Home

Křížová cesta rozjímání

Dvouřádková křížová cesta. První věta je myšlenka na rozjímání, druhá námět na modlitbu. Zde se dává nejširší prostor k vlastním myšlenkám.Tento vzor je nejvhodnější pro přechod k celkovému samostatnému konání Křížové cesty. 1. Soud. Pane,snášíš pobuřující nespravedlnost. Učíš mě snášet i to,co. V jeho blízkosti žádná úplná křížová cesta není. V české krajině jsou křížky, kapličky i křížové cesty tradičním prvkem, tak jako jsou krásné kostely historicky součástí našich měst a vesnic. Myslíme si, že rozjímání v přírodě je důležitou součástí života Podzimní rozjímání - křížová cesta u Soběnova. 25.10.2020. Hned vedle obce Soběnov se nachází kostelík v lesíku a kolem něj ona křížová cesta. Cesta má jen pár (desítek) metrů. Hodí se jako výlet s dětmi i s kočárkem. Navštívit můžete také obec Soběnov, kde mají na návsi hezkou kašnu rozjímání a modliteb ke křížové cestě, která se šířila v mnohých překladech. Pěstování pobožnosti křížové cesty bylo důvodem vzniku kalvárií, které jsou architektonickými díly cennými svou umělecko - historickou a krajinářsko - estetickou hodnotou. První kalvárie na našem území vznikaly často z iniciativ

Dvouřádková křížová cesta - Pastorace

Mezi pobožnostmi křížové cesty se vyjímá jedna její varianta, a sice tzv. Extrémní křížová cesta (dále jen EKC). Jde o dobrovolnou praktiku, jež spočívá v ujití vybrané, často dosti obtížné trasy během noci, rozjímání o Ježíšově utrpení a překonávání sebe sama Křížová cesta - 14 zastavení vzbuď nás k rozjímání téhož, a tudy popřej rozmnožení milosti Tvé, napravení srdcí našich, platného oučastenství odpustků církevních, potěšení zemřelým a nám všem života věčného. Amen

Křížová cesta s trakaři v Bílovci, noční rozjímání na Křížovém vrchu Na noční křížovou cestu se vydají věřící také ze Zlatých Hor. Noční křížová cesta s modlitbou za ochranu nenarozených životů, za křesťanský charakter Evropy a také za budoucího pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze se na Velký. Je s podivem, jak se zarostlá cesta, plná kopřiv, ostružin a křoví změnila díky občanům v příjemné zákoutí s nádhernou vyhlídkou, vybízející k rozjímání , zamyšlení a odpočinku.Křížová cesta je značena červenou značkou a slouží též turistům. Několik rodin pečuje o jednotlivá zastavení a společně. Křížová cesta — Toulavá kamera, Velikonoce byly pro naše předky časem rozjímání a taky připomínání Ježíšova příběhu. Už od čtvrtého století se věřící vydávali do míst, kudy vedla jeho poslední cesta. A pro ty, kteří se na takovou pouť vydat nemohli, byly později budovány křížové cesty po celém světě

Pod názvem křížová cesta, je pobožnost doprovázení Krista od Piláta na Golgotu známa od roku 1458. Křížová cesta, rozjímání o poslední cestě Pána Ježíše, je velkou inspirací a posilou ke změně života. A to nejen v době postní. Každý ze čtrnácti příběhů může být totiž i příběhem naším doba postní, křížová cesta, rozjímání, Antonín ŠuránekKřížová cesta je meditativní modlitba. Jejím účelem je přivést člověka k poznání, co všechno musel Ježíš vytrpět pro naši spásu.Toto poznávání je postupné, má mnoho rovin, proto se tato modlitba nikdy nevyčerpá Křížová cesta Tomáše Velzela. katalogové číslo: D.06. Křížovou cestu pro malé misionáře autorsky připravil Tomáš Velzel. Hodí se např. do postního období, ale i kdykoliv jindy pro křížové cesty s dětmi a rozjímání v misijním duchu. Objednat. Počet kusů K rozjímání křížové cesty můžete a nemusíte využít některé z připravených textů 1x dětská a 1x pro dospělé, nebo jakoukoli vlastní. Svou křížovou cestu můžete začít odkudkoliv s tím, že společný cíl na kalvárii v parku Budoucnost, kde jsou tři železné kříže

