Home

Sčítací operáty Třeboň

Jihočeské sčítací operáty (obecný přehled) ČR-Státní oblastní archiv v Třeboni Státní okresní archiv České Budějovice Rok kres. 1857 1869 1880 1890 1900 1910 1921 Blatná. Včetně detailů o jejich povolání, obcovací řeči, gramotnosti, hospodářského vybavení jejich usedlosti a jmen potomků včetně roků narození. Vzhledem k tomu, že nejčastěji dostupné jsou sčítací operáty z let 1857 až 1921, často díky nim můžete získat informace, pro které byste jinak museli na matriční úřad Sčítací operáty v okresu Mělník ve vyhledávací databázy Úmrtní matriky rakousko-uherských pěších pluků z let 1914-1918, pozdějších čs. pěších pluků Více než 150 000 matričních záznamů převážně z období první světové války Státní okresní archiv Kladno - sčítací operáty - změna přístupnosti. Postupné omezování badatelského přístupu ke sčítacím operátům v okrese Kladno z důvodu jejich digitalizace. Státní okresní archiv Kladno | 24.08.2020. Ukázat všechny aktuality.

Sčítací operáty neboli sčítací registry z druhé poloviny 19. a z počátku 20. století jsou velmi cenným zdrojem informací o našich předcích. Sčítání obyvatel Brno Digitální archiv města Brna digitalizuje postupně sčítání obyvatel z let 1880, 1900, 1870, 1850, 1890, 185 3) sČÍtÁnÍ lidu (=sČÍtacÍ operÁty): - MZA Brno 200.000 snímků (digitalizace je v počátku, zatím se pracuje na jednotlivých ročnících sčítání lidu z okresu Havlíčkův Brod, následně přijde na řadu okres Pelhřimov a další okresy z okresních archívů spadající pod MZA Brno

  1. Všechny badatelny archivu budou dne 7. července 2021 uzavřeny z provozních důvodů. Děkujeme za pochopení. Reorganizace Státního oblastního archivu v Zámrsku k 1. 1. 2021. K 1. lednu 2021 dochází ke změně názvů a částečné reorganizaci agendy v těchto odděleních:Oddělení správy archivních fondů a sbírek Zámrsk.
  2. Matriky. 1. Základní informace. Matriční knihy (matriky) narození, sňatků a úmrtí jsou jednou ze základních evidencí obyvatelstva. Dnes je vedou matriční úřady, dříve je vedly jednotlivé církve a příslušné státní úřady (např. okresní úřady). Matriky jsou do archivů předávány až po uplynutí zákonné lhůty.
  3. (zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat
  4. Sčítací operáty z let 1857 až 1921 (ze starších sčítání se dochovalo jen málo) je třeba hledat ve Státních okresních archivech (SOkA). Někde už jsou operáty digitalizované a někde z těchto digitalizovaných archiv rok 1921 stáhl (s odkazem na ochranu osobních údajů) a jsou opět přístupné pouze v badatelnách
  5. •sčítací operáty ze sčítání lidu z let 1857 až 1921, •průběžná digitalizace grafik (projekt Veduty), • soupisy poddaných, Historica Třeboň, historické mapy
  6. Státní oblastní archiv v Třeboni je státní oblastní archiv s působností pro Jihočeský kraj s hlavním sídlem v Třeboni a pobočkami v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Jindřichově Hradci.Za rok vzniku archivu je považován rok 1602, kdy vznikl nový rožmberský rodový archiv, když Petr Vok z Rožmberka přesunul rodové sídlo z Českého Krumlova do Třeboně.
  7. Tyto archiválie nazývané jako sčítací archy obsahují jedinečné informace o osobách, které v městě Brně, jeho předměstích a připojených obcích žily. Jedná se o významný historický pramen pro potřeby sociologického a demografického výzkumu a v neposlední řadě také pro účely genealogické

