Home

Obvodní soud pro Prahu 10 nahlížení do spisu

Obvodní soud pro Prahu 10 - statnisprava

 1. Obvodní soud pro Prahu 10. Adresa: 28. pluku 1553/29b, 100 83 Praha 10. Telefon: 251 447 710. Fax: 251 444 711 (trestní řízení) 251 444 260 (ostatní) E-mail
 2. Nahlížení do spisů, vyznačování právní moci, pořizování kopií a pod. je prováděno pouze prostřednictvím informačního centra. Účastníci se mohou objednat pro nahlížení do spisu na tel. č. +420 221 093 381, +420 221 093 359 nebo prostřednictvím e-mailové adresy lhanuskova@osoud.pha1.justice.cz
 3. Pro bližší informace o průběhu řízení se musí účastník dostavit k soudu k nahlédnutí do spisu. Uvedené údaje jsou pouze informativní, bez procesních účinků na soudní řízení. Pro vyhledání informací o Vašem řízení vyplňte údaje nutné pro nalezení řízení. Nejprve vyberte soud, u kterého řízení probíhá
 4. Ústavní soud zveřejnil dne 16. března 2021 nález sp. zn. I. ÚS 4012/18, podle kterého - v souladu s nálezem sp. zn. I. ÚS 3906/17 ze dne 1. března 2021 - úkon nahlížení do spisu může být považován za samostatný úkon právní služby, za který náleží náhrada podle usnesení § 11 odst. 3 advokátního tarifu, neboť se svou povahou kvalitativně blíží úkonu.

Policie věc kvůli nedostatku důkazů odložila. Ministerstvo spravedlnosti i Obvodní soud pro Prahu 5 však odmítly proplatit nahlédnutí do spisu, které činil advokát, protože úkon není výslovně v ministerské vyhlášce a do řízení před soudem ho není třeba. Děje se to neustále, upozorňuje Česká advokátní komora (ČAK) V posuzované věci mělo být nahlížení do spisu za účelný úkon právní služby podle tohoto ustanovení advokátního tarifu považováno. Z tohoto důvodu navrhuje, aby Ústavní soud napadený rozsudek zrušil. 5. Obvodní soud pro Prahu 5 ani ČR-Ministerstvo spravedlnosti se k ústavní stížnosti nevyjádřily. III. Právní. Do polí pro spisovou značku postupně vepište číslo senátu 2, druh věci T, běžné číslo 213 a ročník 2008. Tlačítkem zobrazíte jednání pro daný soud a spisovou značku. 2. Výběr podle jednací síně a dne: Vyberte ze seznamu Jednací síň. V seznamu jsou jednací síně pouze vybraného soudu

justic

Nahlížení do vyšetřovacího spisu. Právo na život, zaručené čl. 6 Listiny základních práv a svobod, musí být chráněno trestním právem a hájitelná tvrzení svědčící o porušení práva na život musí být podrobena účinnému vyšetřování. Účelem práva na nahlédnutí do spisu je, mimo jiné, aby oběť mohla sama zhodnotit, zda šetření bylo důkladné a. Do spisů Ústavního soudu přistupuje elektronicky přes internet 222 advokátů. Ústavní soud umožňuje advokátům už půl roku nahlížet do svých živých soudních spisů přes internet. Místo aby advokáti museli spisy listovat v soudní budově, nahlíží do nich odkudkoli, kde je internetové připojení mělo být nahlížení do spisu za účelný úkon právní služby podle tohoto ustanovení advokátního tarifu považováno. Z tohoto důvodu navrhuje, aby Ústavní soud napadený rozsudek zrušil. 5. Obvodní soud pro Prahu 5 ani ČR-Ministerstvo spravedlnosti se k ústavní stížnosti nevyjádřily

