Home

Západní Evropa pracovní list

Západní Evropa. Úkoly pro aktivní práci a spolupráci ve dvojici na PC, doplněné o pracovní list. Část úkolů je pro využití již získaných znalostí, část pro získávání nových z atlasu, textu ve Wikipedii a jiných odkazů na internetu. Součástí je vědomostní soutěž pro dvojici Pracovní list k tématu západní Evropa - Belgie, Nizozemsko. Pracovní list pro zpestření výuky při shrnutí učiva o obyvatelstvu Evropy v širším kontextu. Pracovní list k tématu Poloha Evropy. Prostřednictvím fiktivní cesty se žáci seznamují s významnými evroými moři, poloostrovy, zálivy a ostrovy

Západní Evropa - pracovní list. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites. Pracovní list - západní Evropa.doc Západní Evropa.ppt. ZICHA, Jan. Západní Evropa. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 28. 07. 2011, [cit. 2013-03-12]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/zapadni-evropa-4.html>. ISSN 1802-4785

DUMY.CZ Materiál Západní Evropa - pracovní lis

Pracovní list Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Opakování vzdělávacího celku: Západní Evropa Západní Evropa (řešení) 1) Podle následujících charakteristik poznej stát západní Evropy. 1. Tento stát leží na ostrově. Obyvatelstvo vyznává katolickou víru. Většina lidí této nížinat DUM č. 2 Pracovní list Západní Evropa 1. Vypiš státy Beneluxu a jejich hlavní m ěsta: a. _____ - _____ b. _____ - _____ c. _____ - _____ 2. Pro jakou zemi jsou typické: a. _____ - Big Ben, Temže, Oxford b. _____ - četník, Seina, víno, Versailles c. _____ - pralinky, Bruggy, čůrající chlape ček 3. Dopl ň pojmy: a Z8 - Severní Evropa - pracovní list.docx (454.87 kB) nebo v pdf. Z8 - Severní Evropa - pracovní list.pdf (985.48 kB) úterý 26.1. ZÁPADNÍ EVROPA zapsat prezentace, přečíst v učebnici str. 59-66 Z8 - Západní Evropa - Velká Británie, Irsko.pdf (940 kB) Z8 - Západní Evropa - Francie.pdf (1.82 MB) Z8 - Západní Evropa BENELUX.pdf (717.42 kB

08 - střední Evropa - pracovní list. 09 - sousední státy ČR - pís. opakování. 10 - čtysměrka - severní Evropa. 11 - západní Evropa - křižovka. 12 - S,J,Stř, Z Evropa - mapa. 13 - jižní Evropa - tabulka na doplnění. 14 - jižní Evropa - bludiště. 15 - pracovní list - stavby Evropy. 16 - motivace na východní Evropu Evropa - pracovní list. www.dumy.cz [online]. 25.2.2012, [cit. 15.8.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/644-evropa-pracovni-list> Evropa - Západní Evropa - úvod a Velká Británie (formát ppt, velikost 308KB) Evropa - Západní Evropa - Benelux (formát ppt, velikost 250KB) Pracovní listy: Evropa - Francie (formát pdf, velikost 352KB) Evropa - Itálie (formát pdf, velikost 366KB Pracovní list jižní Evropa: Západní Evropa - Velká Británie a Irsko. Západní Evropa - Státy Beneluxu. Západní Evropa - Francie. Střední Evropa - Německo. Střední Evropa - Rakousko. Střední Evropa - Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Střední Evropa - Polsko a Maďarsko. Střední Evropa - Slovensko. Opakování Slovensko

Západní Evropa - Digitální učební materiály RV

6) S pomocí mapy najděte, kde leží Katyně a Dunkerque.Co důležitého se v těchto místech za války stalo? Dunkerque Katyně 7) Útok na Skandinávii a západní Evropu Doplňte: napadené menší státy V průběhu dějin se totiž vnímání západní Evropy měnilo v závislosti na okolnostech. V antických dobách mezi 3. a 5. stoletím n. l. byla jakožto západní Evropa vnímána Západořímská říše, která spolu s Východořímskou říší představovala dva hlavní útvary rozprostírající se na území tehdejšího Římského impéria

