Home

Dotace na zaměstnance 2021

COVID 2021: Žádosti o 500 korun/den za zaměstnance bude stát přijímat od 12. dubna. Plošný kompenzační program COVID - 2021 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu počítá s pomocí ve výši 500 korun na den za zaměstnance po dobu, kdy byl provoz podniků omezen Zde najdete přehled aktuálních dotací pro podnikatele 2021. Vždy aktuálně a na jednom místě. Tyto stránky vám pomohou zorientovat se v možnostech získání dotace z EU - ať už hledáte dotace na rozvoj podnikání, na nákup strojů, vývoj SW či na své zaměstnance. 3 567 200 000 Kč ve 43 programech, které čekají na Vás Dotace na zaměstnance můžete získat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), využít můžete projekt POVEZ II z operačního programu Zaměstnanost (OPZ) i Integrovaný regionální operační program (IROP). Dotaci můžete získat na mzdy svých zaměstnanců, jejich vzdělávání i na projekty podnikových školicích středisek pro rozvoj svých. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit maximálně polovinu minimální mzdy. Do kdy je možné program čerpat: Příspěvek vychází z aktivní politiky zaměstnanosti a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Legislativní změny mohou ukončit možnost čerpání příspěvku. Dotace na elektromobily 2021 Dotace na elektromobil v roce 2021 stále nejsou. Dříve existovala forma podpory nákupu aut na elektrický pohon. Nicméně, dotace spadaly pod program Elektromobilita - nízkouhlíkové technologie a byly určeny pouze pro právnické osoby podnikající alespoň 2 roky. Podniky, pokud si pořídily elektromobil do částky 1 250 000Kč tak mohly získat dotaci až ve výši 5 milionů Kč

COVID 2021: Žádosti o 500 korun/den za zaměstnance bude

Žádosti o dotace na novostavbu jsou přijímány do okamžiku vyčerpání vyčleněných prostředků, nejpozději však do 31. prosince 2021. Výše dotace činí maximálně 50 % z doložených výdajů, přičemž v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou žadatelé ještě zvýhodněni. U domů s velmi nízkou energetickou náročností lze získat jednorázovou částku 150 000 až 300 000 Kč pokud je jeho mzda vyšší než 1,5násobek průměrné hrubé mzdy (41.580,- Kč pro rok 2021). Výše příspěvku na dojíždění pro rok 2021. Maximální výše může dosáhnout až 3.500,- Kč měsíčně a odvíjí se od dojezdové vzdálenosti do zaměstnání Plošný kompenzační program COVID - 2021 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) počítá s pomocí ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021

Stát chystá záchranu domácího turismu

Dotace z EU pro podnikatele jasně a přehledně

 1. Ministerstvo zdravotnictví prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí o dotaci v rámci programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19 pro rok 2021. Termín pro podávání žádostí je stanoven do 14. dubna 2021. Veškeré podmínky podání žádosti do dotačního řízení zůstávají zachovány
 2. MZ ČR vypsalo dotace na odměny pro zdravotníky. Poskytovatelé zdravotních služeb v lůžkové péči mohou žádat o dotace na odměny pro své zaměstnance za práci v epidemii covidu. Žádosti se podávají od 9. března do 9. dubna 2021 u Ministerstva zdravotnictví [MZ ČR]. Pracovníci v neakutní péči dostanou odměny po novele.
 3. 4. ledna 2021 16:36 Podnikatelé, kteří museli mít v posledních měsících zavřené provozovny, by měli získat od státu kompenzaci 400 korun na jednoho zaměstnance a den. Počítá s tím rozšířený dotační program Covid Gastro, který v pondělí schválila vláda
 4. Základem pro výpočet dotace na jednoho zaměstnance je odměna za plný pracovní úvazek za jeden odpracovaný měsíc v období 5 měsíců od začátku října 2020 do konce února 2021
 5. Pro rok 2021 bude Středočeský kraj podporovat lůžka/přepočtené úvazky v přímé péči jednotlivých služeb maximálně do výše uvedené v Síti SK na rok 2021. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách) a na úhradu 100 % skutečných nákladů konkrétní sociální služby
 6. Původně navrhovaný pokles o 40 % vláda neschválila a program se budou týkat pouze podnikatelů, kterým klesly tržby alespoň o 50 %. (8. 3. 2021 18:13) Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový program Covid 21, ve kterém firmy s poklesem tržeb o 50 % mají dostat 500 Kč na zaměstnance a den. Program by měl navázat na dobíhající dotace Covid Gastro - Uzavřené provozovny
 7. COVID-19 Účetnictví Účtování a vykazování vládních podpor a kompenzací poskytovaných v souvislosti s pandemií covidu-19 Jakkoliv se zdá, že je pandemie covidu-19 na ústupu, podnikatelé zasažení touto pandemií a vládními protipandemickými opatřeními mají stále možnost čerpat příspěvky a podpory na snížení dopadu aktuální krize