Křížová cesta pro Nepomuk Doni

Podzimní rozjímání - křížová cesta u Soběnova :: Mazané

  1. Křížová cesta je rozjímání, kterým si věřící připomínají Ježíšovu cestu z Pilátova paláce k popravišti na hoře Kalvárii. Tam byl Ježíš ukřižován a následně uložen do hrobu. Křížová cesta má 14 zastavení, každé zastavení křížové cesty představuje jeden výjev z prožitého utrpení Ježíše Krista
  2. status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur
  3. Křížová cesta, jak sám říká, nás má vést, abychom naslouchali skrze modlitbu. Autorovy reflexe k více. Křížová cesta 2002, * antologie. Předkládaná rozjímání kardinála Meisnera k zastavením křížové cesty nejsou výsledkem jeho teologického bádání, nýbrž plodem vlastní spoluúčasti na křížové.
  4. Křížová cesta. V prostoru lázeňské kaple byla v lednu 2020 instalována křížová cesta. Čtrnáct malých obrazů jako připomínka stejného počtu zastavení na poslední cestě pána Ježíše. Cestu od soudu před římským prefektem Pilátem až po uložení Kristova těla do hrobu si mohou návštěvníci lázní prohlédnutím.
  5. Křížová cesta povede od vozovny Kobylisy ke Kobyliské střelnici, zastavení budou od sebe vzdálena cca 50 - 80 m, na posledním z nich dostane účastník malou svíčku, kterou pak může zapálit v kostele sv. Terezičky u kříže. Závěr křížové cesty (závěrečnou modlitbu) vykonejte, prosím, v kostele
Podzimní rozjímání - křížová cesta u Soběnova :: Mazané

Křížová cesta (modlitba) - modlitba a rozjímání u jednotlivých vyobrazení; Jiná umělecká díla Křížová cesta - název jednoho z dílů seriálu 30 případů majora Zemana; Odvozené místní názvy Křížová cesta (přírodní rezervace), přírodní rezervace u křížové cesty v Adršpachu v okrese Nácho Křížová cesta, kterou držíte v rukou, je sestavena z veršů, které služebník Boží P. Antonín Šuránek napsal v internačním táboře v únoru roku 1952. Jednotlivá rozjímání jsou doplněna z křížové cesty v době působení v Blatničce a citacemi z publikací Dějiny mého povolání 4 a Novozákonní rozjímání 1 a 3 Křížová cesta DVD (tatáž z nedělního programu na ČT 2) Meditace kardinála Miloslava Vlka nad zastaveními z křížové cesty akademického sochaře Karla Stádníka Dovolujeme si upozornit na nové DVD vhodné k postnímu rozjímání, jako dárek a také jako památka na pražského arcibiskupa Miloslava Vlka Praha - I v Česku, jedné z nejvíce ateistických zemí světa, slaví většina lidí Velikonoce. Jedni v hlubokém rozjímání posíleni půstem, druzí se v novodobých chrámech konzumu veselí a pojídají lahůdky. Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce

Tvá křížová cesta vyjadřuje totéž: jsi ve zcela odlišné situaci a prostředí než v čase před tvými posledními velikonocemi. Dej, Pane, prosíme, ať rozjímání nad tvou cestou kříže v prožívané současnosti probudí i v nás tuto návaznost lásky: ať umíme nalézat stopy i cesty víry, služby, ochoty, modlitby a. Na Křížové hoře (563 m n. m.) nad obcí Jiřetín pod Jedlovou vzniklo v 18. století poutní místo spojené s legendou o zjevení Spasitele na kříži. Křížová cesta bývá prvním turistickým výšlapem z Jiřetína směrem na vrchol Jedlové hory