Sčítací operáty od roku 1930 jsou uloženy v Národním archivu v Praze. Digitalizaci sčítacích operátů prováděla společnost FamilySearch v letech 2014-2017, některá sčítání (v řádu jednotek), se digitalizovala ještě v letech 2018-2019. Celkem se jednalo o 710 běžných metrů archiválií a bylo zhotoveno cca 3,6. Genealogický rozcestník. V době svého vzniku (r. 2015) se jednalo o první nejrozsáhlejší genealogický rozcestník v České republice. Po 5 letech se nyní dočkal velké aktualizace - rozšíření o nové odkazy i kontrolu platnosti jednotlivých odkazů. Navíc ke každému uvedenému webu přibyl i screen jednotlivé uvedené. Digitalizované sčítací operáty z Podkarpatské Rusi jsou zveřejněné v maďarské knihovně. I při zapnutí angličtiny jsou hlavní texty maďarsky, ale samotné operáty jsou slovensky. Aktualizace: 20. 6. 2020, 0:08 ZA Opava Digitální archiv Aplikace vademecum pro zpřístupnění digitalizovaných archiválií i informací o fondech

Kde hledat sčítání lidu online I Hledání předků I Rodokme

Součástí většiny fondů okresních úřadů jsou sčítací operáty: OÚ Dačice (1857-1921), OÚ Jindřichův Hradec (1869-1921), OÚ Třeboň (1921). Justic Sčítací operáty nemají s matrikama zhola nic společného. Má-li to Zámrsk digitalizováno nevím. Každopádně sčítací operáty, pokud jsou pro danou obec zachovány, začínají nejdříve rokem 1869. To ale není pravidlo, třeba na kolínsku je téměř všude první dochované sčítání 1921 Mezinárodní den archivů dne 9. června 2016 v Třeboni. (Novinky v SOA a SOkA) ale i se základy genealogie. V závěru úspěšné prezentace si mohli přítomní prohlédnout jednotlivé typy digitalizovaných archiválií ( matriky, kroniky, mapy, sčítací operáty, pozemkové knihy a soupisy poddaných) Vytvořeno 15. červen 2016

Tedy například sčítací operáty ze sčítání lidu 1921 a později, městské kroniky a podobně. Ministerstvo vnitra (jemuž archivní síť podléhá) se očividně nenamáhalo vypracovat a pracovníkům archivů zpřístupnit nějakou autoritativní studii. Zámrsk (Východní) a Třeboň (Jižní) všechny digitalizáty, které by. Užitečné odkazy. Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů (matriky SOA Plzeň) - www.portafontium.cz Digitalizované židovské kontrolní matriky - www.badatelna.eu Digitalizované matriky židovských náboženských obcí v českých krajích - www.nacr.cz Jihočeské matriky (SOA Třeboň) - https://digi.ceskearchivy.cz Matriky moravské (MZA Brno) a dolnorakouské.

Matriky a archivy - Bádáme

Sčítací operáty v okresu Mělník ve vyhledávací databázy. Úmrtní matriky rakousko-uherských pěších pluků z let 1914-1918, pozdějších čs. pěších pluků Matriky - Státní oblastní archiv v Litoměřicích | SOA Litoměřice www. soalitomerice .cz/ matriky -a-kroniky Im Cache ČR - Státní oblastní archiv v. The web application of the State Regional Archives in Prague (SRA Prague) eBadatelna is designed to be used for remote access to digitized registers of the Central Bohemia Region. It also serves as an inventory of all registers of births, marriages and deaths that are kept by SRA Prague, regardless of whether they are already digitalized or not. Viděli jsme významné pergamenové listiny s důležitými pečetěmi, krásné malované mapy, zrestaurované archiválie, soupisy poddaných a sčítací operáty. Studenty zaujala pergamenová listina z roku 1360 s pečetěmi a podpisem císaře Karla IV. nebo nádherně malovaná mapa Třeboně z roku 1680 Lenacek: povolání zjistíš z matrik, majetkové poměry - sčítací operáty 1857,1870,1880,1890,1900,1910,1920, pozemkové knihy povinně od 1780,ale i starší) katastry (přesné výměry a názvy tratí třeba Urbariální fase cca 1749, nejstarší údaje v lánových rejstřících 1657,1674, rektifikačních aktách cca 1660) je toho fakt hodně, ale chce to nějaké zkušenosti. Třeboň archives and its wonderful system. It (of course) contains the censuses as well. There are currently (July 2014) censuses from districts České Budějovice, Český Krumlov, Písek and Tábor. just search for sčítací operáty on the webpage of the village, for example Babice: There are two census years available in case of.

