Home

Nejhustší železniční síť v ČR

Máme jednu z nejhustších železničních sítí - Haló novin

Máme jednu z nejhustších železničních sítí. Při příležitosti dnešního 180. výročí příjezdu prvního parostrojního vlaku na území dnešní České republiky, konkrétně do Břeclavi 6. června 1839 (tehdy se jednalo o slavnostní zahájení pravidelného provozu na železnici mezi Vídní a Břeclaví) přinášíme vybrané údaje o železnici v ČR Železniční doprava v Česku tvoří společně se silniční dopravou páteř vnitrostátního dopravního systému i tranzitní dopravy. Síť v roce 2018 tvořilo celkem 9406 km železničních tratí ve vlastnictví státu [1] , přes 100 kilometrů regionálních tratí vlastněných jinými subjekty a velký počet vleček Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě, chybí však propojení významných středočeských měst po kvalitním regionálním okruhu (aglomerační a krajský okruh) Železniční tranzitní koridory. Železniční tranzitní koridory (zjednodušená verze) Vyznačení krajů. Počty traťových kolejí, systémy trakčních proudových soustav a označení podle knižního jízdního řádu. Nadmořské výšky železničních stanic a zastávek. Mapa zveřejněná v knižním jízdním řádu. Tyto úseky jsou v některých případech navzájem v souběhu a úseky jsou do oddílů účelově pospojovány v závislosti na vedení vlakových linek a spojů a číslování a vymezení úseků není příliš stabilní, přesto toto číslování tratí je v Česku nejčastěji používáno v mapách (mapy železniční sítě, turistické mapy, mapa integrovaného záchranného systému atd.), což má ovšem nevýhodu, že tratě a úseky, které jsou aktuálně bez pravidelné.

Železniční doprava v Česku - Wikipedi

Jihočeský kraj se s celkovou délkou 6 146 km zařadil na druhé místo mezi kraji Česka. Při zohlednění rozlohy krajů se pořadí výrazně proměnilo. Nejhustší síť silnic a dálnic na 1 km 2 připadala na Středočeský kraj, následuje Pardubický a Královéhradecký kraj. Jihočeský kraj se propadl na dvanácté místo před Hlavní město Prahu a Zlínský kraj Dopravní síť v České republice je velmi hustá. V rámci Evroé unie drží Česká republika dokonce primát v hustotě železniční sítě, která činí 120 km na tisíc kilometrů čtverečních území. Kromě vlaku však lze pro cestování v České republice využít také mnoho dalších typů dopravy - osobní automobil, autobus, tramvaj, trolejbus, letadlo, kolo, anebo. Značení Klubu českých turistů se považuje za jedno z nejlepších a nejpropracovanějších na světě, i proto české značení převzaly některé sousední státy. V rámci Evroé unie má Česko turistickou síť zcela nejhustší (podobně jako železniční síť ). Zdroj: Wikipedia, kctplzen.webpark.cz

Vzhledem k velikosti území patří Česká republika k zemím s nejhustší železniční sítí na světě. V současnosti ovšem u nás spíše dochází k rušení menších nerentabilních tratí, hlavní tahy se však naopak modernizují. Dnes se staví hodně nové železnice v Číně (například nově postavená železnice do Lhasy, která je nejvýše položenou železnicí na světě) Dnes, o téměř třicet let později, je nejrychlejší souprava přiveze za tři hodiny. Česká republika vybudovala nejhustší železniční síť v Evropě. Využívejme ji v 21. století tak, aby lidem usnadnila život, uvedl Dan Ťok, ministr dopravy ČR Železniční síť v Královéhradeckém kraji měří celkem 638 kilometrů a je čtvrtou nejhustší v České republice. V kraji je 448 obcí, z čehož 133 je obsluhováno železniční dopravou. Nenachází se zde však žádná dvoukolejná trať a jen asi 15 % sítě je elektrifikováno