Katolíci se prostřednictvím Křížové cesty mohou dočkat plnomocných odpustků, zatímco pro ostatní je to příležitost seznámit se s tradičním a dosud málo známým velikonočním obřadem. Na Velký pátek se bruntálští účastníci sejdou ve 14 hodin u prvního zastavení křížové cesty na Uhlířském vrchu 073 - Křížová cesta III. Rozjímej, křesťane, o smrti Kristově, / v lásce jej provázej na cestě křížové! / Pán tvůj a Bůh, Beránek nevinný, / na smrt jde za tebe, Boží Syn jediný. Chceme tě, Pane, doprovázet na tvé bolestné cestě od domu Pilátova až k hrobu Křížová cesta s ikonami je knížkou pro chvilky duchovního rozjímání. Předmětná hesla Ježíš Kristus Křížová cesta Utrpení Ježíše Krista Ukřižování Ježíše Krista Křesťanský život Katolické pobožnosti Biblické citáty. Související tituly dle názvu

„Extrémní křížová cesta coby možnost rozjímání o Ježíšově

Křížová cesta - úvod. Pomoz mi též, abych nesl svůj kříž s Tebou. Tvá cesta bolesti je školou každého utrpení, veškeré trpělivosti a přemáhání. Popřej mi z ní poznat mou vlastní nouzi. Uč mě rozumět tomu, co mi říká, co mám udělat teď, právě teď. A potom nechť toto rozjímání se stane silným a. Rozjímání na první sobotu v září 2017 Ježíšova křížová cesta Matko, tady jsem! Jsem u Tebe, Matko Neposkvrněná. Jsem zde v tento zvláštní den, který sis sama zvolila - v první sobotu v měsíci - jsem u Tvého Neposkvrněného srdce. Ukázalas nám tento den jako záchranu pro ty, kteří se cestou do nebe ztratili.. Křížová cesta zve k rozjímání. Historii lidstva provází od samého počátku potřeba víry. Touha něčeho, co nás přesahuje a dává smysl našemu každodennímu snažení. Všechny naše radosti i strasti tak bývají prožívány z jiné, hlubší perspektivy. Koncentrovanými místy takových tužeb bývala odedávna poutní místa A rozjímání v přírodě je důležitou součástí života. Venkovní kovaná křížová cesta k tomu může přirozeně vybídnout a napomoci. V české krajině jsou křížky, kapličky i křížové cesty tradičním prvkem, tak jako jsou krásné kostely historicky součástí našich měst a vesnic. V blízkosti Nepomuka žádná.

Křížová cesta - 14 zastavení - Blog iDNES

Je den nanejvýš vhodný k rozjímání a pěstování sebezáporu, naopak naprosto nevhodný k radovánkám, veselicím a podobně. Doporučuji Rozjímání nad obřady Velkého pátku a pro ty, co mohou, i návštěvu vyšebrodského kláštera: 15:00 - křížová cesta, 18:00 - velkopáteční obřady. Za nás za všechny, za naše. Křížová cesta 2019. Rozjímání nad křížovou cestou je úžasný způsob modlitby v postní době. Zkuste to taky. Stojíš Pane před soudem. Stojíš před Pilátem a jeho rozhodnutím. Víš, co se stane. Za několik okamžiků uvidíš úšklebný pohled Barabáše. Jsi odsouzen. Pilát se snažil tomuto rozhodnutí vyhnout Poznámka k užívání křížové cesty: Pravým smyslem modlitby křížové cesty je rozjímání utrpení Ježíše Krista. Text zde uvedené křížové cesty lze chápat jako určité obohacení pro ty, kdo se často křížovou cestu modlí a snad se jim nedaří na pašijový příběh se soustředit