Digitalizovány byly veškeré sčítací operáty z let 1857-1921. Sčítací operáty, které zde nejsou zveřejněny, se k dnešnímu dni bohužel nedochovaly. Výjimku tvoří sčítání z roku 1921, která jsou prozatím přístupná v souladu se zákonnými normami v síti badatelen MZA Archiv hlavního města Prahy Archivní 6, 149 00 Praha 4 Tel. ústředna: 23600 1111 Tel. informační přepážka: 23600 4017 Tel. studovna: 23600 4012 Fax: 23600 710 1. Instituce státní správy politické, finanční a justiční Politická správa. Okresní úřad Netolice 1855-1868; Okresní úřad Prachatice I. (1780) 1850-1943 (1948) - součástí fondu jsou sčítací operáty z r. 1900, 1910 a 1921; Okresní úřad Prachatice II Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni a jihočeských archiv

Státní oblastní archiv v Praz

sčítací operáty dochovány z let 1857-1921) •Jednání o uzavření smlouvy s GSU o digitalizaci urbářů a pozemkových knih •Digitalizace mapové části fondu Velkostatek Třeboň ve spolupráci s HÚ AV ČR a VÚGTK Digitalizace a Digitální archiv SOA v Třeboni po čtyřech letec Internetová databáze dle knihy archiváře a ředitele SOA Třeboň Václava RAMEŠE -Po kom se jmenujeme Sčítací operáty (=sčítání lidu) 4) Soupisy poddaných . 5) Pozemkové gruntovní knihy . 6) Pražské pobytové přihlášky Nic dalšího zatím oznámeno nebylo, ale očekáváme, že budou postupně přibývat nové matriky a snad i další sčítací operáty. Státní oblastní archiv v Třeboni pilně zveřejňuje nově digitalizované přírůstky již od začátku roku. Zatím mezi nimi najdete především školní kroniky

Digitalizace českých a moravských matrik je jedinečné dílo, které zajistí archivářům čestné místo mezi státními archivy v celé Evropě. Digitalizace matrik začala v ČR cca v roce 2007, ale reálné výsledky přinesla až během roku 2008 - jako první v SOA v Třeboni. Dokončení digitalizace matrik pro celou ČR je. Sčítací operáty z roku 1921 zde budou opět k dispozici v roce 2026. Podrobné informace o důvodech této změny a postup, jak můžete informace z těchto operátů získat a využívat, naleznete při použití odkazu na každý sčítací operát z roku 1921 nebo zde:. (Contains) Czech Republic, Bruntál, Andělská Hora, Andělská Hora, census, 1869-1910 / Czech Bureau of Statistics.Czechoslovakia (Contains) Czech Republic, Bruntál, Andělská Hora, Pustá Rudná, census, 1869-1880 / Czech Bureau of Statistics.Czechoslovakia (Contains) Czech Republic, Bruntál, Bohušov, Bohušov, census, 1910 / Czech Bureau of Statistics Census images and inhabitant registers for the Czech Republic. Currently includes only those for Northern Bohemia housed in the regional archive of Litoměřice, for Eastern Bohemia housed in the district archive of Trutnov, for Southern Bohemia housed in the regional archive of Třeboň, for Southern Moravia housed in the regional archive in Brno, and for Northern Moravia and Silesia housed.