5.6 Doprava ČS

 1. Jednou ze zemí s nejhustší železniční sítí se tak stalo i Česko, kde ve městech s želzničním spojením bydlelo ve 20. století téměř 90 % obyvatelstva
 2. Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu z nejpropracovanějších na světě. První železnice v kontinentální Evropě byla v Čechách. Česko má nejhustší železniční síť na světě. Český lyžařský svaz je nejstarší na světě. Hokejové puky z Česka byly i na olympiádě v Soči
 3. Nejhustší žel. síť v západní Evropě a na východním a západním pobřeží USA Nejkratší železniční síť - Island - cca 1km Afrika - málo - jiný rozchod železnic - široko a úzkokolejn
 4. Česko má nejhustší železniční síť na světě. Československý tank LT-38 je považován za nejlepší lehký tank druhé světové války. Český lyžařský svaz je nejstarší na světě
 5. Tvrdíme, že máme nejhustší železniční síť v Evropě, a myslíme si, že přínos nových vysokorychlostních tratí nebude žádný, řekl. Pracovníci už zaměřují Mírnit spory mezi SŽ a obcemi by mohla pomoci Kutná Hora

Většině lokálek ale výrazně konkuruje autobusová doprava a doprava individuální. Česko má nejhustší železniční síť v Evropě. Na jedné straně je třeba osobní železniční dopravu modernizovat a zlepšovat její služby tam, kde má perspektivu, na druhé straně musíme hledat způsob, jak tam, kde jsou ekonomické. Region má druhou největší železniční síť v republice, která je o 55 procent hustější než v ostatních krajích. Poměrně dobře je na tom podle průzkumu i se sítí silnic. Do jejich oprav letos krajský úřad investoval 900 milionů korun

Železniční mapy ČR - www

 1. Kdysi platilo, že Česká republika má nejhustší železniční síť v Evropě. Zda onehdy platilo i to, že takový stav zůstane stejný na věky, toho už si nejsem vědom. Troufám si říci, že pomyslná kosa padla na kámen dne 17. listopadu 1989
 2. Železniční infrastruktura v České republice patří mezi nejhustší železniční sítě v Evroé unii. Její hustota je 120 km na tisíc kilometrů čtverečních území. Rozložení železniční sítě znázorňuje Obrázek 3. Obrázek 3: Železniční síť v České republice. Zdroj: CS
 3. Podle ukazatele celkového objemu přepraveného zboží držíme páté místo v Evroé unii. Ale nejen proto, že společně se Švýcarskem má Česká republika nejhustší železniční síť v Evropě. ČD Cargo ročně přepraví zhruba 85 milionů tun zboží
 4. ke snížení nehodovosti na železnicích v České republice. Klíčová slova: bezpečnost, nehody, přejezdové zabezpečovací zařízení, železniční přejezd, železnice. ABSTRACT The diploma thesis is devoted to the issue of accidents on the railway and railway crossings, including their prevention
 5. vysokorychlostních tratí v ČR z hlediska zabezpečení výhybek, ing. František Frýbort s tématem Racionalizace železničních tratí v ČR, radioblok a ing. Vlastimil Polach promluvil o Řešení železničního uzlu Bohumín z pohle-du řízení dopravních procesů. Konference Železnice 200

Železnice - Wikipedi

 1. Jak se dostat do Brna vlakem . Pohodlnou alternativou cestování autem je vlak. Česká republika má nejhustší železniční síť v Evropě, přičemž právě Brno je významným železničním uzlem na mezinárodní železniční trase Balkán-Budapešť-Brno-Praha-Berlín-Skandinávie
 2. V současnosti zaměstnáváme v celé Evropě téměř 50 000 zaměstnanců a vnitrostátně i mezinárodně přepravujeme jen v Evropě něco přes 2,2 milionu zásilek denně Hlavní síť: Část sítě TEN‑T, kterou se členské státy zavázaly dokončit do roku 2030. jako např. silniční doprava, železniční doprava, vnitrozemská.
 3. Železniční síť v České republice patří mezi nejhustší v Evropě a v této oblasti patříme mezi absolutní světovou špičku. Nicméně v kontrastu se západními zeměmi s výstavbou moderních vysokorychlostních tratí pokulháváme. Ministr dopravy Dan Ťok sice výstavbu podporuje, stejně jako premiér Sobotka
 4. Česko má podle něj nejhustší železniční síť v Evropě a šanci stát se klíčovou zemí pro vytvoření evroého železničního prostoru, zatím ale cestující jezdí vlakem čtyřikrát méně než v sousedním Německu. Společný evroý zájem v oblasti železniční dopravy potvrzuje Elisabeth Wernerová z Evroé komise
 5. istr dopravy ČR 0 Uvodni slovo.indd 8 26.08.18 21:5
 6. E15: Čím to ale je, že máme nejhustší železniční síť v Evropě? Protože se tehdy rozšířil názor, že město, které nemá železnici, upadá. Něco na tom bylo. Srovnejte si Litomyšl, původně kvetoucí centrum. Ale železnice se jí vyhnula a zamířila do České Třebové
 7. Má nejhustší železniční síť v porovnání s jinými kraji. Nedá se však říci, že by na ní jezdilo nejvíce vlaků. Denně však vypravujeme okolo devíti set vlaků, což je v porovnání s celou republikou hodně. Vždyť celkově České dráhy denně vypraví přes sedm tisíc spojů