Zastavení křížové cesty Rozjímání z Opravdového života v Bohu 6. Svatá Veronika osuší Ježíšův obličej. Dovolil jsem jim, aby Mě korunovali trním. Dovolil jsem jim, aby Mě tupili a plivali na Mou svatou Tvář. (3.března 1989) Pak jsem cítil, jak mi někdo utřel obličej Venkovní křížová cesta na Svatém Hostýně. 1. Ježíš je odsouzen. Také nám se to stává: naše okolí na nás doráží, hrozí, slovy bije do tváře, stojíme jakoby uprostřed uzavřeného kruhu, z něhož není úniku a nenajde se ani jeden hlas, který by měl odvahu pozvednout se na naši obranu

Křížová cesta k rozjímání Píseň Díky za tvůj kříž Křížová cesta pro děti - obrázky Pokud někdo píseň nezná, je možné si ji poslechnout na této stránce. Sdílet článek. Cesta světla v době pandemie. Publikováno 13. 5. 2020. Co je Cesta světla? Nová velikonoční pobožnost s latinským názvem Via lucis se inspiruje tradiční pobožností křížové cesty, Via crucis. Spočívá v rozjímání 14 zastavení o slavných velikonočních událostech

Křížová cesta s trakaři v Bílovci, noční rozjímání na

Křížová cesta s ikonami je knížkou pro chvilky duchovního rozjímání. Křížová cesta s ikonami Karel Herbs Kalvária lásky - Rozjímania krížovej cesty 2020; Kecharitomene: Milostiplná 2020; Jeho láska ťa uzdraví 2020; Žánry autora. Literatura světová Náboženství Duchovní literatura. Štítky z knih. Bůh, Hospodin křížová cesta vztahy umučení Ježíše Krista Boží láska rozjímání 978-80-7195-276-3. 39. Do mých knih. Chcete si knihu uložit do některého knižního seznamu? Stačí se přihlásit, nebo registrovat . O čem je kniha Křížová cesta? Předkládaná rozjímání kardinála Meisnera k zastavením křížové cesty nejsou výsledkem jeho teologického bádání, nýbrž plodem vlastní spoluúčasti na. Texty k rozjímání této křížové cesty jsou vzaty z encykliky Jana Pavla II. Dives in misericordiae. Na závěr jsou přidány litanie k Božímu milosrdenství. Brož., křídový papír, A6, 32 stran, J2769

Křížová cesta - Řečic

  1. Tak se cesta křížová stává cestou světla. Texty, které shromáždili vězeňský kaplan P. Marco Pozza a dobrovolnice Tatiana Mario, jsou napsány v první osobě, ale rozhodli jsme se neuvést jména dotyčných. Ti, kteří sepsali tato rozjímání, chtěli propůjčit svůj hlas všem, kteří po celém světě sdílejí stejný osud
  2. anta , která nyní určitě přitáhne návštěvníky Stříbra a stříbrské občany vyzve k rozjímání či procházkám
  3. Toto rozjímání křížové cesty je přínosem nejen pro nemocné, kterým je určeno na prvním místě, ale i pro jejich blízké a také pro lékaře. Texty jsou velice cenné, neboť nejsou psány od zeleného stolu, ale samým životem. A ačkoliv se hluboce dotýkají toho nejbolavějšího, co člověka v životě může potkat.

Různé křížové cesty - Pastorace

Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota . Křížová cesta je rozdělena na obvykle čtrnáct zastavení, která odpovídají jednotlivým událostem. Křížová cesta v Jiřicích u Moravských Budějovic je úkazem, který byste opravdu neměli při svých toulkách Jevišovickem opomenout navštívit. Zdejší křížová cesta, jejíž autorkou je malířka a umělkyně Bedřiška Znojemská, se nachází v bývalém ovocném sadu a nabízí čtrnáct zastavení se sedmnácti obrazy Křížová cesta je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Pomáhá nám pochopit duchovní rozměr Velikonočních svátků. Kráčejme křížovou cestou Ježíše Krista, u něhož, jako z hluboké studny, načerpáme duševní síly, abychom svůj kříž trpělivě nesli