Jako informační zdroj nám poslouží sčítací operáty pro sčítání obyvatelstva českých zemí v letech 1910 a 1921. V roce 1921 se dovídáme o 19 mužích, živících se plavením dříví po Vltavě, ale jak vidíme, v tomto roce se takto živilo již jen 7 z nich Zhotovení rodokmene - Genealogický rozcestník. GENEALOGICKÝ ROZCESTNÍK. V této sekci můžete nalézt odkazy na zajímavé weby týkající se genealogie jako digitalizované matriky, užitečné seznamy a rejstříky, prameny hospodářského charakteru, archivní fondy a databáze a nakonec také weby, na kterých lze rodokmen. Tyto stránky jsou pokusem o založení vlastního geneaologického portálu, který má za úkol zprostředkovat mé bádání ostatním členům rodiny. Zatím ve vývoj

Matriky a archivy – Bádáme

1890 Census (District archive Frýdek Místek, Czech language) Completed 1890 census for house No. 315 in Čeledaná, which shows the family of Tomáš Pavliska, his wife Mariana, and five children. The census reveals that the oldest child, Jan Skryvara, was from Mariana's first marriage. English translation of this record Zemský archiv v Opavě nabízí veřejnosti vyhledávací aplikaci pro práci s databázemi archivních fondů a sbírek pod názvem: DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě. Naleznete ji na adrese: digi.archives.cz.Tato aplikace umožňuje komfortní hledání digitalizovaných archiválií v rámci působnosti Zemského archivu v Opavě a zahrnuje tak data z celého Moravskoslezského. Abstract: The article is an introduction to the topic of the archival science which is concentrated on practical use of archive.First part contains definitions of basic terms of archive and archival documents and informs about the system of archives in Czech Republic Tedy například sčítací operáty ze sčítání lidu 1921 a později. Vitínský mlýn nalezneme v údolí potoka Libochovky 2,2 km jihozápadně od středu obce uprostřed současné chatové kolonie. Mlýn je poměrně mladý a vznikl zde až kolem poloviny 19. století. Na skicách císařského stabilního katastru, ani na II. vojenském mapování ho ještě nenalezneme. Bohužel se zatím bližší údaje o jeho výstavbě nepodařilo nalézt ani v.

Státní oblastní archiv v Třeboni je státní oblastní archiv s působností pro Jihočeský kraj s hlavním sídlem v Třeboni a pobočkami v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Jindřichově Hradci. Za rok vzniku archivu je považován rok 1602, kdy vznikl nový rožmberský rodový archiv, když Petr Vok z Rožmberka přesunul rodové sídlo z Českého Krumlova do Třeboně. Sčítací operáty 3 Digitalizované matriky evangelické církve augsburského vyznání (luteráni) z farnosti v Těšíně na stránkách muzea protestantismu (Muzeum protestantyzmu). Indexy k matrikám i některé matriky jsou dostupné pouze v muzeu. Matriky zahrnují i území na naší straně hranice. Aktualizace: 22. 7