Infrastruktura silniční dopravy v ČR a kraji k 1

Česká republika má možná nejhustší železniční síť v Evropě, tak proč toho nevyužít a místo autobusu nepronajmout vlak? Ze zahraničí známe Orient Expres nebo Sierra Madre Express, které nabízejí movitým turistům bohatý kulturní program spojený netradičně s jízdou historickým vlakem Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava Síť železnic v ČR. Železniční síť v ČR patří mezi nejhustší na světě, přestože podíl železniční dopravy na přepravních výkonech osobní i nákladní dopravy je v ČR spíše podprůměrný. V osobní dopravě má z evroých zemí nejrozvinutější železniční dopravu Švýcarsko (15 % přepravních výkonů Nejhustší síť mají státy západní a střední Evropy. Typy železnic: Podle rozchodu - normální (1435mm), úzkorozchodné a širokorozchodné. Podle stoupání - normální (adhezní), ozubnicové, pozemní lanovky a visuté lanovky. ÚKOL - vymysli a napiš do sešitu 2 klady a 2 zápory železniční dopravy. zeleně označené. Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i.

Obr. č. 3 - Železniční síť v ČR [In ternetová encyklopedie Wikipedie ] Železniční těleso Železniční tratí se ze stavebně technického hlediska rozumí dopravní cesta, po níž se uskutečňuje železniční doprava. Skládá se z železničního spodku, železničního svršku a staveb a zařízení železničního svršku Máme nejhustší železniční síť v celé EU, ale bez požadované kvality. Očekáváme, že v letošním roce bude schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy cena nebude jediným kritériem, a zpracován nový stavební zákon, který bude integrovat jednotné povolovací řízení

* v ČR zatím jen studie tratí, (Pendolíno - jezdí jen 160 km, ačkoli může vyvinout rychlost 230 Km/ hod) Nejvyšší železnice - v Andách 4 930 m n. m., nebo ve Švýcarsku 3 450 m n. m. Největší hustota železniční sítě - Maďarsko a i ČR (většina zastaralá) nejhustší síť v západní Evropě - Benelux. Obhospodařuje nejhustší železniční síť v Evropě v délce 34 tisíc kilometrů, které se vyrovná v počtu na obyvatele pouze švýcarská a v loňském roce přepravila l,854 miliard cestujících. Přitom byla loňského roku zisková 1,7 miliardami euro při obratu 30 miliard euro Česká republika má sice z dob Rakouska-Uherska nejhustší železniční síť v Evropě, která má přes deset tisíc kilometrů, avšak většina regionálních tratí je ve špatném stavu. Pokud se ji postupně a v rozumné míře podaří opravit a zmodernizovat, opět bude pro rodiny atraktivnější Česko je největším pěstitelem potravinářského máku na světě; Česko je světovou špičkou ve výzkumu a výrobě nanovláken. Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu z nejpropracovanějších na světě; Česko má údajně nejhustší železniční síť na světě Host: Petr Zahradník, ekonom, Moderuje: Daniel Takáč. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas

Info o dopravě v České republice CZREGION Celostátní

Sředočeský kraj. Středočeský kraj je územně správní jednotka České republiky, která vznikla 1. července 1960 na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu ze dne 11. dubna 1960.Od 1. ledna 2000 vznikl a souběžně existuje na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. také samosprávný celek se stejným názvem i územím Rychlostní kapacita se navíc na řadě úseků zvyšuje ze 160 na 200 kilometrů v hodině a tím se tato trasa ještě o nějaký čas zrychlí. Zároveň platí, že české země mají nejhustší železniční síť v Evropě To je taky zajímavé v tom, že tak, jak třeba Česko má nejhustší železniční síť, takhle v té východní Evropě, tak Indie má zase nejhustší železniční síť v celé Asii. Bylo to vybudované v podobných letech. Bylo to také vybudované vlastně od roku, řekněme 1850 dál a často je to dispozičně vymyšlené velice.

Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu z

Železniční modelářství - modely železnic, mašinky, vláčky, vagonky, modelová železnice v měřítku TT a H0 firem Tillig TT Bahnen, Berliner TT bahnen a firmy PIKO L.O.L. Neonová velká ségra OMG, 3 druhy - Rozbal 15 překvapení s L.O.L. Surprise! O Zeměpis České republiky - regiony 1 1. Regiony ČR Územně správní členění Česka Kraj - územně správní jednotka vyššího řádu. Od roku 2002 se dělí Česká republika na 14 krajů. Orgány státní moci v krajích jsou krajské úřady (vykonávajícím přenesenou působnost státní správy)

10 zemí s největší délkou železniční sítě Skompasem

České dráhy: Národní den železnice v Českých Budějovicích

V kraji je obrovská hustota železniční sítě, kterou bychom

Nejdelší železniční síť Nejdelší železniční síť v Evropě mají Rusko a Německo. Rusko má celkem 87,000 kmželezničních tratí, Německo 48,000 km. Údaj bohužel neříká, jak velká část železniční sítě v Rusku je v evroé části Kdysi jsem míval stále před očima železniční mapu Evropy, a ČR má opravdu nejhustší síť v Evropě (snad vyjma Švýcarska). Jinak s Vámi souhlasím. Nejhustší dálniční síť je v Nizozemí (58 km na 1 000 km 2), Belgii (55), Lucembursku (44) a Německu (32). Ze západoevroých zemích je nejméně hustá dálniční síť v Irsku a Finsku (1,4), Švédsku (3,5) a Řecku (3,8) Povrch • Jeho rozloha je 3 163 km². • Členitý reliéf. • Většina území je pokryta lesem. • Pohoří: Lužické a Jizerské hory na severu, Krkonoše na severovýchodě, Ralská pahorkatina na jihozápadě. • Nejvyšším bodem území je hora Kotel (1435 m) v Krkonoších Česko je světovou špičkou ve výzkumu a výrobě nanovláken. Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu z nejpropracovanějších na světě. Česko má údajně nejhustší železniční síť na světě. Česko se anglicky řekně Czechia, nikoliv Czech 10 faktů, které jste nevěděli o Češích a České republice. Zdroj.

Železniční síť v ČR lze rozdělit pro účely řešení otázky zabezpečení na následující skupiny tratí: A: Celostátní tratě v síti TEN-T. B: Celostátní tratě mimo síť TEN-T. C: Regionální tratě provozované podle předpisu Správy železnic D1 Stávající železniční síť je dostatečná a za mnohem menší investice by vyhovovala i pro vysokorychlostní vlaky, které v současné době v Evropě jezdí, domnívá se. Nikdo s námi nejednal Spolu s dalšími starosty si stěžuje také na to, že stát prý obce postavil před hotovou věc

Zaniklé a nedostavěné železnic

České dráhy, a. s. Národní den železnice v Českých ..

Česká republika má nejhustší železniční síť na světě s 9 505 km (5 906,13 mi) tratí. Z tohoto počtu je 2926 km (1818,13 mil) elektrifikováno, 7617 km (4732,98 mil) jsou jednořádkové tratě a 1886 km (1159,48 mil) jsou dvouproudové a víceřádkové tratě Silniční síť v České republice je dlouhá 55 653 km (34 581,17 mil). Od roku 2017 existuje 1 232 km dálnic. Rychlostní limit je 50 km/h ve městech, 90 km/h mimo města a 130 km/h na dálnicích. Česká republika má nejhustší železniční síť na světě s 9 505 km (5 906,13 mi) tratí