Kraj přidělil dotace 80 hotelům a penzionům na proplacení voucherů věnovaných lidem z první linie. 24.8.2021 mohli předložit svoji žádost o dotaci do nového krajského dotačního programu s názvem VOUCHER ODMĚNA PRO ZAMĚSTNANCE, PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU. a to v období od 1. září 2021 do 30. června 2022. 3. 2021, 18:07 - Praha. ČTK. Vláda v pondělí schválila dva nové kompenzační programy. První se bude týkat příspěvku 500 korun na zaměstnance a den, minimálně ale podnikatelé získají 1500 korun denně. Platit bude zpětně od 11. ledna. Ve druhém programu budou mít podnikatelé nárok na náhradu 60 procent z nákladů. Lidé registrovaní na úřadu práce si mohou od roku 2021 přivydělat více. 26. 11. 2020. Uchazeči o zaměstnání nepobírající podporu v nezaměstnanosti si budou moci přivydělat o 300 Kč hrubého více. Až 7600 Kč měsíčně v nekolidujícím zaměstnání. Není žádným tajemstvím, že si tzv. nezaměstnaní čili uchazeči. Dotace na zaměstnance 2021. Dotace na zaměstnance můžete získat z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), využít můžete projekt POVEZ II z operačního programu Zaměstnanost (OPZ) i Integrovaný regionální operační program (IROP). Dotaci můžete získat na mzdy svých zaměstnanců, jejich vzdělávání i na projekty podnikových školicích. Pro zaměstnance a zaměstnavatele. Covid-19 a návrat na pracoviště, přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků. SARS-CoV-2 pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Příprava pracoviště na covid-19. Náhrada 100 % příjmu pro osoby v karanténě. Potvrzení o zaměstnání pro účely očkování pro akademické.

Čerpejte dotace na zaměstnance prehleddotaci

11.3.2021. 15. 4899. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisuje dotační řízení na covidové odměny pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, sestry a další zdravotníky v sociálních službách a ostatní zaměstnance v sociálních službách za období říjen 2020 - únor 2021. Kdo je dostane Příspěvek od ÚP na vytvoření společensky účelného pracovního místa se vztahuje na osoby vedené většinou min. 5 měsíců v evidenci Úřadu práce. Firma může získat dotaci v průměru 10 000 Kč na 1 pracovní místo až po dobu 12 měsíců. Žadatel předkládá na ÚP přibližně 8 příloh Na základě Rozhodnutí ze dne 14. 7. 2021 se upravuje procentuální hranice u Osobních nákladů z 5 % na 20 %, především z důvodu zabránění potenciální diskriminace těch žadatelů, kteří jsou povinni uvádět zaměstnance a zaměstnance partnerské organizace v Kap.1 Rozpočtu - Osobní náklady