Badatelna - Znám svůj půvo

Adresa . Zámek 1, 565 43 Zámrsk. GPS . 49°59'17.540N, 16°07'53.700E. Místo . zámek, dnes Státní oblastní archiv Zámrsk. Okres . Ústí nad Orlic Články na Rychnovský deník se štítkem Zámrsk Zámrsk (německy Samrsk) je obec v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Tato obec s 744 obyvateli a rozlohou 747 ha leží asi 5 km od Vysokého Mýta na severozápadě okresu. AHMP Praha | ZA Opava | SOA Plzeň | SOA Třeboň | MZA Brno | SOA Litoměřice Pobytové přihlášky Plzeň 1898-1921 | AMP Plzeň | Sčítací operáty Brno 1850-1900 | Polské matriky | New York Passenger Lists 1820-1891 | Maryland, Baltimore Passenger Lists 1820-1948. Adresa: Palachovo náměstí 723/1, 62500 Brno, CZ Moravský zemský archiv v Brně zpřístupnil webovou aplikaci na prohlížení sčítacích operátů. Digitalizovány byly veškeré sčítací operáty z let 1857-1921, které jsou uloženy v MZA. Sčítací operáty, které zde nejsou zveřejněny, se k dnešnímu dni bohužel nedochoval Resumé: Elektronický zeměpisný rejstřík představuje autoritní databázi v rámci projektů digitalizace Státního oblastního archivu v Třeboni. Jako všestranně využitelný prostředek efektivně zjednodušuje především popis digitalizovaných archiválií v interním zpracování a umožňuje jejich třídění podle obsažených lokali

Digitalizace v ČR společností Family Searc

Souhrnné doklady k ekonomickému, sociálnímu a národnostnímu vývoji obyvatelstva okresu poskytují téměř kompletně dochované sčítací operáty obou fondů z let 1857 - 1921, které jsou v poslední době využívány také k dohledávání pobytu obyvatel při správních a genealogických rešerších CEPHOR: Podívej se, co o něm praví sčítací operáty. Pokud byl patentální invalida, mělo by to (mohlo by to) být uvedeno - Jinak souhlasím, že s prominutím služby to nebylo z důvodu neschopnosti rodičů. Jinak musí existovat sbírka zákonů R.-U., a v některém kol r. 1869 bude uvedeno, co to přesně znamenalo

Home - Státní oblastní archiv v Zámrsk

Matriky - Státní oblastní archiv v Zámrsk

V Digitálním archivu SOA v Třeboni jsou zpřístupněny nejdůležitější archiválie z obou zdejších archivních pracovišť. Jedná se především o matriky, sčítací operáty, obecní, školní a spolkové kroniky. V digitální podobě zde zájemci naleznou například kroniku zdejší jezuitské koleje a katalog osob jezuitského. Sčítací operáty a jmenné rejstříky. Ročník sčítání. Ročník sčítán Zemský archiv v Opavě je třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem v České republice. Plní funkci státního oblastního archivu pro území bývalého Severomoravského kraje, současně je však také historickým zemským. Živé matriky matriční oddělení na obecním nebo městském úřadu nahlížení se řídí zákonem o matrikách č. 301/2000 záznamy narozených pro každého dostupné 100 let od narození, mladší záznamy jen po doložení přímé příbuznosti záznamy oddaných pro každého dostupné 75 let od svatby, mladší záznamy jen po doložení přím

Matriky - ACTA PUBLICA - MZ

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivního studia Diplomová práce Lucie Večerníkov Státní oblastní archiv Třeboň, Třeboň 1996. REZEK, Antonín. Jindřichohradecký archiv po 30 letech. In: ČČH 2,1896, s. 184-186. Soupis fondů a sbírek. Státní oblastní archiv Třeboň, České Budějovice 1981. Státní archiv v Třeboni. Průvodce po archivních fondech 4, Praha 1959 Bc. Martina KONZALOVÁ v letech 2005-2009 absolvovala středoškolské studium na Vyšší odborné škole a Střední škole, s. r. o. v Českých Budějovicích, které zakončila maturitní zkouškou. Následně mezi roky 2009-2013 vystudovala bakalářské studium Archivnictví a pomocných věd historických na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde. Rok vydání: 2013. ISBN: 978-80-905500--1. Popis: Nezbytná pomůcka pro každého genealoga od zkušeného autora Jana Mareše, dlouholetého člena ČGHSP. V latinsko-českém slovníku pro genealogy jsou výrazy a zkratky, které v běžných slovnících nenajdete. Slovník obsahuje základy latinské gramatiky, číslovky, přehledné. Sčítací operáty 3. Fotografické dokumenty 4. Inventární záznamy 5. Fondy 6. Kroniky 7. Pozemkové knihy 8. Třídní výkazy 9. o których istnieniu wielu nie wie Im SOA Třeboň (Wittingau) sind die Matrikeln der Pfarrämter aufbewahrt, die sich innerhalb der innerhalb der Grenzen (vor dem 1.1.2000) des Südböhmischen Kreises.