Evroé státy a jejich hlavní města. Sedmá kapitola je věnována evroým státům a jejich hlavním městům. Je zaměřena především na práci s mapou. Dále sem zařadíme práci s textem - hledání informací. Učivu věnujeme sedm vyučovacích hodin. Výstupy pro žáka: - vyčte z map základní údaje o všech. Aktualizováno: 19.9.2017 13:48 | Rubrika: Evropa a svět mezi válkami, Dějiny Polska. Soubor pracovních listů má seznámit české žáky s tématem, které bohužel stále patří mezí méně známé kapitoly dějin 20. století. Ve srovnání s holocaustem a nacistickými zločiny je povědomí veřejnosti o genocidních praktikách. STÁTY ZÁPADNÍ EVROPY - pracovní list 1. Velká Británie a její obyvatelé si zachovali z minulosti celou řadu tradic. Zkuste doplnit: a) V Británii dodnes řidiči jezdí po _ _ _ _ straně vozovky. b) Jedny z užívaných jednotek míry jsou např. _ _ _ _. c) Ve Skotsku jsou tradičním hudebním nástrojem _ _ _ _ Pracovní list určený k práci s informačními zdroji (encyklopedie, Internet, atlas). Očekávaný výstup: porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států. název DUM Západní Evropa - Velká Británie, Irsko, Francie metodická poznámka k využití Výuková prezentace na západní Evropu - Velká Británie, Irsko, Francie. Určeno pro frontální výuku s celou třídou. Vhodné pro nižší gymnázium

Moderní-Dějiny

Západní Evropa (všeobecný přehled) Doporučit známému. Id: P6363 Autor: Mgr. Alexandra Figueroa Stupeň: ISCED 2 Pracovní listy Evropa (poloha, povrch a podnebí) Pracovní listy Evropa (vodstvo, fauna a flóra) Pracovní listy. Materiál byl publikován 09.03. 2009 a od té doby byl 5453× zobrazen.. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstup Pracovní list - západní Evropa: Word: Pexeso - řeky světa: Word: Pracovní list - státy Evropy: Word: Pracovní list - planeta Země: Word: Pracovní list - Asie: Word: Pracovní list - určování zeměpisné polohy - test: Word: Pracovní list - Asie - test: Word: Pracovní list - tajenka - Asie: Word: Pracovní list - tajenka - ČR.

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

Pracovní list - Východní Evropa (pracuj s učebnicí str. 95 - 96, zápisem v sešitě a Přiřaď k jednotlivým státům (Západní Dvina, vinná réva, Minsk, Azovské moře, chudoba, Krym, Donbas, slunečnice, plynovod a ropovod, Černobyl, rovinatý povrch Západní Evropa - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Východní Evropa a Balkán (zveřejněno 23.4.2020) Dějiny významných států v Evropě (zveřejněno 15.4.2020) Průmyslová revoluce - pracovní list - řešení (zveřejněno 15.4.2020) Průmyslová revoluce - pracovní list (zveřejněno 8.4.2020) Mezi vídeňským kongresem a revolucí (zveřejněno 1.4.2020 Pracovní list: Evropa - Východní Evropa (Moldavsko, Bělorusko, Pobaltské státy) Doplň správnou odpověď. 1. Napiš hlavní město Moldavska: 2. Ke které jazykové skupině patří moldavština? 3. Vysvětli pojem: Bělorusko je významným tranzitním státem. 4. Kde se rozkládají pobaltské státy a vyjmenuj je: 5

Pracovní list - Regionální geografie - západní Evropa. 1. Do mapy zaznačte: Vyškrtněte, co do charakteristiky jednotlivých států západní Evropy nepatří: Irsko ocel a železo, lékařské přístroje, lihovary, vinná réva, brambory Pracovní list, řešení DUM č. 5 Pracovní list Východní Evropa a Pobaltské státy 1. Dopl ň státy k hlavním m ěst ům: Rusko, Ukrajina, Litva, Estonsko, Moldávie, B ělorusko, Lotyšsko Západní . . ., národní řeka Lotyšska 4. Sov ětský diktátor 5. Nejdelší řeka Evropy 6 Pracovní list č. 2: Západní Evropa Poznej jednotlivá místa a zjisti o nich něco zajímavého aspoň 3 věty 1. • • • 2. • •

Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuky. DĚJEPIS - UČEBNÍ DOKUMENTY PRO 7. ROČNÍK. Dějepisné texty zde uveřejněné mají žákovi sloužit jako zdroj základních informací, s nimiž je třeba dále pracovat. Svým zaměřením nemusí nutně korespondovat s obsahem ve výuce používané učebnice PRACOVNÍ LIST STÁTY JIŽNÍ EVROPY Zaznač státy, které označujeme jako státy kolem Středozemního moře - státy Jižní Evropy: POZNEJ STÁT: Republika, jejíž západní a jižní břehy jsou omývány Atlantským oceánem; nepatří k nejvyspělejším státům této oblasti

Severní Evropa: Severní Evropa - pracovní list (.pdf) Severní Evropa - seznam pojmů k pracovnímu listu (.pdf) Západní Evropa: Západní Evropa - poznámky k doplnění (.pdf) Jižní Evropa: Jižní Evropa - poznámky k doplnění (.pdf) Jihovýchodní a východní Evropa: Jihovýchodní a východní Evropa - poznámky k. EVROPA - ŘEKY (PRACOVNÍ LIST 2) Doplň: státy, kterými řeka protéká kam se vlévá (moře, záliv, řeka) 1 Volha 2 Ural 3 Emba 4 Don 5 Dněpr 6 Dněstr 7 Kama 8 Pečora 9 Severní Dvina 10 Západní Dvina 11 Němen 12 Visla 13 Odra 14 Labe 15 Rýn 16 Moha Západní Evropa, přírodní poměry, státy, města. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Jaromír Dümler . CZ.1.07/1.5.00/34.0501. Západní Evropa . přírodní poměry, státy,města. Podle zadání v prezentaci plňte uvedené úkoly za použití . atlasu strana 71-7 Západní Evropa. Západní Evropa je region rozprostírající se v západní části Evropy. Přestože je toto označení často používáno, neexistuje jeho jednoznačná definice. V průběhu dějin se totiž vnímání západní Evropy měnilo v závislosti na okolnostech. V antických dobách mezi 3. a 5. stoletím n. l. byla jakožto.

Téma: Evropa - lokalizace jednotlivých států Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 2. stupeň ZŠ. 7. ročník ZŠ. 8. ročník ZŠ. Evropa. pracovní list. Západní Evropa (všeobecný přehled) Pracovní listy Jihozápadní Evropa - písemka. Severní Evropa - písemka. pracovního sešitu dle mých vypracovaných listů (snažím se vám to co nejvíce ulehčit a zároveň vám dát všechny informace). Potřebujeme uzavřít druhou světovou válku a vrhnout se od dubna na to, co se dělo dál.. Na závěr mám pro vás jednoduchý pracovní list, kterým shrne důležité okamžiky druhé světové. Západní Evropa. Jižní Evropa. Jihovýchodní Evropa. Východní Evropa. Pracovní listy, vyplnění po prostudování příslušné kapitoly v učebnici zeměpisu pro 8. ročník. K práci je potřeba využít také mapy v atlasu Evropy (povrch, vodstvo, podnebí, těžba a energetika, průmysl, zemědělství, hustota zalidnění) a údaje. Regionální geografie - západní a jižní Evropa - test (.pdf) Pedosféra - test (.pdf) Regionální geografie - severní a střední Evropa - test (.pdf) Krajina a životní prostředí - test (.pdf) Regionální geografie - východní a jihovýchodní Evropa - test (.pdf) Přírodní složky a oblastni Země - pracovní list (.pdf

Na prezentaci navazuje pracovní list. Datum: 6.10.2013 1. EVROPA - přírodní poměry, podneb Britské ostrovy, západní pobřeží Evropy, západní svahy pohoří (Skotská vysočina, vrcholové partie Západních Alp) 15. Obrázek 10 1 ROČNÍK VIKINGOVÉ - PRACOVNÍ LIST Vikinským přistěhovalců ze severu - z východu - ze západu - z jihu se v západní Evropě říkalo Vandalové - barbaři - Normané - Varjagové. Na začátku 10. století získali území ve Španělsku.