Modlitba Křížové cesty může být jedinečným nástrojem, jak se ještě úžeji spojit s Kristem a zakusit milost uzdravení. Pokud ji toužíte prožít ve společenství, podívejte se na aktuální nabídku křížových cest pro Velikonoce 2016 v naší diecézi. A zároveň jsme připravili přehled míst, kde jsou kaple křížové. Drazí přátelé, přijměte pozvání k velikonočnímu rozjímání! Ke zhlédnutí Křížové cesty... K návštěvě kostela sv. Jana Křtitele... V březnu a dubnu 2021 je kolem kostela v Horním Žďáru k vidění výstava obrázků z Křížové cesty a v sakristii pak neobyčejná realizace Poslední večeře Páně. Ke shlédnutí jsou nejen obrázky z dílny dětí ZUŠ Jaroměř..

Rozjímání u Křížové cesty. Danka-Štěpánka. 20. března 2019. Básničky. 29.11. 2018. Ty jsi chléb živý, který se nám cele dává. Pobožnost křížové cesty dává široký prostor pro rozjímání o vrcholu Kristova pozemského života - o jeho obětování se za každého z nás. Je spousta možností, jak meditovat nad těmito tajemstvími z konkrétního úhlu pohledu, sami nebo ve společenství. A tak můžeme na internetu nebo v knihkupectvích najít. Jistě vše pochopíte na místě. Zveme vás ke společné modlitbě a rozjímání o Ježíšově oběti za nás za všechny. Křížová cesta - Ježíš a Já. 1. Ježíš odsouzen Ježíš snáší pokoření, křivdy, výsměch - všechno mlčky, i když je odsouzený na smrt. A já nedovedu mlčet, odmlouvám, bráním se

Křížová cesta — Toulavá kamera — iVysílání — Česká televiz

Vážené sestry a bratři! Rádi bychom vám nabídli možnost, zúčastnit se Extrémní Křížové cesty (EKC). Krátká historie: EKC se zrodila v Polsku v roce 2009. Její první trasa vedla z Krakova na Kalwarii Zebrzydowskou. Postupně se tato akce začala rozšiřovat do takových rozměrů, že se jí v roce 2018 zúčastnilo 100 tisíc lidí. Zvláštní požehnání získali. Stožec - Projev lidové zbožnosti, místo k rozjímání i turistická atrakce, to vše může představovat křížová cesta. Jednu takovou nově obnovili i v šumavské obci Stožec na jihu Čech. Po týdnech budování a příprav ji zítra odpoledne slavnostně otevřou Křížová cesta na vrch Stráž u Sušice, zastavení XII. - Smrt na kříži . Křížová cesta začíná na nábřeží Otavy v místě, kde je do stěny z lomového kamene vsazen prostý kovový kříž a dvě kovové desky, nesoucí názvy všech čtrnácti zastavení. V bezprostřední blízkosti se nachází první a druhé zastavení