Tyto fondy nejsou ve velké většině roztříděny a inventarovány, takže dohledání konkrétní osoby může stát velké úsilí. Sčítací operáty jsou zachovány ze sčítání z let 1857 - 1930. Ne všechny se půjčují ke studiu z důvodu ochrany osobnosti.(Rok 1930 bude zpřístupněn až za několik let) Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra - odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: [email protected] Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. § 46 odst. 2 písm Knihovnaplus. 2013, č. 1: Historické mapy v digitálním světě. Digitalizace mapových souborů ve Státním oblastním archivu v Třeboni [Markéta Hrdličková]. Na podzim roku 2007 zveřejnil Státní oblastní archiv v Třeboni vlastní digitální archiv, v České republice tehdy ojedinělou internetovou aplikaci, která se v průběhu následujících let stala velmi úspěšnou a. Matriky a archivy. Kategorie . Matriky a archivy. Archiv města Plzně. Digitalizované archiválie z města Plzně - přihlášky k pobytu, kroniky, mapy. Sčítání lidu v okresu Mělník. Sčítací operáty v okresu Mělník ve vyhledávací databázy. Úmrtní matriky rakousko-uherských pěších pluků z let 1914-1918, pozdějších čs

Sčítání lidu - genealogi

Archiv Třeboň - Oblast jižních Čech. 4. Archiv Zámrsk - Oblast východních Čech. 5. Archiv Litoměřice - Oblast severních Čech. 6. Archiv Opava - Oblast severní Moravy. 7. Blanka Lednická - V sekci dokumenty mnoho různých matrik, kronik atp. 8. Tomáš Sedláček - Urbář panství strážnice 1617, Matriky a sčítací operáty. Sčítací operáty Naše daguerrotypie Park Park 1) Zerav východní 2) Jalovec viržinský 3) Jabloň mnohokvětá 4) Jabloň Moerlandsova 5) Jabloň mohutná 6) Višeň chloupkatá 7) Třešeň ptačí 8) Hrušeň Calleryova 9) Katalpa trubačovitá 10) Jasan americký 11) Dub šarlatov Součástí většiny fondů okresních úřadů jsou sčítací operáty: OÚ Dačice (1857-1921), OÚ Jindřichův Hradec (1869-1921), OÚ Třeboň. Počet částí: 1 - Kačlehy: Katastrální výměra: 873,86 ha: Nadmořská výška: 539 m n. m.. Počet obyvatel: 62 (k 1.1.2012) Průměrný věk: 41, Jindřichův Hradec - Mobilní Rozhl Sčítací operáty patří mezi nejvýznamnější a nejvyužívanější archivní materiály. Poskytují jedinečné informace o obyvatelstvu obcí a měst, a představují tak výjimečný historický pramen s širokým badatelským využitím laickou i odbornou veřejností 17 SOA v Třeboni, Sbírka jihočeských farních matrik, římskokatolický farní úřad Pacov, kniha č. 7, matrika narozených 1811-1825, fol. 15v, 32v. Sčítací operáty se vypisovaly na obecních úřadech a kolonka jazyka byla ostře sledována. Lidé užívající v domácnosti zejména němčinu tak často uváděli obcovací.