Seznamy dotačních programů pro rok 2021 jsou uvedeny v části Přehled předpokládaných dotačních programů pro r. 2021. Jednoduché vysvětlení postupu pro podání žádosti a další informace pro fyzické osoby jsou uvedeny na stránkách infoportálu pro občana. V roce 2021 budou pro zájemce o dotaci z krajského rozpočtu opět pořádány semináře k jednotlivým dotačním programům Celkem 80 provozovatelů hotelů a penzionů obdrží od Zlínského kraje dotace v souhrnné výši téměř 15 milionů korun na úhradu voucherů, kterými kraj odměnil 4 285 zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji za jejich nasazení a obětavost při zvládání pandemie COVID-19 První program Covid 2021 bude dotací na provozní náklady ve výši až 500 korun na den za každého zaměstnance v pracovním poměru včetně spolupracujících osob a jednatelů se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Podmínkou pro přiznání podpory je alespoň padesátiprocentní pokles tržeb za rozhodné období oproti. V případě, že má firma méně než 3 zaměstnance, činí podpora na 1500 Kč na den Na jednoho příjemce bude možné poskytnout maximálně 1,8 milionu eur Rozhodné období se počítá od 11. ledna 2021 do termínu uvedeného ve výzvě, nejpozději do 31. prosince 2021

Jak získat dotace na vzdělávání zaměstnanců. Naši dotační odborníci se specializují právě na dotace pro podnikatele na vzdělávání. Díky jejich bohatým zkušenostem peníze snadno získá i váš podnik. Stačí si domluvit bezplatný dotační audit a my se postaráme o vše ostatní. Pomůžeme vám s přípravou vaší. Nový dotační program na úhradu provozních nákladů; Rozhodné období je od 27.12.2020 do 22.1.2021; Příjem žádostí je možný od 15. února 2021 do 18. března 2021; Výše dotace v závislosti na přepravního zařízení od 210 Kč do 530 Kč zajedno místo a de Archiv štítku: Dotace na zaměstnance. Dotační program MZd ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů. 21.4.2021 Aktuální výzvy, Aktuální výzvy Města, obce, kraje Mgr. Lucie Tomčíkov. Jde o odměny pouze pro zaměstnance, kteří se podílí na poskytování zdravotních služeb, které jsou hrazeny podle §§ 5 a 17 vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021, a zaměstnance, kteří poskytují zdravotní služby v dětských domovech pro.

Příspěvek na dovolenou pro rok 2021: až 20.000,- Kč. K oblíbeným zaměstnaneckým benefitům se řadí i příspěvek na dovolenou. Nepatří sice k těm zcela standardním, zato může přinést významné úspory do rodinného rozpočtu zaměstnance, který se rozhodne tento příspěvek využít O dotace půjde žádat i za rok 2020. Ministerstvo zemědělství připravuje dotační program na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity i pro rok 2021, respektive za těžbu uskutečněnou v roce... Kůrovec nepřestává ničit naše lesy RP21-21-2.kolo Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu. 15.6.2021. STRUČNÁ INFORMACE - jedná se o přehledný zjednodušený výtah základních informací o podmínkách poskytnutí dotace na vouchery na pobyt v hromadných ubytovacích zařízení v kraji,. se nachází za leden + únor 2021 ve ztrátě Výpočet dotace 500 Kč na zaměstnance na den, minimální dotace od 1 500 Kč na den (pro 1 - 3 zaměstnance), dále + 500 Kč za každého zaměstnance na den 60 % nepokrytých nákladů, kdy nepokrytými náklady se myslí ztráta z výkazu zisku a ztráty na základ

Covid - 2021 a Covid - Nepokryté náklady nahrazují zhruba desítku starých covidových programů. V rámci prvního programu mohou podnikatelé získat 500 korun za zaměstnance na den, pokud prokážou, že jim obrat klesl alespoň o 50 procent. V druhém programu mohou podnikatelé získat 60 procent nepokrytých nákladů za. Dotační titul nebyl napsán zrovna nejjasněji, ale zaměstnanci práci řádně odvedli a mají právo na odměnu, která jim za jejich úsilí přináleží podle zákoníku práce. Slyšeli jsme řadu pochvalných slov z řad vládních představitelů, poslanců, senátorů, ale i zaměstnavatelů, ale kam se ta slova nyní poděla 3. 2021. Pracovníci sociálních služeb dostanou mimořádné odměny za období od října 2020 do února 2021. Přijít si mohou až na 50 tisíc korun. Výše odměny závisí na oblasti sociálních služeb, kde jsou zaměstnáni, i na konkrétní činnosti, kterou vykonávají. Zaměstnanci pracující v sociálních službách, včetně.

