přidal(a): conquerer Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - Countable and uncountable nouns Počitatelnost podstatných jmen je jednou z hlavních gramatických kategorií v angličtině. Dáváme na ni pozor při výběru správného členu, tvorbě množného čísla a v dalších situacích

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména brona

- nepočitatelná jsou (v češtině i angličtině) především abstraktní pojmy (láska = love, strach = fear, čas = time), potraviny ve smyslu hmoty (mléko = milk, maso = meat), materiály (dřevo = wood, sklo = glass). - samozřejmě, že i některá nepočitatelná podst. jména potřebujeme nějak počítat Během používání angličtiny narazíte na několik abstraktních podstatných jmen, u nichž si nebudete jisti, zda patří mezi počitatelná podstatná jména nebo nepočitatelná podstatná jména. V takovém případě je nejlepší nahlédnout do slovníku (pozor, kapesní slovník Vám v tomto případě nepomůže), kde je u.

Počítatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

 1. Charakteristika. Podstatná jména v angličtině dělíme na: . Obecná (Common) . Počitatelná (Count/Countable) podstatná jména označující osoby a věci, které lze počítat na jednotky nebo kusy . Konkrétní (Concrete): např. dog, house, car, atd.; Abstraktní (Abstract): např. problem, difficulty, atd.; Nepočitatelná (Uncount/Uncountable) podstatná jména látková a.
 2. test Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině ( Angličtina) Autor: konita (25 vlož. 87 vyzk.+8% ø) vloženo 6.4.2010. Test vyzkoušen 8612 krát, průměrný výsledek je 76.3%. Advice - rada. nepočítatelné. počítatelné. Butter - máslo. nepočítatelné. počítatelné
 3. V angličtině se podstatná jména počitatelná a nepočitatelná se liší v užívání členu, tvoření množného čísla a ve volbě výrazu pro mnoho a málo. Podstatná jména nepočitatelná, která se vyskytují v množném čísle buď mění význam, nebo označují: 1. různé druhy - wines - různé druhy vín;.
 4. test Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině ( Angličtina) Autor: konita (25 vlož. 87 vyzk.+8% ø) vloženo 6.4.2010. Test vyzkoušen 8564 krát, průměrný výsledek je 76.3%. luggage - zavazadlo. počítatelné. nepočítatelné. Advice - rada. nepočítatelné. počítatelné
 5. Jaký je rozdíl mezi tím, když je nějaké slovo nepočitatelné a když je pomnožné? Plavete v tom? To nejste sami, ale lepší, než se v tom koupat, by bylo to změ..
 6. • Podstatná jména lze v angličtině rozdělit do dvou skupin 1) počitatelná 2) nepočitatelná 1) Počitatelná podstatná jména lze rozdělit na jednotlivé kusy a běžně je používáme jak v jednotném,tak v množném čísle. V čísle jednotném s nimi používáme neurčitý člen a/an, v čísle množném nikoli. a car » car

Podstatná jména někdy počitatelná a někdy nepočitatelná Petr, 05.01.2018, ANGLICKÁ GRAMATIKA V dnešní lekci si probereme ta podstatná jména, která jsou někdy počitatelná a někdy nepočitatelná Rod podstatných jmen v angličtině. Compound Nouns - Složená podstatná jména. Countable and uncountable nouns - Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Formation of Nouns - Tvoření podstatných jmen. Possession - Přivlastňován Nepočitatelná podstatná jména - Angličtina. Angličtina v kostce - 3 díl nepočitatelných podstatných jmen. Parfém. Nepočitatelná podstatná jména 2. Nepočitatelná podstatná jména v angličtině se dělí trošičku jinak, než u nás :) Pojďme se tedy podívat na dělení 2 :) Coming Out. Frázová slovesa - COME Podstatná jména se v angličtině rozdělují na počitatelná (countable nouns) a nepočitatelná (uncountable nouns). Počitatelná podst. jména lze počítat jednoduše, neboť mohou tvořit množné číslo, např.: a/one car, two cars, five cars; a/one child, two children, five children apod