(zdroj: Jan Petřík, Rodový katastr obce Temelína, Antonín Haas, Berní rula 27, kraj prácheňský, SOA Třeboň, gruntovní kniha Velkostatek Neznašov, Temelín, 1784 - 1880, sčítací operáty Temelín 1869, 1900, 1921; foto: archiv obce Temelín.) Z TISKU Svobodomyslným poslancům českým ní knihy, kroniky, soupisy poddaných nebo sčítací operáty apod.) je přístupný online v Digitálním archivu Státního oblastního archivu v Třeboni Matriční prameny Studium období do poloviny 17. století bylo vzhledem k absenci matričních dokladů soustředěno především na gruntovní knihy, berní urbáře a rulu a další archiválie majetkové povahy (listiny udělující práva a svobody, kupní smlouvy, stížnosti vrchnosti apod.) a teprve období od 2. poloviny 17. století bylo možno podrobit hlubšímu studiu.

Státní oblastní archiv v Třeboni - Wikipedi

Video: Digitální archiv - Brn

Třeboň archives and its wonderful system. It (of course) contains the censuses as well. There are currently (July 2014) censuses from districts České Budějovice, Český Krumlov, Písek and Tábor. just search for sčítací operáty on the webpage of the village, Operáty (censuses), is the one you are looking for. When you. Zajímá Vás, kdo byli Vaši předci, jak žili a odkud přišli? Chcete dát svým blízkým originální dárek v podobě rodokmenu? Moje služby jsou tu pro Vás! Moje první cesta ke kořenům začala samozřejmě u nejbližších členů rodiny a naslouchání vyprávění o jejich životě. Pak jsem se vydala dále do minulosti a začalo jedno báječné, snad nikdy nekončící. 30 SOkA Hodonín, sčítací operáty města Strážnice 1921, nezpracovaný materiál. 31 ŽM Praha, fond ŽNO Strážnice, Zápisy ze schůzí 1926 - 1938, inv. č. 34631. 32 SOkA Hodonín, sčítací operáty 1921, nezpracovaný materiál. 33 Vobecká, J.: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století Genealogické DNA testy. Jak zjistit rodokmen rodiny. Jak sestavit rodokmen. Matriky veřejně přístupné on line. Rodokmen online. Tvorba rodokmenu. Židovská příjmení. Původ příjmení podle abecedy. Tento záznam byl zaslán Matriční záznamy a označen Matriční záznamy, Mrtvé matriky, Záznamy v matrikách, Živé matriky

30.10.2017 Přednáška Sčítací operáty jako zdroje pátrání po předcích 9.10.2017. Klub přátel Pardubicka pořádá další z cyklu genealogických přednášek. Po prvotním pátrání v matričních zdrojích v oblastních archivech se často zaměřuje genealogický výzkum na zdroje v okresních archivech Email: info@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 975 Fax.: +420 477 755 992 Datová schránka:. Das Staatliche Gebietsarchiv in Litomerice (Leitmeritz) ist eine direkt vo Sčítací operáty, zachované ze sčítání z let 1857-1930, jsou uloženy jak v Národním archivu v Praze, tak pro dílčí oblasti v okresních archivech. Jsou zdrojem řady údajů pro studie ze sociologie, historické demografie, dějin měst ad

Úvod - Sčítací operáty, Moravský zemský archiv v Brn

Genealogický rozcestník - VAŠE GENY na dosah ruk

případě jsou to zejména: matriky, sčítací operáty, zápisy z e schůzí obecního výboru, zápisy čet- nické stanice Oslavany - vše uloženo v MZA; SOkA Brno -venk ov). Významným. třeboň: správně: obec u j. hradce na 6 písmen: zlechov: správně: obec u jindř. hradce na 4 písmena: lomy: správně: část hradce králové na 5 písmen: rusek: správně: spz hradce králové na 2 písmena: hr: správně: část hradce králové na 7 písmen: svinary: správně: část hradce králové na 6 písmen: věkoše. Šuknině. Skoliózu a 1 kratší nohu podpaťenku pomůže. Opakuje vyhrává los a vzápětí sražen karmou nebo jachet kabinou šestilůžkových plachetnic přístavu. Mal VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihočeského muzea v Českých Budějovicích z