Možná s tím souvisí i to, že vlaková síť v Česku patří mezi nejhustší v Evropě. Nehody jsou však často zbytečné. Jde třeba o nesmyslné přebíhání přes přejezdy nebo naskakování do jedoucího vlaku, nebo pohyb někde, kde hrozí zásah elektřiny. Celá řada takových nehod pak končí smrtí Chystáme se ale prozkoumat nádražky v Sudetech, které jsme zatím míjeli, přestože tam dodnes funguje nejhustší železniční síť v Česku. Legendárních nádražek je v Praze čím dál míň. Pro cestující jsme jako křižovatka, říká výčepní ze Smíchova. Zpětn

Po plánovaném spuštění 4. bloku v jaderné elektrárně Mochovce v roce 2023 bude výroba elektřiny vyšší než spotřeba cca o 5-10 % a Slovensko se stane čistým exportérem elektřiny. V elektroenergetice patří mezi příležitosti zvýšení kapacity přeshraniční sítě do ČR, Maďarska a na Ukrajinu Železniční doprava Nejhustší žel. síť v západní Evropě je na východním a západním pobřeží USA Nejkratší žel. síť - Island - cca 1 k Dopravní síť v ČR je hustá, ale z části technicky zaostalá a neodpovídající moderním potřebám. Tvoří ji železnice o délce 9 430 km, 55 393 km silnic a 303 km splavných toků. Za použití dálnic se v ČR platí Železniční síť v Lotyšsku vypadá, alespoň když se podíváme do mapy, jako celkem vyhovující a v rámci možností i hustá. Ale při bližším ohledání zjišťujeme, že spousta tratí je teprve v plánech, v lepším případě se již buduje, anebo na druhou stranu už zase nefunguje a jediné, co na nich je, jsou pasoucí se.

Nejsme Čecháčkové! - Petr Žantovsk

Železniční síť v Královéhradeckém kraji měří celkem 638 kilometrů a je čtvrtou nejhustší v České republice. V kraji je 448 obcí, z čehož 133 je obsluhováno železniční dopravou. Nenachází se zde však žádná dvoukolejná trať! Jen asi 15 % sítě je elektrifikováno Česko je světovou špičkou ve výzkumu a výrobě nanovláken. Česko má nejhustší turistickou síť v EU a jednu z nejpropracovanějších na světě. Česko má nejhustší železniční síť na světě. Československý tank LT-38 je považován za nejlepší lehký tank druhé světové války

Doprava - otázka ze zeměpisu Studijni-svet

Zajímavosti a fakta o Češích Svět podle Marp

Možná je to i tím, že železniční síť v České republice je nejhustší v Evropě. Téměř u nás nenajdete vesnici, která by neměla železniční spojení se světem, a i to je jeden z důvodů, proč je železnice součástí našich každodenních životů, zdůraznila při zahájení poslankyně Nejhustší společná servisní síť v ČR a SR 24 hodinový servis, vlastní dispečink Povinnost ze zákona pro majitele a provozovatele výtahu,možnost odborné konzultace Ekologicky a ekonomicky Zhodnocení budovy Více než 100 let zkušeností Kvalifikovaní servisní technici Kvalita a bezpečnost nad rámec norem OKamžitě REagujEmE. máme nejhustší železniční síť v Evropě. ale vlaky plné židů. měli jsme levné vepřové ale kecali do toho. cikáni. dneska by chtěli hlasovat. zítra nás budou věšet. ale na nás si nepřijdou jsme Češi. nikdy se nevzdáme nikdy. a kdyby vaginální mykózy nebylo již odedávna. musili bychom v interesu Evropy ba. humanity. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje v současné době Labsko-vltavská vodní cesta, přibližně 3/4 její.