Obyvatelé oblastí zasažených tornádem mohou od pátku žádat o dotace a zvýhodněné úvěry na obnovu bydlení. Lidé budou moci získat dotaci až dva miliony korun a další tři miliony formou zvýhodněného úvěru. Zasažené firmy budou moci u ministerstva práce a sociálních věcí žádat o náhradu mezd pro své zaměstnance ke dni 15. 4. 2021 (aktualizováno 19. 4. 2021) 68. Chci finančnímu úřadu vrátit kompenzační bonus za březen 2021, na který mám sice nárok (splňuji podmínky pro vznik nároku na něj), ale v důsledku jeho přiznání a vyplacení si nemohu požádat o kompenzaci z jiného Covid dotačního programu (konkrétně z COVID 2021), jenž je pro mě výhodnější

Přehled dotací pro rok 2021: na co máte nárok? Financer C

Nový příspěvek z Fondu prevence, Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19, je vytvořen v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 191 ze dne 24. února 2021 k podpoře provádění testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou u společností podnikajících v České republice a u osob. dotace nebo 3. úpravě žádosti o dotaci. V. Lhůta pro podání žádosti je od data zveřejnění této výzvy do 10. listopadu 2021. VI. Doporučený způsob předání žádosti o poskytnutí této dotace je prostřednictvím datové schránky AV ČR (ID datové schránky: fr6adt5) s tím, že v položce věc bude uveden + únor 2021 ve ztrátě Výpočet dotace 500 Kč na zaměstnance na den, minimální dotace od 1 500 Kč na den (pro 1 - 3 zaměstnance), dále + 500 Kč za každého zaměstnance na den 60 % nepokrytých nákladů, kdy nepokrytými náklady se myslí ztráta z výkazu zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrk Z tohoto programu je možné zažádat dodatečně o odměnu pro zaměstnance, kteří od 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021 pracovali v sociálních službách, nebo na které se zapomnělo při žádosti od 31. 3. do 15. 4. 2021. Jedná se o bývalé zaměstnance, kteří odešli pracovat do jiné sociální služby. Výňatek z dotačního titulu Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 -2024, tuto Výzvu 11/2021 Regiony 2021. Případné další dotazy lze směřovat na email: pro které je pohyb relaxační aktivitou ke škole či zaměstnání

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE ZDARMA - OHK

Ministerstvo pro místní rozvoj od 23.12.2020 začalo přijímat žádosti od obcí na dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov. V rámci nového dotačního titulu je připraveno až 600 milionů korun. Žadateli mohou být obce od 3 do 10 tisíc obyvatel, které mohou žádosti posílat až do 5. března 2021. 15.12.2020 Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny. Příspěvek na letní tábor letos poskytuje 6 zdravotních pojišťoven, na rozdíl od příspěvků na ozdravně léčebné pobyty u moře nebo na horách, případně na školky a školy v přírodě, které vyplácí většina zdravotních pojišťoven. Podmínky pro čerpání. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021 je nastaven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) Za uznatelné osobní náklady se pro čerpání dotace považují náklady na zaměstnance. Vláda na pondělním zasedání schválila mimořádnou odměnu pro zdravotníky ve výši 75 tisíc hrubého, nezdravotničtí pracovníci v první linii by měli dostat 30 tisíc. Odměnu získají též pracovníci v sociálních službách: 15 tisíc až 50 tisíc podle profese a činnosti. Vláda také odsouhlasila dva nové kompenzační programy a prodloužení nulových sazeb DPH na. Klokánky a podobné dětské azylové domy dostanou zřejmě i letos mimořádné dotace na provoz. Rozdělit by si mohly až 62 milionů korun. Na plně obsazené lůžko by na měsíc mohly získat 13 200 korun navíc. Plánuje to ministerstvo práce. Peníze chce poskytnout ze svého rozpočtu.