Nepočitatelná a pomnožná podstatná jména v angličtině - taky v nich plavete? Jistojistě nejste sami, ale pojďte to radši zkusit změnit! Náš aktuální videotip Vás z tohohle močálu hravě vytáhne - nejen že Vám poradí, která slova spadají do které skupiny a proč, ale také dodá několik zásadních pravidel, bez kterých nemůžete s těmito slovy být za dobře Často se chybuje v těchto slovech: fruit - C; vegetables - U; meat - U; lettuce - U, cheese - U . Umět rozlišit počitatelná a nepočitatelná podstatná jména je v angličtině důležité, protože pro ně platí různá pravidla, co se týká používání neurčitého členu 1 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (Countable and uncountable) Anglická podstatná jména jsou buď počitatelná nebo nepočitatelná. Počitatelná podstatná jména (countable nouns) jsou ta, od kterých lze vytvoit množné číslo, ř u kterých můžeme určit počet jednotlivých kusů. Nap. podstatné jméno ř book má jednotn Podstatná jména, která mohou být počitatelná i nepočitatelná. Do této problematiky lze zařadit i slova jako beer, coffee, wine, ice-cream, tea apod., tedy podstatná jména, která jsou v obecném smyslu nepočitatelná (jde o látky, tekutiny), ale v hovorové každodenní angličtině je lze použít i jako počitatelná. (v kavárně) I'd like two coffees, please

Anglická nepočitatelná podstatná jména - Zábavná angličtin

 1. Abychom se mohli věnovat slovíčkum SOME, ANY, MUCH a MANY, potřebujeme si ujasnit pojmy počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Nejjednodušší vysvětlení je, že počitatelná podstatná jména můžeme počítat, kdežto nepočitatelná počítat nemůžeme.. Nepočitatelná podstatná jména jsou různé látk
 2. Existuje mnoho různých druhů podstatných jmen v angličtině. Objekty, nápady a místa mohou být všechna podstatná jména. Každé podstatné jméno je buď počítatelné, nebo nespočetné. Počitatelná podstatná jména . Jablko Rezervovat Vláda Student ostrov. Nepočitatelná podstatná jména . Informace Voda Sýr Dřevo Šťáv
 3. Nepravidelná tvorba množného čísla podstatných jmen Některá podstatná jména v angličtině nemají pravidelný tvar množného čísla. Ta se bohužel musíme naučit, neboť se na ně žádná pravidla nevztahují: Příklad: man => men woman => women child => children foot => feet tooth => teeth mouse => mice louse => lice person.
 4. Některá podstatná jména jsou v angličtině nepočitatelná, užívají se ve spojení se slovesem v jednotném čísle. (Pozor - v češtině jsou používány v množném čísle.) Např.: baggage, luggage, information, experience, hair, homework, money, news, pasta, jewellery, His hair is blond. Money is important to some people
 5. Angličtina - Podstatná jména, která netvoří množné číslo. Stejně jako v češtině, existují také v angličtině nepočitatelná podstatná jména, která se používají pouze v jednotném čísle. Nezapomeňte, že tato podstatná jména nemají neurčitý člen. advice [ədˈvaɪz] (rada) furniture [ˈfɜːnɪtʃə] (nábytek

V angličtině patří člen před každé podstatné jméno. I když tam není, má to svůj důvod. Rozlišujeme člen neurčitý a (případně an) a člen určitý the.Samozřejmě existuje hodně pravidel a výjimek, které se každý musí postupně naučit, pokusím se ale členy vysvětlit co nejjednodušeji a jen úplný základ, který bude jistě stačit nejenom. Download Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině Download video Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině directly from youtube. Just chose the format and click on the button Download. After few moments will be generated link to download video and you can start downloading Nepočitatelná podstatná jména se nikdy nepoužívají s neurčitým členem a zpravidla nemají množné číslo. Mohou mít přívlastky some, much, little, a little, plenty of, a ve zvolacích větách je před nimi What Počitatelná podstatná jména v jednotném čísle v běžné angličtině NEMOHOU být bez členu. V množném čísle je to přijatelné (Dogs are perfect pets.) Nepočitatelná podstatná jména bez členu být mohou. (Water is wet.) Podstatná jména počitatelná mohou mít neurčitý člen (a dog, a book, a house) Podstatná jména v angličtině se dělí na počitatelná a nepočitatelná. Počitatelná podstatná jména Počitatelná podstatná jména jsou především názvy osob, zvířat, rostlin a věcí. Lze je užít s číslovkou, se členem neurčitým, určitým i bez členu. Mají jednotné a množné číslo. an apple jablko one apple jedno.