Ve věci skandálu na ambasádě ČR v Rabatu, už přes rok médii utajovaného před veřejností, jsem oslovil ministra zahraničí ČR Jakuba Kulhánka KS Praha 26.7.2021 rozsudek: V rámci svobody slova a názoru, může premiér ČR říci, že TI je zkorumpovaná organizace. Je to všechno lež ČR 24 400 HDP v USD na 1 obyvatele (podle parity kupní síly) pokles dolaru řadí USA za ropné země, protože zároveň stoupá cena ropy v mil. tun především oblasti monzunové Asie velké množství vody v mil. tun především na SV uživit obyvatelstvo méně lidnaté země pro vývoz v mil. tun brambory zachránily kdysi Evropu od. Doprava Ξ Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější doprav-ní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořá-dané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava

V současnosti provozujeme nejhustší sběrnou síť v Evropě s více než šestnácti tisíci sběrnými místy, uvedl předseda představenstva Asekolu Jan Vrba. Dodal, že od akvizice očekává synergický efekt a že je síť připravena na budoucí zpřísnění legislativy železnice - 5,5 % potrubí - 4,4 % k selekci železniní sítě v zemích s plánovaným hospodářství uměle zvýhodňována (velký pokles tedy až v 90. letech) (1996:1938) - 1,4:1,2 mil. km nejdelší síť v USA x nejhustší v západn Dálnice jsou v Česku tématem, o kterém se nejčastěji mluv během prázdnin, kdy dálnice pod náporem řidičů kolabují, a během voleb, kdy nám ze všech stran politici slibují, jak bude dálniční síť brzy dostavěna. Jak vypadá realita zřejmě není potřeba rozebírat. Místo vidiny rychlého a plynulého cestování se pro mnohé slovo dálnice automaticky mění v obraz. Celosvětově mají nejhustší dohledovou síť Spojené arabské emiráty se 60 kamerami na 100 km silnic a Hongkong s 15 kamerami. Mezi kontinenty se o první místo přetahují právě Evropa a Jižní Amerika. Jižní část amerického kontinentu vítězí v přepočtu na délku sítě s 0,88 kamerami na 100 kilometrů

Praze svůj rekreační potenciál. Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě [5] Pardubice - Ve čtvrtek a v pátek se do Pardubic sjeli všichni, kdo něco znamenají v železniční dopravě, a to nejen v České republice, ale i v celé Evropě. V prostorách pardubického zámku se uskutečnila mezinárodní Železniční konference Pardubice 2017 Díky stabilitě vznikla u nás nejhustší železniční a silniční síť v Evropě a vznikaly takové podniky jako Škoda či Baťa, ruku v ruce spolu s novými zákony a nejpropracovanějším školským systémem a státní správou v Evropě, která se prakticky dodnes nezměnila a kterou nám dnes závidí mnohé evroé země

Francie má nejhustší železniční síť v Evropě. Krom běžných vlaků tu jezdí i rychlovlaky, tzv. Trains a Grande Vitesse (TGV), které jsou dražší a během sezóny je nutno pořídit jízdenky s předstihem. Ve většině železničních stanic jde půjčit bicykl. V horách nahrazují železniční přepravu autobusy. 4 V zemi je celkem 128.000 km silnic: 85.600 km je hlavní silniční síť a 42.400 km jsou lesní, polní, industriální silnice. Hlavní silniční síť se dále člení na státní silnice v délce 23.044 km (včetně 12.301 km mezinárodních silnic) a místní komunikace v délce 62.636 km. Asfaltem je pokryto 65%, štěrkem 29%, pochopitelně hlavní a obzvláště pak státní silnice. Železniční doprava V USA je nejdelší železniční síť na světě, i když se od 20. let 20. století zkracuje její délka i množství přepravovaných osob. Dosud však stále přepravuje velké množství zejména velkoobjemových nákladů a kontejnerů ; První transkontinentální železnice v USA. By Štěpán Stenchlák

Kromě Prahy má Středočeský kraj nejhustší a nejpřetíženější dopravní síť v České republice. Vedou tudy hlavní železniční a silniční sítě. Labsko-vltavská vodní cesta stojí také za zmínku jelikož její tři čtvrtiny se nalézají na území kraje Kraj byl s průměrným věkem 40,4 let v roce 2012 nejmladším krajem České republiky. Poloha Středočeského kraje významně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. Úzká vazba s hlavním městem a hustá dopravní síť činí polohu kraje mimořádně výhodnou Navíc už za socialismu se do středočeských silnic neinvestovalo, protože síť II. a III. tříd byla extrémně hustá a pod svícnem bývá největší tma. Délka silniční sítě rozdělená podle typu silnic v jednotlivých krajích. Zdroj: ŘSD. Všechny regiony volají po tom, aby existovalo rychlé navázání na Prahu