Dotace 2021 - 2022 - Kotlíkové dotace, dešťovka

 1. Dotace na zaměstnance. Společnosti s věrnými a spokojenými zaměstnanci mají vždy lepší výsledky. Každý zaměstnanec má přímý nebo nepřímý vliv na vaše zákazníky. Nespokojení zaměstnanci tak mohou výrazně ovlivnit fungování vaší společnosti. Připravili jsme pro vás výběr dotačních titulů, pomocí kterých.
 2. Uvedený příjemce poukáže do 15.2. 2022 nespotřebovanou částku dotace na příslušný účet MZ ČR vedený u ČNB, kterým je v případě připsání platby do konce roku 2021 výdajový účet MZ ČR č. účtu: 2528001/0710 a v případě připsání platby v roce 2022 účet cizích prostředků MZ ČR č. účtu: 6015-2528001/0710
 3. Nedávno jsem toto řešila pro svého manžela. Dávám odkaz na stránky, ze kterých jsem čerpala. Výše dotace se liší podle věku uchazeče o zaměstnání. Nejvíc dostávají mladí např. po škole a pak lidé před důchodem. Po dobu čerpání dotace nesmíš zaměstnance vyhodit (6 měs.), jinak dotaci musíš vrátit
 4. 7.8. Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech akce činí 50 % celkových uznatelných nákladů akce vynaložených v kalendářním roce 2021. 7.9. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (dále jen smlouva). 7.10

Ceny a podmínky pro zaměstnance. Pokud nejste studentem, platí pro vás v roce 2021 tyto ceny: 550 Kč (měsíční), 1 370 Kč (čvrtletní), 4 750 Kč (roční). Všechny ceny jsou uvedeny pro zóny 100+101. Roční šalinkarta má ovšem některé další výhody. O víkendech a svátcích na ni může cestovat celá rodina, přesněji 2. Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí - Kabina 2021-2025, čj. NSA-0071/2021/D/7, tuto Výzvu 8/2021 Kabina 2021, čj. NSA- 0071/2021/D/11

Program Covid 2021: Dostanete aspoň 1500 Kč na den, a to i

1. 2021 přihlášena k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení . Po uložení formuláře Spolupracující osoba se v seznamu na kartě Spolupracující osoby zobrazí nový záznam. Karta Výpočet dotace - rekapitulace - na kartě je v tabulce přehledně zobrazen výpočet dotace. 3.3 Zdravotnickým pracovníkům zaměstnaným u poskytovatelů lůžkové péče bude prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zdravotnictví vyplacena odměna až 75 000 korun, a to v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin za období od 1. října 2020 do 28. února 2021 na pracovišti poskytovatele, maximálně však do výše úvazku Zastupitelstvo schválilo v zájmu získání dotace převod Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně do majetku města; Na základě krizových opatření schválených vládou začne o půlnoci ze čtvrtka na pátek 12. února 2021 platit pro okresy Cheb a Sokolov omezení volného pohybu obyvatel Dotace na zaměstnance Získejte nové zaměstnance s finanční podporou rychle a bez starostí! Rekordní růst nezaměstnanosti v posledních měsících podnítil Evroou komisi k finanční podpoře zaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst Tato provozní dotace je obdobou ošetřovného, na které mají nárok zaměstnanci, upřesňuje Markéta Szotkowska, daňová specialistka z V4 Group. Dne 9.2.2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu za leden 2021 a v prosinci loňského roku pro čerpání ošetřovného pro OSVČ

Kompenzace · Covid Portá

 1. Dotace - prevence rizikového chování Úvod Hlavní témata Dotace Prevence rizikového chování. Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2021/2022 Termín podání žádosti o dotaci: 19. 4. 2021 - 23. 4. 2021 včetn
 2. Zdravotníci dostanou místo poukazu na lázně příspěvek na zdravotní služby. Redakce 19. 6. 2021. Zdravotníci z nemocnic nakonec nedostanou voucher do lázní za 8000 korun, ale budou moci ve stejné výši čerpat zdravotní služby včetně rehabilitace. Důvodem změny je vyčerpání limitu na veřejnou podporu některých lázní
 3. II. Věcné zaměření výzvy se týká dotace na úhradu osobních nákladů žadatele souvisejících s projektem CEFRES v roce 2021, které vznikají při zajišťování činností podle § 2 odst. 1 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném znění, a které jsou poskytovány podle § 3 odst. 3 písm
Sociální bydlení | Aldekon