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Počítatelná, nepočítatelná podstatná jména a jejich členy

 1. Stránky v kategorii Anglická nepočitatelná podstatná jména. Zobrazuje se 21 stránek z celkového počtu 21 stránek v této kategorii
 2. Nepočitatelná podstatná jména se nikdy nepoužívají s neurčitým členem (a, an) a zpravidla nemají množné číslo. Mohou mít přívlastky some, much, little, a little, plenty of. Mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény je v angličtině velice snadný přechod
 3. Nepočitatelná podstatná jména existují pouze v jednotném čísle. Jsou bez členu -a. Nemohou se používat s číslovkou. Mezi nepočitatelná podstatná jména patří třeba látková podstatná jména (voda-water, krev blood, cukr-sugar) nebo abstraktní podstatná jména (láska-love, práce-work, čas-time, hudba-music). Př: some.

TVORBA PODSTATNÝCH JMEN. Z hlediska slovotvorby rozeznáváme v angličtině podstatná jména: - neodvozená, jednoduchá. - složená z jednoduchých podstatných jmen i jiných slovních druhů. - odvozená za pomoci koncovek, přípon. Dále dělíme podstatná jména na: - všeobecná a vlastní. - počitatelná a nepočitatelná V angličtině existují i výrazy, které mohou v určitém významu být počitatelné, avšak v jiném významu jsou naopak nepočitatelné. Tato podstatná jména je zapotřebí znát, vědět o nich a dle konkrétního kontextu, ve kterém je slovo použito, pak rozhodnout, zdali se jedná o jeho počitatelnou či nepočitatelnou formu Prezentace pomůže názorně vysvětlit a procvičit počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a jednotné a množné číslo počitatelných podstatných jmen v angličtině. Součástí prezentace je i pracovní list, kde si žáci mohou samostatně nebo ve dvojicích procvičit určování počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen a jednotného a množného čísla. Všechna podstatná jména v angličtině jsou budˇpočitatelná nebo nepočitatelná. Počitatelná (countable nouns) - jsou taková, u kterých můžeme utvořit množné číslo a používat člen neurčitý Chybu studenti dělají tak, že si anglický výraz přeloží do češtiny - zavazadla či peníze jsou v češtině počitatelná, nicméně luggage či money v angličtině nepočitatelná. Nepočitatelná podstatná jména nemohou mít neurčitý člen . a / an (určitý člen the mít mohou

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, countable

POZNÁMKY. České výrazy HODNĚ, MÁLO jsou spojeny s druhým pádem podstatného jména. Pro anglické výrazy MANY, MUCH, FEW, LITTLE to neplatí (nepoužíváme předložku OF). Ve významu HODNĚ, MNOHO se v kladných oznamovacích větách dává přednost výrazům A LOT OF, PLENTY OF, které můžeme použít před počitatelným i. Nejlepší videa v angličtině pro začátečníky a mírně pokročilé aneb co sledovat, když běžné filmy a seriály jsou pro vás ještě příliš těžké. Na tom, že sledování anglických videí, seriálů či filmů je pro studium angličtiny nejen velmi přínosné, ale i zábavné, se určitě všichni shodneme

Více o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech naleznete ve článku. POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA. Kladná oznamovací věta. V kladných oznamovacích větách používáme především slovíčko SOME. Při překladu do češtiny slovíčko nějaký můžeme vynechat. There are some flowers in the vase Párová podstatná jména. Pozor ale na tzv. párová podstatná jména, v angličtině BINARY NOUNS. Ta vypadají v češtině stejně jako slova z předchozí skupiny, ale v angličtině se chovají úplně jinak. Říká se jim párová, protože předmět, který označují, se jakoby skládá ze dvou částí Počitatelná podstatná jména = Countable nouns • počitatelná podstatná jména lze rozdělit na jednotlivé kusy a běžně je používáme jak v jednotném, tak v množném čísle • v čísle jednotném s nimi používáme neurčitý člen a/an - a car, a banana, an apple, a unicorn, an orange, a glass, an umbrella, a chip, a carrot, an eg Podstatná jména Podstatná jména v angličtině (nouns) nepodléhají skloňování.Ke změně tvaru anglického podstatného jména dochází prakticky pouze při tvoření množného čísla. Angličtina se vyznačuje i tím, že za sebe často skládá podstatná jména a ta tím nabývají rázu přídavných jmen jako rozvíjejících větných členů - tzv Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině - infografika Kategorie Vzdělání vložil Tereza Brousilová V dnešní infografice se dozvíte, jaký je rozdíl při používání počitatelných ( countable ) a nepočitatelných ( uncountable ) podstatných jmen v angličtině

Počitatelnost (Countability) - SoGood Languages

Définitions de Podstatná jména v angličtině, synonymes, antonymes, dérivés de Podstatná jména v angličtině, dictionnaire analogique de Podstatná jména v angličtině (tchèque Anglické texty ke čtení; Procvičte si angličtinu při vyjednávání; O nás. Nejčastější dotazy; Kdo jsme; Lektoři; Hledáme lektory; Obchodní podmínky jazykových kurzů; Akční nabídky a slevy; Testy. Rozřazovací test; Minulý čas prostý a předpřítomný čas; Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (mírně.