Stožečtí otvírají svůj poklad, křížovou cestu. Stožec - Projev lidové zbožnosti, místo k rozjímání i turistická atrakce, to vše může představovat křížová cesta. Jednu takovou nově obnovili i v šumavské obci Stožec na jihu Čech. Po týdnech budování a příprav ji zítra odpoledne slavnostně otevřou. Celá. Svěcená voda obsahující sůl a má křížová cesta, tedy chemicky ošetřený kov, spolu zareagovaly a na všech místech, kam svěcená voda dopadla, se objevily bílé fleky. Něco takového mě při instalaci vůbec nenapadlo. Proto hned v první slavnostní den vypadala křížová cesta barevně jinak, než by měla Křížová cesta 21. století. Začátek: 13:00. Časová náročnost: 1-2 hodiny. Příběh utrpení a naděje, možnost zamyšlení v krásné přírodě, soubor 15 plastik moderního umění, to je křížová cesta z roku 2008. Vydejte se z Areálu Žireč k vlakové zastávce a pak po žluté turistické podél železniční trati. Brněnsko /VIZUALIZACE/ - Prostor pro rozjímání i příjemnou procházku nabídne poutní cesta Sedm radostí Panny Marie, která na jaře vznikne mezi Českou, Lelekovicemi a Vranovem na Brněnsku. Sedm kapliček a informační tabule vyroste u existující cesty, přesně v místech, kudy kdysi vedla zaniklá poutní cesta Součástí Hlavní pouti na Cvilíně je také Křížová cesta, které začíná v 10 hodin. Poutníci se při pobožnosti křížové cesty pomodlí na jednotlivých zastaveních rozesetých podél kostela. V 15 hodin v kostele na Cvilíně začíná mariánská pobožnost Cestičky k sedmi bolestem Panny Marie v polštině

Křížová cesta - Farnost Dubňan

Místo na procházku i rozjímání Čertova brázda. Podél brázdy vede šikovně skrytá křížová cesta, kam lidé chodí rozjímat a načerpat sílu. Věří, že když cestu projdou a budou svatého Prokopa prosit, aby jim splnil přání nebo je vyléčil, světec jim pomůže Křížová cesta s ikonami je knížkou pro chvilky duchovního rozjímání. Štítky: Biblické citáty , Ježíš kristus , Křížová cesta , Ukřižování , Umučení ježíše krist Křížová cesta. Aktuality. Rok sv. Josefa. Začátek: Neděle 3. 1. 2021. Konec: Pondělí 3. 1. 2022 Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou. Moderní rozjímání křížové cesty jde však po biblické linii a drží se celkem růžencových tajemství, ovšem je jich 14 a ne všechna zastavení jsou z růžence i klasické křížové cesty, ale také originální: Poslední večeře - Getsemany - Ježíš před veleradou - Ježíš před Pilátem - Ježíš bičován a trním. Podzimní rozjímání - křížová cesta u Soběnova. 22.10.2020. Naučná stezka Olšina. 04.10.2020. Toulka okolo vojenského újezdu Boletice - do Kladenského Rovné.

Modlitba křížové cesty v době postní - Římskokatolická

k tÉto poboŽnosti byla dokonce v roce 1800 vydÁna dĚkanem j. a. morÁvkem modlitebnÍ knÍŽka o 125 stranÁch s nÁsledujÍcÍm titulem: poboŽnost rozjÍmÁnÍ umuČenÍ pÁnĚ, jinak kŘÍŽovÁ cesta uvedenÁ dle nejvyŠŠÍho povolenÍ v mĚstĚ mladÉ voŽici a sloŽenÁ od jana antonÍna morÁvka tČ Křížová cesta byla slavnostně otevřena a požehnána v pátek 28. června a pro obyvatele Hati a okolí to znamenalo velkou událost. Jejich osobní postoje a životní zkušenosti se i díky autorovi zhmotnily v tomto unikátu a vzniklo tak místo k rozjímání nejen pro věřící. Každý tady může popřemýšlet o svém. KŘÍŽOVÁ CESTA - INSPIRACE 1. Kristus je odsouzen Mlčel jsi, Pane, plných třicet let. Pak jsi tři roky mluvil. Někteří přijímali tvé slovo, jiní mu nevěřili, jiní pochybovali. Dalším se zdálo být pošetilé nebo rouhavé. Zdálo se ti nakonec, žes už dost vydal svědectví. Přestal jsi mluvit. I před soudcem mlčíš Doporučuji Rozjímání nad obřady Velkého pátku a pro ty, co mohou, i návštěvu vyšebrodského kláštera: 15:00 - křížová cesta, 18:00 - velkopáteční obřady. Za nás za všechny, za naše viny Ježíš trpěl a zemřel. Ignác Pospíšil