Hospodářství Evropy Po druhé světové válce byla Evropa rozdělena na dvě sféry vlivu - vliv USA a SSSR. Státy západní Evropy (vliv USA) směřovaly k rychlé obnově ekonomiky a k tržnímu hospodářství - zvyšovala se produkce, zaváděly se nové technologie, rostl obchod a služby. Státy východní Evrop Pracovní list č. 3 Vlastivěda - 5. ročník ZŠ Řešení Evropa - její poloha, hranice 1. Zakresli do mapy hranice Evropy. Využij nápovědy a mapy Evropy v učebnici vlastivědy - poslední strana. Hranici zakresli přerušovanou čarou. Nápověda - pohoří Ural, řeka Emba, pobřeží Kaspického moře, dolní tok řeky Kumy

Západní Evropa - Zeměpi

Prohledat tento web. Domovská stránka. Afrik V západní Evropě se pampeliška pěstuje i jako Pracovní list je součástí souboru pracovních listů, které nahrazují školní sešit. Všechny pracovní listy tvoří průřez celé látky, která je probírána ve 4. ročníku. Listy si žáci číslují a zakládají do desek

Evropa poloha, povrch a podnebí Pracovní list ZEM-DK 029 Sestavila: Mgr. Alexandra Figueroa 1. Přiřaď čísla ze slepé mapy k uvedeným názvům EVROPA Milí studenti, do rukou se Vám dostává brožura, která Vám pomůže lépe pochopit a upevnit učivo Evropy. Brožura je členěna na několik částí. V úvodu naleznete základní informace o Evropě. Poté následuje pracovní list o zajímavostech Evropy. Hlavní částí brožury jso

Západní Evropa - Školáci

 1. pracovní list Evroá sídla Do mapky zakreslí a pojmenuje vybraná aglomerace konurbace . Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Západní Evropa pracovní list V textu ověřuje správnost země Beneluxu výroků oceánské klima Zhodnotí polohu region
 2. Luštěnky | Vlastivěda zeměpis 5.roč. VLASTIVĚDA - 5. ROČNÍK. 2. pololetí - ZEMĚPISNÉ UČIVO - ČESKÁ REPUBLIKA. Praha - čtení z mapy. Praha - co je na obrázku
 3. Soubor pracovních listů k shrnující prezentaci Rok po roce - 1955-1959 v Československu je zaměřen na práci s dobovými prameny (texty, karikaturami, fotografiemi, svědectvími) k vybraným významným událostem a fenoménům československých dějin druhé půle 50. let
 4. 3) dotvoření středověkého etnického obrazu Evropy; 679 - příchod Bulharů na Balkán 711 - expanze Arabů a dobytí Pyrenejského poloostrova 793 - dánská expanze do západní Evropy, pohyby severních Germánů 900 - příchod Maďarů do Panoni
 5. istrativní člennění států Evropa ø 55.9% / 2521 × vyzkoušeno; NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ HRADY A ZÁMKY V EVROPĚ 4 - poznávačka Evropa ø 63.8% / 74 × vyzkoušeno; Zeměpis Evropy (1.) Evropa
 6. Evropa je kontinentem, spolu s Asií, s nejméně jasným vymezením hranic a to především na východě kontinentu. To můžete vidět jak na mapě vedle, tak ve videu níže. Severní hranicí je Severní ledový oceán, západní pak oceán Atlantský
 7. Pracovní list. 27. 9. 2018. Cestovní ruch v Jihovýchodní Asii. Přírodní a kulturní atraktivity cestovního ruchu v Jihovýchodní Asii. Přínosy a rizika spojené s cestovním ruchem v tomto regionu. Prezentace, pracovní list. 25. 9. 2018. Chudoba v Jihovýchodní Asii a její důsledk