Video: Podstatná jména, členy a množné číslo v angličtin

angličtina | NejInfografiky

3. Infografika Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině. Třetí infografika přehledně zpracovává nekonečný problém začátečníků, kteří se učí angličtinu: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Připomeňte si na několika příkladech v rychlosti, která jsou která. 4 Podstatná jména v angličtině dělíme na: . Obecná (Common) . Počitatelná (Count/Countable) podstatná jména označující osoby a věci, které lze počítat na jednotky nebo kusy . Konkrétní (Concrete): např. dog, house, car, atd.; Abstraktní (Abstract): např. problem, difficulty, atd.; Nepočitatelná (Uncount/Uncountable) podstatná jména látková a abstraktní, a některá. Kurzy Hranice Výuka angličtiny v Hranicích. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (mírně pokročilí) Stupňování nepravidelných přídavných jmen; Pojďte se učit angličtinu k nám. Prezenční výuka momentálně neprobíhá (nebude zahájena ani v září 2021). Jako náhradu za prezenční výuku nabízíme online. Drůbež je v lednici. Pomnožná podstatná jména mající 2 části počítáme pomocí a pair of: a pair of trousers jedny kalhoty two pairs of jeans dvoje džíny Některá anglická podstatná jména se liší v pomnožnosti od češtiny; zatímco v angličtině nejsou pomnožná a jsou počitatelná, v češtině jsou pomnožná

Nouns: countable, uncountable (Počitatelná a nepočitatelná

Pracuj s učebnicí str. 44 -45, prezentací a dokumentem v Teams, zhlédni video. V angličtině se dělí podstatná jména na počitatelná = countable - mají jednotné a množné číslo a nepočitatelná = uncountable - mají jen jednotné číslo. Nepočitatelná podstatná jména jsou ta, která označují věci, které se sypou Kombinace. Některá podstatná jména mohou za určité situace být počitatelná i nepočitatelná. · mírný rozdíl: o hair (vlasy) - a hair (vlas) - pozn. hairs = chlupy. · dochází ke změně významu: o iron (železo) - an iron (žehlička), o wood (dřevo) - a wood (les) koník. Jak na počitatelný a nepočitatelný podstatná jména v angličtině? Když nevím, zda je pod. jm. počitatelné či ne, tak se podívám např. do slovníku Oxford dictonary na internetě a tam u vybraného slova je napsáno countable/ uncoutable noun, ale už nevím, zda je to slovo plurál či singulár

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtin

 1. COUNTABLE and UNCOUNTABLE NOUNS (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména) Podstatná jména v angličtině se dělí na počitatelná a nepočitatelná. Počitatelná podstatná jména Počitatelná podstatná jména jsou především názvy osob, zvířat, rostlin a věcí
 2. S počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle se užívá a nebo an, v množném čísle some nebo číslovka. She´s got a phone. Some phones are cheap. Have you got an orange? There are three oranges here. Nepočitatelná podstatná jména mají jen jeden tvar. Neužívají se běžně s neurčitým Číst víc
 3. V anglitin se rozlišují podstatná jména tzv. počitatelná (countable) a nepočitatelná (uncountable).Poitatelná podstatná jména tvoí množné íslo, je možné je bžn poítat na kusy. Nap. an/one apple - two apples, a/one child - two children, Nepoitatelná podstatná jména netvoí množné íslo, nen
 4. nepočitatelná podstatná jména (viz studijní text Nouns). Například peníze jsou v angličtině nepočitatelné, proto jsou gramaticky vždy v jednotném čísle, a proto otázka Kde jsou mé peníze? anglicky zní Where is my money? a odpověď Jsou na stole bude It's on the table , nikoli They are on the table
 5. Grammar (Hodiny, Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména I., Much/many, little/few, Sloveso have bez které si přehráváte v angličtině s anglickými ti-tulky) ap. Jak budou růst vaše znalosti, bude růst i vaše sebevědomí a s tím ruku v ruc
 6. V množném čísle neurčitý člen nepoužíváme, nebo jej nahrazujeme výrazem some. Nepočitatelná podstatná jména / Uncountable Nouns. Označují látky nebo pojmy, které nejsou jednotlivými předměty a nelze je proto počítat, např. water, oil, information nebo money
 7. • Název materiálu: Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména,vyjadřování mnoho, málo. • Tematická oblast: Angličtina 2. ročník - strojírenské obory • Anotace: Prezentace slouží k výkladu počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen a vyjadřování mnoho a málo. Cílem práce je vytvoři
Podstatná jména někdy počitatelná a někdy nepočitatelnáKdy a proč se v angličtině NEpoužívá NEurčitý člen