Křížová cesta Tomáše Velzela Missio - Papežská misijní díl

Křížová cesta diváka televize Noe. Duchovní pořady. Premiéra: 7.4.2017. Výroba: 2017. Už jste někdy uvažovali u televize o Kristově utrpení a smrti? Nabízíme vám dvanáctiminutové rozjímání nad paralelami pořadů televize Noe v zastaveních křížové cesty. Duchovní pořady. Premiéra: 7.4.2017. Výroba: 2017. Barokní poutní areál, ke kterému patří také křížová cesta byl vystavěn na sklonku 17. století. Areál se stal v 18. století známým poutním místem. Z místa je mimořádný rozhled do údolí s městem Mníšek pod Brdy Pobožnost křížové cesty 3. neděle postní 49°21'49.113N, 16°0'3.639E Dvouřádková křížová cesta První věta je myšlenka na rozjímání, druhá námět na modlitbu. Zde se dává nejširší prostor k vlastním myšlenkám. Tento vzor je nejvhodnější pro přechod k celkovému samostatnému konání Křížové cesty. 1. Soud

Křížová cesta Římskokatolická farnost Havlíčkův Bro

Křížová cesta ze Strašnic Sdílet na Facebooku. Meditace nad obrazy Táni Svatošové. Akademická malířka Táňa Svatošová měla ve strašnickém sboru před pandemií vystavovat své obrazy. K vernisáži už ale nikdy nedošlo. V koronavirové době nicméně autorka začala pracovat na cyklu Křížová cesta, který nedávno. Jak připravit rozjímání Křížové cesty a rozdělit je pro několik hlasů. Nakonec mi vnukl myšlenku můj syn, který je mimochodem také jedním z 15 autorů rozjímání. Shromáždili jsme se a společně jsme si přečetli evangelijní pasáže o Utrpení Páně. Každý z mladých pak řekl, co k němu nejvíce promlouvalo Nádherná a dlouhá křížová cesta. Pojali jsme ji s dětmi jako celodenní výlet, velkopáteční rozjímání křížové cesty. Tím, že je kapliček 25, člověk se zamýšlí i nad jinými událostmi křížové cesty než těmi běžnými 14 a byla to pro mě jedna z nejhlouběji prožitých křížových cest vůbec Rozjímání křížové cesty je pobožností zvláštního významu. Když krok za krokem procházíme čtrnácti zastaveními, jak je zaznamenala církevní tradice, zastavujeme se u.

Projekt Křížové cesty (Velikonoční cesty) je na motivy a texty architekta Karla Stádníka (1924-2011) a známého hudebního skladatele (scénická, filmová a duchovní hudba) Zdeňka Pololáníka. Texty připravil koncem 80. let Karel Stádník ve vlaku na cestě z Olomouce a předložil je panu Josefu Kemrovi a Radovanu Lukavskému Křížová cesta, kterou držíte v rukou, je sestavena z veršů, které služebník Boží P. Antonín Šuránek napsal v internačním táboře v únoru roku 1952. Jednotlivá rozjímání jsou doplněna z křížové cesty v době působení v Blatničce a citacemi z publikací Dějiny mého povolání 4 a Novozákonní rozjímání.. Tato křížová cesta chce dodat odvahu a chuť k modlitbě těm, kteří si na pobožnost křížové cesty se všemi náležitostmi z různých důvodů netroufají. https://www.paulinky.cz. Obec Stožec obnovuje křížovou cestu ke zdejší kapli. Stožec na Prachaticku zahájil obnovu křížové cesty, která kdysi vedla k místní kapli. Trasa má 14 zastavení a na každé z nich přispěl dárce. Každý donátor věnoval obnově 14.000 korun, projekt významně podpořila obec Stožec. Křížová cesta, která vede.