zeměpis - Základní škola Mutějovic

pracovní list 9 a cv. 1. pracovní list 10 A cv. 2. NOVÉ: KŘÍŽOVKA: STŘEDNÍ A JIŽNÍ MORAVA - OPAKOVÁNÍ (websnadno.cz) TESTÍK: Jihomoravský kraj (lusa.cz) Samostatná práce 13 .5. SEVERNÍ MORAVA - OPAKOVÁNÍ. Vyplňte celý pracovní list 8 B na str. 16; Ukazujte si pohoří, řeky a města na mapě: mapy máte v pracovních. Dobré ráno, v Dokumentech v Bakalářích najdete prezentaci Západní Evropa, je zaměřena na společnou charakteristiku, specifika jednotlivých států budou v následující prezentaci. Přidávám pracovní list pro pobavení, zkus jej vyplnit bez netu, vyfotit a pokud si fandíš, pošli mailem

zeměpis - Základní škola Dr

5. ročník Evropa - www.skolabelkovice.c

Kontakt: Tomáš Holubec Ústí 116, 755 01 Vsetín IČO: 68152833 listy@holubec.cz tel./fax: 571 419 428 GSM: +420 603 773 30 HRANICE STÁTU ČR A EVROPA - pracovní list Jméno:_____ 1. a) Červeně obtáhni hranice České republiky. b) Urči světové strany S, J, V, Z a zakresli je do mapy. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou: A. Strádalová, Mgr. D. Nováková. Vytvořeno dne 10 Západní Evropa po 30-ti leté válce Výklad učiva PowerPoint 8 6 47 VY_32_INOVACE_33_08 Dějepis 8. Anglie republikou Výklad učiva PowerPoint 7 5 JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA pracovní list a zápis Word 3 2 87 VY_32_INOVACE_28_14 Dějepis 9. JUGOSLÁVIE zápis a slepá mapa Word 3 2 88 VY_32_INOVACE_28_15 Dějepis 9. TEST - SVĚT.

07 - obyvatelstvo a hospodářství - prac. list. 08 - střední Evropa - pracovní list. 09 - sousední státy ČR - pís. opakování. 10 - čtysměrka - severní Evropa. 11 - západní Evropa - křižovka. 12 - S,J,Stř, Z Evropa - mapa. 13 - jižní Evropa - tabulka na doplnění. 14 - jižní Evropa - bludiš Věkové_složení_obyvatelstva_pracovní_list_.docx .docx 152,73 kB 0× Vznik_korálových_ostrovů_Velká_útesová_bariéra.pptx .pptx 6,13 MB 0× Západní_Evropa_procvičení_a_opakování_učiva.pptx .pptx 3,28 MB 0× Zeměpisná_síť.pptx .ppt

DUMY.CZ Materiál Evropa - pracovní lis

Pracovní list z přílohy je nutno žákům před hodinou vytisknout! Západní Evropa - poloha a přírodní podmínky 1* Digitální učební materiál na procvičování a opakování polohy a přírodních podmínek západní Evropy Západní Evropa odliv levných pracantů pociťuje už nyní. To velmi pravděpodobně způsobí potíže při shánění pracovní síly, uvedl pro list The Times odborník na lidské zdroje a zaměstnanost Gerwyn Davies. O tom, že koronavirová krize zhoršuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků, se debatuje i v Německu..