Podstatná jména Angličtina Agj

 1. Počitatelná podstatná jména (Countable Nouns) můžeme jednoduše spočítat na kusy a snadno vytvořit množné číslo, většinou přidáním koncovky -s, např. school → schools ( škola → školy). Mezi nepočitatelná podstatná jména (Uncountable Nouns) se v angličtině většinou řadí abstraktní a látková podstatná jména.
 2. Nepočitatelná podstatná jména s koncovkou množného čísla se užívají v hovorové angličtině: a) máme-li na mysli určité balení či množství, které je zřejmé z kontextu: Členy podstatných jmen v angličtině nerozlišují rody. Dělí se na neurčité a určité
 3. Některá podstatná jména, která v češtině počítat můžeme, patří v angličtině mezi jména nepočitatelná. Typickým příkladem je např. INFORMATION (informace), ADVICE (rada), NEWS (zpráva). Nikdy tedy v angličtině neuslyšíme two informations, two advices, two news
 4. Nepočitatelná podstatná jména zahrnují názvy abstraktních podstatných jmen a názvy materiálů, nedají se použít s číslem (one sugar/one kilo of sugar) Pády podstatných jmen jsou v angličtině vyjadřovány pozicí ve větě a spojením podstatného jména s předložkou
 5. nepočitatelná podstatná jména Z podobných důvodů jako u množného čísla v předchozím bodě nemůžeme používat neurčitý člen před podstatnými jmény, která se nedají počítat - neurčitý člen je něco jako jeden, a pokud něco nejde počítat, nemůžeme před to dávat jakékoli číslo
Člen neurčitý v angličtině

Počítatelná a nepočítatelná podstatná jména - test číslo

obvykle podstatná jména abstraktní (love, hate LOiW NRYi (snow , water, air) 1 NWHUiSRGVWDWQiMPpQD NWHUiYHåW LQ SRtWDWP*çHP H SDWtYDQJO LWLQ mezi jména QHSRLWDWHOQi 1DS INFORMATION (informace), ADVICE (rada), NEWS (zpráva Podstatná jména jsou (stejně jako v čestině) výrazy označující konkrétní předměty, osoby a věci, ale i přírodní jevy a abstraktní pojmy. V angličtině na rozdíl od češtiny neexistují pády (takže významy českých pádů se vyjadřují většinou předložkami - viz studijní text Prepositions). Rozlišujeme u nich rod, číslo a na rozdíl od češtiny navíc. Např. friend, dog, rose, chair; a friend, the friend, two friends etc. Uncountable nouns Podstatná jména nepočitatelná zahrnují jména látková, abstrakta a jazyky. Užívají se většinou bez členu, nelze je užít s číslovkou a obvykle se neužívají v množném čísle (pokud se vyskytují v množném čísle, mají jiný význam) Už několik let nechávám své studenty dělat test počitatelnosti a nepočitatelnosti podstatných jmen v angličtině. Schovávám si záznamy výsledků a ty jsou fascinující. Dřív než ovšem studenty vystavím ďábelské tortuře, vždycky strávíme nějaký čas vyjasněním si toho, co se pod těmi strašidelnými odbornými pojmy vlastně skrývá

Počitatelnost podstatných jmen - Angličtin

Některá podstatná jména, která v češtině počítat můžeme, patří v angličtině mezi jména nepočitatelná. Typickým příkladem je např. INFORMATION (informace), ADVICE (rada), NEWS (zpráva). Nikdy tedy v angličtině neuslyšíme two informations, two advices, two news. Dva význam Nepočitatelná podstatná jména nelze snadno rozdělit, obvykle se jedná o označení určitého celku nebo hmoty, jejíž části nelze spočítat. Bohužel některá anglická nepočitatelná podstatná jména nelze kvantifikovat, avšak v českém jazyce běžně jejich množství vyjadřujeme (např. informace JURAJDOVÁ, Zuzana. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 13. 04. 2015, [cit. 2021-08-21]