Program COVID 2021 MP

Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr Havlíček. Zatím se dotace z těchto programů týkaly jen prvních tří měsíců letošního roku. Z dotačního titulu COVID 2021 mohou podnikatelé získat 500 korun na zaměstnance a den za období od 11. ledna do 31. března. Minimální příspěvek činí 1500 korun Žádosti o dotace na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb je třeba podat do patnáctého června 2020. Poskytovatelům sociálních služeb se krátí doba na požádání o dotace na odměny všech svých zaměstnanců, kteří zajišťovali celý chod zařízení během mimořádné situace kvůli nemoci Covid-19

14 dotací od státu, které můžete využít v roce 202

Žadatelem o dotace je přímo organizační jednotka. Vyplněné žádosti je nutné doručit do 30. září 2021 na adresu: Odbor dotací a řízení organizací, Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6; datová schránka hjyaavk. Žádost - formulá V určitých případech má zaměstnanec při ukončení pracovního poměru nárok na odstupné přímo ze zákona. Po novele zákoníku práce se od roku 2012 změnila pravidla, ta beze změny platí i pro rok 2021. Nárok na odstupné přímo ze zákona má ten zaměstnanec, který dostal výpověď nebo končí pracovní poměr dohodou z.

Příspěvek na dojíždění do práce 2021: až 3

 1. 2021. MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.
 2. Možnost poskytnutí dotace na rekreaci Staré Splavy pro zaměstnance Správy železnic!!! 18.6.2021. Rekreace s dotací pro rok 2021: Všechny žádosti o příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP OŘ Hradec Králové se podávají prostřednictvím Personálního portálu (STKR) - viz Postup vyplnění žádosti
 3. Praha - Svaz průmyslu žádá vládu, aby zvýšila příspěvek na test ze slíbených 60 korun na 90 Kč. Zároveň by měla firmám umožnit, aby ho mohly čerpat až na osm testů měsíčně místo dosavadních čtyř testů na zaměstnance nebo živnostníka. Povinné by přitom zůstaly čtyři testy za měsíc. Státní autorita by také měla prověřit, že všechny samotestovací.
 4. detail dotace Výzva: PODPORA ROZVOJE NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V KANTONU SARAJEVO pro rok 2021. uzávěrka 13/05/2021 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dne 31.3.2021 dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci bilaterálního dotačního programu ZRS PODPORA ROZVOJE NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V KANTONU SARAJEVO pro rok 2021
 5. 1. 2021 přihlášen k platbě pojistného na ČSSZ a do pole Komentář uveďte, proč nebyl zaměstnanec evidován u ČSSZ. Po uložení informací ve formuláři Zaměstnanec se v příslušném seznamu na kartě Zaměstnanci zobrazí nový záznam zaměstnance
 6. Inspirací pro program COVID 2021, kterým stát přispívá na zaměstnance, je podpůrný titul COVID gastro uzavřené provozovny. Podnikatelé, kterým vláda protiepidemickými opatřeními zakázala nebo omezila činnost a tržby jim v posledním čtvrtletí loňského roku klesly meziročně alespoň o 30 procent, v něm mohou získat 400 korun na zaměstnance či spolupracující osoby.

Nová podoba kompenzací: k programu na nepokryté náklady

Dotace na zaměstnance z úřadu práce vám umožní přijmout na pracovní pozici uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce a získat příspěvek na jeho mzdu. Jednou z podmínek pro získání dotace je ovšem předložení podnikatelského záměru , což bývá pro firmy častým kamenem úrazu Plošná pomoc od dubna: COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady. Úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravili dva nové dotační programy na pomoc podnikatelům, kterým v lednu až březnu 2021 klesl obrat.. Zájemce o dotaci si musí vybrat, který z programů zvolí, podporu nelze kombinovat Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance na každý den, Aktuálně je poskytována podpora za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Dotace je určena na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál a služby, odpisy, daně, režijní náklady a jiné.. Mimořádné dotace MPSV na odměny pracovníků a vícenáklady v souvislosti s COVID-19 11.3.2021. MPSV dne 8.3.2021 (aktualizováno 31.3.2021) vyhlásilo následující mimořádná dotační řízení pro rok 2021 v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19