Obvodní soud však za tyto úkony stěžovatelce nic nepřiznal, neboť táž při nahlížení do spisu nenaplnila podmínku délky nahlížení; nikterak ji nedoložila ani u úkonů nahlížení do spisu Okresního soudu v Kladně a u Nejvyššího soudu, přičemž nahlížení do spisu u obvodního soudu trvalo od 13.15 do 15.50 Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 15. 1. 2019, č. j. 4 C 99/2000-633, uložil žalovanému zaplatit žalobci částku 3 540 353 Kč s úrokem z prodlení ve výši 4 % ročně z této částky od 10. Nadto v okamžiku zmiňovaného nahlížení do spisu žaloba nebyla určitá a nebyl ani uhrazen soudní poplatek za řízení. Ministerstvo zdravotnictví připravilo manuál pro začátek školního roku vydáno 16.08.2021. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382 E-mail: info@ebe.cz

5. Podle stěžovatelů obvodní soud porušil rovněž § 3 odst. 2 a § 7 zákona o obětech trestných činů tím, že nevyhověl žádosti o nahlížení do spisu jím vedeného pod sp. zn. 6 T 262/2015. Toto odepření práva nahlížet do spisu je zjevně svévolné, neboť zcela totožné žádosti stěžovatelů ze dne 3. 6 doba nahlížení do spisü oprávnénou osobou se stanovuje na 60 minut. PO piekroèení této doby jsou zaméstnanci informaèního centra oprávnénl nahlížení do spisú ukonèit. 10. Zrušuje se Opatžení E.I piedsedkyné Obvodntho soudu pro Prahu 4 ze dne 16. 3. 2020, 40 Spr 371/2020. Toto opatžení nabývá dnem 20. 4. 2020 předání podání, kterým Obvodní soud pro Prahu 4 potvrzuje, že mé předmětné podání do spisu vedeného OS pro Prahu 4 sp. zn. 52 T 167/2018 do tohoto spisu přiřadil. Jak mohlo být mé podání do spisu přiřazeno, když ten se u Obvodního soudu pro Prahu 4 údajně nenachází a jak je možné, že nebylo předmětné podání.

Zatímco Obvodní soud pro Prahu 2 stěžovatelům převážnou část požadovaného odškodnění za nepřiměřenou délku původního řízení přiznal, odvolací Městský soud v Praze jejich žalobu zamítl. Stěžovateli nebyla přiznána částka ve výši 3 872 Kč za úkon nahlížení do spisu ze dne 27. 5. 2016. Stěžovatel se. mám podobnou peckusoud neumožnil nahlížení do spisu a soudce zamítl prodloužení lhůty Obvodní soud pro Prahu 6 ve svém zdůvodnění svého zamítavého usnesení ve věci datované dne 10. září 2020 a doručeného povinnému dne 11.9.2020 pod č.j. xxxxxxxxxxx uvedl, že odvolání se podle §204 odst. 1 věta 1. o.s.ř. podává do 15 dnů od doručení účastníkovi.

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 9 28. pluku 1533/291), 100 83 Praha 10 - telefon: 251 447 709 Praha 20. dubna 2020 30 spr 430/2020 Opatyení p¥edsedkynë Obvodního soudu pro Prahu 9 o plném obnovení úiedních hodin soudu V souladu s MimoMdným opatžením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020, d.j Podmínky nahlížení do spisu; Vyzvednutí zajištěných věcí Obvodní soud pro Prahu 5: 31.01.2018: Městský soud v Brně.

ÚS opět rozhodoval o náhradě za nahlížení do spisu

2) Nahlížení do spisu NS minulý pátek odeslal spisový mmcriál na Obvodní soud pro Prahu 6, kam by rněl dorazit tuto siře du. Na spisovně OS P6 již o nás včdí (voláme každý den) a jakmile spis dorazí, měl by být připraven k nahlíženi. Samozřejmě počítáme s tim, ž.e nahlížet pOjdeme společně. S pozdrave Obvodní soud pro Prahu 1 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 23. 4. 2014, č. j. 25 C 8/2013-32, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 11 700 Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,5 % ročně za dobu od 21. 10 Obvodní soud pro Prahu 8 Obvodní soud pro Prahu 8 Justiční areál Na Míčánkách 28. pluku 1533/29b 100 00 Praha 10 - Vršovice IČ: 00024457 ID datové schránky: ru4abzc Telefonní čísla: +420 251 442 506 +420 251 442 503 +420 251 442 108 +420 251 442 502 Email podatelna: podate..