Nouns / Podstatná jména | Jan Kalandra

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména: vyhledávání informací nebo výzbnamu slova ve vhodném výkladovém slovníku, rozlišení od sebe obou druhů podstatných jmen. Členy určité, neurčité: produkce gramticky správného písemného sdělení . Říjen: 12.lekce učebnice PrKvěteepare - některá podstatná jména v angličtině jsou počitatelná (mají jednotné a množné číslo) an apple - three apples. a banana - five bananas - některá podstatná jména jsou nepočitatelná (mají jen jeden tvar). Nevyjadřují protiklad jednotného a množného čísla. cheese, fish, butter Podstatná jména, která následuje to be to become to turn. The Browns are actors. - The Browns are actors. - Browns — herci. He turned musician. - He turned musician. - Stal se hudebníkem. Nepočitatelná podstatná jména v obecné rovině: Abstraktní weather love life music history light time beauty atd.) Love is often unrequited

Nepočitatelná - podstatná jména, která se . nedají počítat, nemůžeme tak vytvářet množné číslo. Jedná se o abstraktní pojmy nebo. látková podstatná jména. Např. cheese. Pozor! Některá podstatná jména, která jsou v češtině počitatelná, jsou v angličtině nepočitatelná! Např. bread - nepočitateln Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 2. Gramatika počitatelných a nepočitatelných podst. jmen v angličtině. 182 stažen. Nejběžnější podstatná jména v angličtině jsou spočitatelná - to znamená, že mají jak singulární, tak množné číslo. Mnoho podstatných jmen má počítatelná i nepočitatelná použití, jako například tucet vejce a nepočítatelné vejce na tváři V angličtině existují počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Počitatelná podstatná jména mají tvar pro jednotné i množné číslo. Nepočitatelná podstatná jména mají tvar pouze pro jednotné číslo. Označují věci, které se nedají spočítat. Počitatelná podstatná jména. jsou t

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Anglictina

Nepočitatelná podstatná jména, 1.2.3 Zvláštní výrazy pro vyjádření množství u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, 1.2.4 Rozdíly v počitatelnosti podstatných jmen mezi češtinou a angličtinou, 1.2.5 Přechod mezi počitatelnými Podstatná jména v angličtině mohou mít člen určitý nebo neurčitý. Použijeme-li nesprávný člen, věta by mohla být nesrozumitelná, nebo by ji mohl dotyčný špatně pochopit. Rozdíl je např. vidět na následujících dvou větách

Pomocné sloveso "be" v anglických otázkách - Zábavná17 Best images about Countables & Uncountables onAnglické fráze v obchodě, anglické fráze v obchod ě nápisy

Předložky, základní i pokročilé časy, anglické idiomy, frázová slovesa, podmínkové věty, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování přídavných jmen, typické anglické trapasy, věty a slova s problematickým spellingem, ale taky nejčastěji špatně překládaná slova a cool gramatické vychytávky. V angličtině existují pro otázku KOLIK dva výrazy - How MUCH? nebo How MANY? Je to proto, že některá podstatná jména jsou v angličtině počitatelná a některá nepočitatelná. Co to znamená? Zapište si do školního sešitu datum 13th May a nadpis POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA Letní kurzy angličtiny. Letní kurzy angličtiny probíhají v období od července do září a jsou určeny těm zájemcům, kteří by si angličtinu rádi zlepšili či své znalosti zopakovali právě v letním období cena všech kurzů pro dospělé je 6.000,- Kč na celý školní rok a je splatná nejpozději do konce září - v hotovosti nebo bankovním převodem na náš účet 128397502/0300 u ČSOB. Platba za kurz se účastníkovi nevrací s výjimkou dlouhodobého onemocnění nebo zrušení kurzu ze strany provozovatele. v cenách kurzu nejsou zahrnuty učebnic Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména; Časové předložky; Abyste u zkoušky FCE uspěli, měli byste se plynule anglicky domluvit v řadě praktických situací, včetně těch, které mohou nastat při obchodním jednání nebo při studiu v zahraničí 12.Slovní zásoba, komunikace a cvičení z oblasti farmaceutického průmyslu a vývoje nových léčiv. Gramatika: počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, shoda podmětu s přísudkem, tvorba množných čísel. 13.Prezentace projektů studentů. 14.Závěrečný písemný test. Cíle studia: Studijní materiály