Dnes

8. ROČNÍK - Webzdarm

 1. Západní Karpaty: pracovní list. Druhý z pracovních listů zaměřených na geologickou stavbu České republiky se věnuje Západním Karpatům. aby si žáci osvojili základní poznatky týkající se Západních Karpat a zároveň pochopili souvislost se stavbou Evropy
 2. Pracovní list k prezentaci Atmosféra 3. METEOROLOGIE Jak se nazývá model, který předpovídá počasí pro Západní Evropu? Aladin A pro jaký časový úsek je tímto modelem počasí předpovídané? na 54 hodin Zaškrtni, které informace poskytuje Český hydrometeorologický ústav
 3. Nemocenská v západní Evropě. který se skládá ze tří listů. Nejpozději 3. pracovní den musí nemocný zaslat první list své nemocenské pojišťovně, druhý list je určen pro zaměstnavatele. V případě pozdějšího předání potvrzení o nemoci, vznikne nárok na peněžité dávky až ode dne nahlášení pracovní.
 4. y a výživa zvířat
 5. ulého pracovního listu, neboť je to pořád jeden region. Čtěte pozorně zadání, stále někteří zapomínáte na část odpovědí. Stále platí zasílání pracovních listů na mou adresu lenka.kovarikova@zsserikova.cz, včetně oprav.
 6. 9)V jakém státě najdeme nejvyšší pohoří západní Evropy Sierra Nevada? _____ 10)Je Rusko euroasijským státem? ANO / NE. 11)Který stát leží na jutském poloostrově? _____ + hlavní město: _____ 12)Největším jezerem Evropy je: _____ 13)Které moře využívá Evropa k rybolovu
 7. ZÁPADNÍ EVROPA •VB-Spojené království Velké Británie a Sev. Irska- Londýn/ na řece Temži/, patří mezi nejvyspělejší státy světa, je v G7, VB tvoří - Anglie, Skotsko, Wales, Sev. Irsko, kolébka průmyslu- strojírenský- auta, lodě, letadla, hutnický, chemický- zpracování ropy nebo např. také textilní. Jeden
Náboženské poměry v Evropě raného středověku (120 x 90 cmPlavba lodí - nabídka CK J&M Cruise7

Zeměpis 8. třída - ZŠ a MŠ Mysločovic

 1. typ materiálu pracovní list anotace Procvičování velkých písmen - tajenka metodické poznámky lze použít k samostatnému opakování, jako skupinovou práci Náměstí republiky-egejské moře-povídka Cikáni-národní divadlo- Západní Evropa-ulice V Edenu-Česká republik
 2. Západní Evropa leží převážně v mírném podnebném pásu. True False: B : Najdeme největší letiště západní Evropy v Londýně. True False: C : Befast je hlavním městem Irské republiky. True False: D : Jsou poldery vysušená místa, která by jinak ležela pod hladinou moře. True False: E : Všechny státy západní Evropy.
 3. Renesanční obdélníková okna, arkády, sgrafito, kuželkovou balustrádu si nakresli do sešitu/ pracovní list. Renesance v Čechách (od konce 15. stol./ polovina 17. stol.) - letohrádek KRÁLOVNY ANNY (Pražský hrad) - zámek LITOMYŠL, OPOČNO - gotické hrady přebudovány na zámky - Český Krumlov (UNESCO
 4. Pracovní list. Erich Maria Remarque. Na západní frontě klid. Výňatek. Umělecký text. Musíme kupředu kopat zákopy. Při setmění přirachotí nákladní vozy. Vylezeme na ně. Je teplý večer a soumrak nám připadá jako roucho, pod jehož ochranou je nám dobře. Pojí nás; dokonce i lakomý Tjaden daruje mi cigaretu a nabízí.

Zeměpis 8.-9. ročník - Mgr. Martin Škorpík Základní ..

 1. RANÝ FEUDALISMUS (řešení) I. Když v Evropě skončilo v 6. století stěhování národů, germánské kmeny Franků se trvale usídlili v západní Evropě.Ke sjednocení kmenů a vzniku prvního státu došlo za vlády krále Chlodvníka z rodu Merovejců.Frankové bojovali na východě se Slovany, na jihu s Araby, které porazili r. 732 u Poitiers
 2. Materiál lze použít jako pracovní list (PL) pro zopakování tématu Světadíl Evropa. PL je možné použít také jako zápis do sešitu. PL je vytvořen tak, aby jej bylo možné vypracovat s pomocí učebnice zeměpisu (nejlépe DEMEK, Jaromír; MALIŠ, Ivan. ZEMĚPIS pro 6. a 7. ročník základní školy. Zeměpis světadílů
 3. Západní Evropa. 1) Nakreslete mapu a popište státy západní Evropy i jejich hlavní města. 2) Zpracujte informace ze str. 59 v učebnici (pozor, v textu je chyba) Vypracovaný úkol posílejte mailem do 11. 4. 2021. Úkol na týden 12.4.2021- 16.4.2021. Hospodářství a ekonomika států západní Evropy patří k nejvyspělejším