Daňový řád | Aldekon

Zaměstnanci - zaměstnavatelé. Příjmy ze závislé činnosti 2021. Zrušení superhrubé mzdy - základ daně pro zdaňovací období 2021. Zálohy na daň. Slevy na dani z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období 2021. Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na usnesení vlády vyhlásilo dotační řízení na mimořádné odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče. Zájemci mohou o dotaci žádat od 5. srpna 2020 do 5. září 2020. Dotace se poskytuje ke mzdě nebo platu jako odměna za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy COVID-19. Aktuality Evroé dotace 2021 - 2027 Čeští podnikatelé, města, obce, kraje, ministerstva, nemocnice, školy a neziskový sektor budou mít i v příštích letech možnost čerpat evroé peníze na podporu své činnosti, rozvoj, inovaci a zabezpečení svých služeb 347 - Ostatní dotace. O nároku na dotaci účetní jednotka neúčtuje, je účtován až příjem dotace na základě výpisu z účtu peněžních prostředků. Souvztažný zápis záleží na tom, z kterého zdroje byla dotace poskytnuta. Dotace je vždy účelová a bývá zpravidla poskytnuta na jeden ze dvou možných účelů

Video: Dotační program na podporu mimořádného finančního

Ministerstvo práce a sociálních věcí maximálně urychlí výplatu dotace tak, aby ji poskytovatelé obdrželi do poloviny července tohoto roku. První krok - podání žádosti o peníze na odměny pro své zaměstnance - ale musejí učinit poskytovatelé sociálních služeb. Čas mají do pondělí 15. června 2020 Pravděpodobnost získání dotace v programu ICT Digitální podnik. Chystaná výzva v tomto programu (vyhlášení se očekává v září 2021) je plánována jako tzv. průběžná. O přidělení dotace tak kromě kvalitně zpracovaného projektu rozhodne i rychlost podání žádosti o dotaci. Celkový objem peněz vyhrazený pro tuto. Nařízení vlády č. 257/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021 Dotace na zavedení inovací do výroby. Dotace na: výrobní technologie vč. nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Velikost podniku: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik, Small mid-caps, Mid-caps. Výše dotace: 1 - 75 mil. Kč. Stav výzvy: Program se připravuje. Procent podpory: až 45 %

2021, pro fungující dětské skupiny samozřejmě počítá s překlenovacím obdobím, aby měly čas na adaptaci. Změny v zákoně vycházejí z dosavadní praxe dětských skupin a mikrojeslí. Klíčové pro novelu bylo zavedení stabilního financování ze státního rozpočtu po ukončení podpory z Evroého sociálního fondu (ESF. 4. 2021, 13:23 - Plzeň. Plzeňští kriminalisté vyšetřují několik firem pro podezření, že si nechaly vyplácet milionové dotace na školení svých zaměstnanců, která nikdy neproběhla. Podle policejní mluvčí Ivany Jelínkové jsou v této souvislosti stíhány čtyři společnosti a 14 osob z jejich statutárních orgánů.

Hlavní grantové řízení Světlušky na rok 2022. 16.06.2021 9:43. Brzké vyhlášení dává více času na přípravu a konzultaci projektových žádostí. Jejich příjem je otevřen do 30. září 2021, resp. 31. srpna 2021 (v případě programu Inovace a nové přístupy) 20. 8. 2021 | Místo jednoho týdne si budou moci tatínkové užít nově narozeného potomka týdny rovnou dva. Změnu odsouhlasil Senát, pokud ji podepíše i prezident, začne platit od roku 2022. Podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na tuto dávku (např. zaměstnání) dotace na zaměstnance od úřadu práce Položit dotaz Dobrý den, mohu se zeptat, zda-li je možné získat pro sportovní spolek dotaci na zaměstnance od úřadu práce Vyhlášení výběrového řízení na projekty zaměřené na spolupráci s českou krajanskou komunitou v Rumunsku pro rok 2022. 09.08.2021 / 08:17 | Aktualizováno: 09.08.2021 / 08:24 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s českou krajanskou komunitou v Rumunsku pro rok 2022 Fiche a text Výzvy 9/2021 naleznete níže v souborech ke stažení. Pro splnění podmínek pro poskytnutí dotace je nutné mimo jiné dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů naplněním Preferenčních kritérií, která jsou součástí Fiche. Výzva byla vyhlášena na tyto Fiche: Fiche 4 Nezemědělské podnikání (článek 19,1b.