ÚS: Nahlédnutí do spisu v přípravném řízení je zásadní, v

Obvodní soud pro Prahu 2 Oddělení: 11 C dne: 30.9.2020 Věc: přiloženy na CD a ještě jsem si nedomluvila nahlížení do spisu, takže tímto způsobem bych chtěla požádat, abych se k tomuto vyjádření mohla ještě dodatečně vyjádřit. o vybrané části spisu OS pro Prahu 4 sp.zn. 51 C 100/2016 a to konkrétně Obvodní soud pro Prahu 2 částečně vyhověl žalobě bývalého poslance Davida Ratha na advokáta Michala Pacovského. Rath žádal omluvu a 100 tisíc korun kvůli několika Pacovského tvrzením z roku 2015, kdy se advokát vyjadřoval k tomu, proč podepsal plnou moc o zastupování v Rathově korupční kauze Kauzu ohledně nechvalně proslulé privatizace OKD začal Obvodní soud pro Prahu 2 projednávat 29. října roku 2015. O necelé dva měsíce později, konkrétně 20. prosince 2015, dostává však Bohuslav Sobotka poněkud zvláštní e-mail (ten unikl ze soukromé schránky premiéra, korespondenci zveřejnili xenofobové ze skupiny White Media) od svého poradce Ivana Přikryla, ve. Registr justičních činitelů Registr soudců. Registr soudců Hleda Advokát Michal Pacovský se musí omluvit za tvrzení pro Krajský soud v Praze, kdy řekl, že by plná moc mohla být podvodně založena do spisu. Dále se má omluvit za vyjádření pro média, že to Rathovi a jeho advokátům sežral i s navijákem a že plnou moc dostal jen k nahlížení do trestního spisu

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl soudkyní Mgr. Janou Přibylovou v právní věci. žalobce: [osobní údaje žalobce 8. 2011 úřední záznam o nahlížení do spisu. Dne 22. 8. 2011 odůvodnění odvolání. Doloženy listinné důkazy. Dne 15. 9. 2011 usnesení Krajského soudu v Brně s výzvou k zaplacení soudního poplatku za. Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 7. 5. 2015, č. j. 18 C 133/2014-154, řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 549/1991 Sb. 2014 (k nahlížení do spisu, pořizování záznamů ze spisu, včetně kopií), a že do spisu. Centrální spisovna Městského soudu v Praze: Pátková 1, 180 00 Praha 8 Městský soud Praha. obchodní rejstřík. Slezská 9. 120 00 Praha 2 Obvodní soud pro Prahu 1. Ovocný trh 14. 110 00 Praha 1. tel. 221 093 111. fax: 224 221 499. e-mail: osoud.pha1@osoud.pha1.justice.cz Obvodní soud pro Prahu 2. Občanskoprávní úsek: Legerova 7. Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl rozsudkem ze dne 21. 2. 2018, č. j. 25 C 264/2017-89, tak, že se žaloba, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobci částku 3 600 000 Kč, zamítá (výrok I. rozsudku soudu prvního stupně), a že je žalobce povinen zaplatit žalované náhradu nákladů řízení ve výši 900 Kč do 3 dnů od. Praha - Fotbalová asociace ČR podala stížnost proti obvinění v souvislosti se státními dotacemi. V tiskové zprávě také potvrdila, že kvůli uvalení vazby na předsedu Miroslava Peltu ji povedou místopředsedové Zdeněk Zlámal a Roman Berbr. Řízení obvodního soudu pro Prahu 1, po němž byla uvalena vazba na předsedu Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu, podle jeho.