Pobožnost křížové cesty Už Panna Maria, apoštolové a první křesťané s úctou navštěvovali v Jeruzalémě místa, kde Pán Ježíš trpěl. Pod názvem křížová cesta, je pobožnost doprovázení Krista od Piláta na Golgotu známa od roku 1458. Křížová cesta, rozjímání o posledn Křížová cesta 2019. jankac. 26. března 2019. Myšlenky. křížová cesta půst. Rozjímání nad křížovou cestou je úžasný způsob modlitby v postní době. Zkuste to taky. Rekonstrukce nebo novostavba? To je, oč tu běží. jankac. 16. března 2019. Myšlenky Mechtenberg Theo Křížová cesta v následování Krista Knittl Jaroslav Křížové cesty viz název Šuránek Antonín Křížové cesty a rozjímání viz název Šuránek Antonín Kukátka život P.Šuránka Šuránek Antonín Kukátka 2 život P.Šuránka-- Kv ětnice Mariánská sbírka Mariánských písn Chcete-li společně s námi zanechat budoucím generacím místo k usebrání, máte s laskavým poděkováním možnost připsat svoje jméno na transparentní účet 3108105043/0800, který zanikne 20. května 2018 v 15 hodin na letniční neděli v den vysvěcení křížové cesty OTEVÍRACÍ DOBA KLÁŠTERA A KOSTELÍKA:úterý-pátek: 13:00-17:00víkendy a svátky: 10:00-17:00pondělí: ZAVŘENO Barokní areál Skalka je unikátní místo, nacházející se na lesnatém brdském hřebeni nad městem Mníšek pod Brdy.Kostelík sv. Maří Magdalény, klášter, křížová cesta, poustevna a genius loci tohoto místa přitahují zájem lidí z celého kraje

Křížová cesta s omalovánkami. Dospělí se křížovou cestu modlí s obrazy, které většinou visí v kostele. Některé křížové cesty najdete i venku v přírodě. My vám tu nabízíme křížovou cestu s kreslenými obrázky. Ti, kdo rádi vybarvují, si mohou vytisknout jednotlivé obrázky jako omalovánky Předkládaná rozjímání kardinála Meisnera k zastavením křížové cesty nejsou výsledkem jeho teologického bádání, nýbrž plodem vlastní spoluúčasti na křížové cestě Kristově. Jestliže první křesťané byli nazýváni stoupenci nové cesty, pak díky tomu, že si Kristovu cestu kříže připomínáme a modl.. Naučná stezka Antonína Práška. Za peníze, které se současnému vedení obce Bohutice podařilo získat z Evroých fondů, se vybudovala také Naučná stezka, která nese jméno Antonína Práška. Stezka navazuje na unikátní soubor památek v Bohuticích a byla otevřena v listopadu roku 2011. Tato stezka začíná u zámku a vede. Rozjímání stigmatizovaného kapucína. 0147 - Hodina před Svátostným Kristem formát: A6 stran: 32 vazba: křídový papír, laminovaná obálka cena: 45 Kč Jde o hodinové rozjímání před Nejsvětější Svátostí na základě textů Písma svatého. 0146 - Eucharistická křížová cesta formát: A Mše sv. během týdne budou - dá-li Pán - takto:. V pondělí bude v Nymburce mše sv. v 8 hod.. Ve čtvrtek bude v Nymburce mše sv. v 8 hod.. V pátek bude mše sv. v Nymburce v 18 hod.Po mši sv. bude křížová cesta, kterou bude mít tentokrát připravena naše starší mládež. V sobotu 13.3. bude v Nymburce mše sv. s nedělními texty v 18 hod

Video: O. exorcista z Klokočova vede křížovou cestu podle bl ..

Hana Lisá - Fotogalerie - Znovuobjevené KrušnohoříBoží hrob, Křemešník | Portál kulturního a přírodníhoKonvent minoritů v KrnověTuristická stezka v Modlivém dole je po rekonstrukciKřížová cesta plukovníka Hrušky: V jeho zahradě vzpomeňteProcházka přírodou - Areál Žireč