MZ ČR vypsalo dotace na odměny pro zdravotníky

Dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary jsou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace dle čl. 1 odst Zaměstnavatel: Jak získáte dotaci na nájemné. Pokud podnikáte v odvětvích, která jsou z nařízení vlády ochromená, mohli jste do 8. dubna požádat o příspěvek na nájemné za říjen, listopad a prosinec 2020. Stát vám při splnění podmínek zaplatil 50 % nájemného bez ohledu na slevu od majitele nemovitosti.

Zavřené restaurace i obchody dostanou kompenzace

Novela zákona o dani z příjmů na Slovensku přináší řadu změn. 24.02.2021 / 15:26 | Aktualizováno: 24.02.2021 / 15:48. Od letošního roku platí na Slovensku novela daně z příjmů. O více než polovinu se snižuje hranice ročních příjmů pro uplatnění nižší sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 15 % 276/2021 o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021 (znění zákona). ČSSZ promine penále z opožděně zaplaceného povinného sociálního pojistného pro zaměstnavatele a OSVČ ( zdroj MPSV )

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních

Kolektivní vyjednávání o růstu mezd skončilo letos v polovině března. Tarifní mzdy v automobilce Škoda Auto vzrostly od 1. dubna o 5,7 procenta, od 1. dubna 2021 se zvýší o dalších 2000 korun. Průměrná hrubá mzda zaměstnance, který je odměňován na základě tarifů, činila v roce 2018 ve společnosti 51 275 Kč Byla vyhlášena 2. část neinvestiční dotace obcím na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2021. MV-GŘ HZS ČR vyhlásilo neinvestiční dotace obcím v rámci programu Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS Č

Dotační řízení pro rok 2021 Sociální oblas

Pracovní nabídka na řídicím orgánu OPZ. Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 4. 8. 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení č. 25/2021 na obsazení pracovní pozice v odboru realizace programů ESF - sociální začleňování (87), oddělení projektů.. Takže - získáte dotaci na mzdu pracovníka, ale předcházet tomu bude papírová válka. Taky si musíte zjistit, jestli na konkrétního člověka dotaci získat můžete (ne na všechny nezaměstnané lze dotaci čerpat). Pokud dosud zaměstnance nemáte - tak se musíte na OSSZ, ZP a FÚ registrovat jako zaměstnavatel Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech. 3. O dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E. Programu (dále jen Žadatel). 4

Jak se změní pronájem nebytových prostor - Firma, kteráCo je správně – IČO nebo IČ? | AQE academyNabídka práce: Pracovník v sociálních službách - OficiálníDotaceVendryňsko - Goleszowská liga v kopané (2

Získejte dotaci na zaměstnance! Firma může požádat o finanční dotaci na nové pracovní místo a to pro zaměstnance nebo stážistu. Dotace může být udělena i pro více osob najednou. Záleží na výsledku hospodaření dané společnosti a podmínkách pracovní smlouvy. Registrace zájemců o dotace Město požádá o dotace na odměny sociálních pracovníků 09.03.2021 Jako v minulém období příspěvkové organizace města a magistrát požádají o prostředky státního rozpočtu na odměny pro zaměstnance domovů pro seniory, pečovatelské služby a odboru sociálních věcí Janské Lázně - můžete si přečíst či stáhnout povinně zveřejňované informace na základě usnesení vlády č.39 ze dne 16. 1. 2013 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a také na krytí personálních vícenákladů v souvislosti s realizací mimořádného dotačního titulu na odměny pro.