Úvod Evropa - pracovní list :: Masarykova základní škola a

 1. Regiony: Západní Evropa, Severní Evropa, Střední Evropa, Jižní Evropa, Východní Evropa Dopravní sítě V Evropy - vliv přírodních podmínek a prosperity zemí - 8.A - Kája B. Pracovní list . Zlatý trojúhelník: odkaz Wikipedie - https:.
 2. Obsahuje 7 modulů, které lze použít samostatně, a příručku pro učitele. Tento nástroj pomáhá výuce o EU, jejích členských státech, historii, hodnotách a jejím vlivu na naše každodenní životy. Zahrnuje také modul o mediální gramotnosti a dezinformacích. Nástroj realizuje myšlenku škola hrou a obsahuje kvízy.
 3. Pracovní list zaměřený na oblast Antarktidy a Indického oceánu. Slouží k prověření práce se školním atlasem a internetem. 7. VY_32_INOVACE_1_50.pdf (177,7 kB) VY_32_INOVACE_1/51: Střední Evropa. Test pro žáky, ve kterém je shrnuto učivo o státech střední Evropy. 8. VY_32_INOVACE_1_51.pdf (223,7 kB) VY_32_INOVACE_1/52.
 4. Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: • 4/5 lidí žijí na severní polokouli • polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše • Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200 km od moře • Asi 60 % obyvatel žije v nadmořské výšce do 200 m. n. m. (nížiny) Hustota zalidnění • poměr mezi počtem obyvatel a plochou území.
 5. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55.

EU peníze školám na ZŠ a MŠ České Velenic

Po skončení stěhování národů se germánské kmeny Franků trvale usadily v západní Evropě, pod vedením krále Chlodvíka expandují i do střední Evropy. Frankové útočí na Sasy, Slovany, Avary, roku 732 porazili v bitvě u Poitiers Araby, kteří obsadili téměř celý Pyrenejský poloostrov Oblast Západní a Severozápadní Evropy:př.VB - silné oceánské klima mírného podnebí díky rozsáhlé ploše Atlantiku, proto zde nedochází k výrazným výkyvům teplot - časté srážky, které převládají hlavně na podzim a v zim Opakování geografie Evropy 2 - pracovní list. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Opakování geografie Evropy 2 - pracovní list. Pracovní list: Na západní frontě klid Palba ustala. Obracím se k trychtýři a kývám na ty ostatní. Vylézají a strhávají si masky. Zvedáme raněného, jeden z nás nese jeho paži. A tak klopýtavě pospícháme odtud. Ze hřbitova zbylo rumiště. Rakve a mrtvoly leží roztroušené, kam se podíváš. Byli ještě jednou zabiti

Pracovní list_ Západní Eropa 1. Úryvek z Obrázků z Holandska od K. Čapka: ~doplň slovo Tož viděl jsem na vlastní oči, jak se dělá Holandsko. Vezme se kus moře, ohradí se a vypumpuje. I zůstane zde dno. Na něž pořádný kus Evropy dodává řekami své nejlepší bahno a moře jemný písek Dnes si sami vypracujte pracovní list o Francii v papírech (použijte učebnici, atlas i web). Vypracovaný PL bude potřeba na online hodině, budou ho mít tedy všichni. Přeskočili jsme papír se Západní Evropou, té se budeme věnovat až v pondělí na online hodině EVROPA Poloha, povrch, státy, podnebí, vodstvo - testový pracovní list - s pomocí učebnice, sešitu, PL a atlasu doplň pracovní list: 1.) Doplň nebo vyber zakroužkováním informace: a) Rozloha Evropy: 7,7 - 10,18 - 40,2 mil. km2 b) Počet obyvatel Evropy: 550 mil. - 750 mil. - 1,5 mld Piloti přicházejí hlavně ze západní Evropy, informoval ruský ekonomický list Vedomosti. U Aeroflotu našli nový domov především kapitáni z Německa. Zástupci ruské letecké branže pracovali asi tři roky na tom, aby mohli zaměstnávat zahraniční piloty, uvedla Anna Milostnová, analytička UFS Investment Company