ÚS: Nahlédnutí do spisu jako samostatný úkon právní služb

Obvodní soud pro Prahu 1 90; Nahlížení Ten den nezačal pro kpt. Lubomíra Prnku, vrchního komisaře zlínské kriminálky pověřeného nevyšetřením únosu Zuzany Vybíralové, vůbec dobře. Obhájce? A že chce do spisu? A to jako nevíš, co s tím? No jasně, že jo, ty vole, u Šlachty jsme měli na žádosti advokátů. Nahlížení do spisu je možné v kanceláři soudního exekutora po předchozí telefonické domluvě na tel. Č. 56 731 02 11 v úředních hodinách, které Obvodní soud pro Prahu 10. Adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských část

ÚS: Nahlížení poškozeného do spis

 1. Davidu Rathovi, že jsem ve svém vyjádření pro Krajský soud v Praze nepravdivě uvedl, že by mohla být plná moc podvodně založena do spisu. Omlouvám se, že jsem pro server Aktuálně.cz uvedl, že jsem to MUDr. Davidu Rathovi a jeho právníkům sežral i s navijákem a že jsem dostal plnou moc jen k nahlížení do spisu
 2. Nejvyšší správní soud v Brně v kárném řízení na půl roku snížil o deset procent plat soudci z Obvodního soudu pro Prahu 2 Ondřeji Havlínovi, který neoprávněně nahlížel do spisu. Dokument, v němž Havlín údajně také měnil data, se týkal Jana Harangozza známého z kauzy konkurzního soudce Jiřího Berky
 3. ulý pátek odeslal spisový mmcriál na Obvodní soud pro Prahu 6, kam by rněl dorazit tuto siře du. Na spisovně OS P6 již o nás včdí (voláme každý den) a jakmile spis dorazí, měl by být připraven k nahlíženi. Samozřejmě počítáme s tim, ž.e nahlížet pOjdeme společně. S pozdrave
 4. Současně soudu zaslal plnou moc udělenou advokátovi. Dne 26. 8. 2015 se pak zaměstnankyně příslušné advokátní kanceláře skutečně dostavila k nahlížení do spisu k obvodnímu soudu. Obvodní soud však na další stanovisko stěžovatele nevyčkal a rozhodl shora citovaným rozsudkem pro uznání
 5. Místnosti k tomu určené musí být zřetelně označeny a uvedeny na orientační tabuli soudu. Pro nahlížení do soudního spisu je třeba předchozí objednání. (2) Je-li součástí spisu zvukový nebo zvukově obrazový záznam (dále jen záznam), soud umožní jeho přehrání a pořízení jeho kopie za stejných podmínek.
 6. Justiční areál Na Míčánkách, ul.28. pluku 1533/29b, Praha 10 251447709 podatelna@osoud.pha9.justice.cz: g3tabzg 60 3703-325091/0710 OSPHA10 Praha 10 Obvodní soud pro Prahu 10 28. pluku 1533/29b, Praha 10 251444284,(277,278,276) posta@osoud.pha10.justice.cz: 8aiabyn 52 3703-428031/0710 OSSCECL Česká Lípa Okresní soud v České Lí

Soud provádí důkaz spisem Krajského soudu v Hradci Králové - 39Cm 221/97, spis se předkládá stranám k nahlédnutí. Obě strany uvádí, že se spisem se dostatečně seznámily při nahlížení do spisu. Ze spisu se čte zejména žaloba a obsah podání na čl. 305 a následující ze dne 25.9.1998 7. 2000. Soudní areál by se mel stát klícovou budovou (areálem) pražského soudnictví a mel by výrazne prispet ke zlepšení podmínek pro práci soudu v Praze. V areálu v ulici 28. pluku sídlí obvodní soudy a státní zastupitelství pro Prahu 4, 8, 9 a 10 Budova Obvodního soudu pro Prahu 1 je však určena primárně pro veřejnost, je to veřejná budova a spolky jako Soudcovská Unie tam nemají co dělat. Zvlášť když například místnosti pro nahlížení do spisu jak na ObS Pha 1, tak na ObS Pha 7 jsou miniaturní

Stránka č.2 z 1 O dnes nám ze soudu nabídli tennín nahlížení do spisu na zuřek 2.8, v 10.00.Nahl1ženi by bylo na Obvodním soudu pro Prahu 6. Prosim o komak1 kolegu, který půjde nahlížet s nami.Pokud by došlo ke 111,éne terminu (spis si současnč vyládala i soudkyně).damě vědět v průběhu dnešniho odpoledne S pozdrave Na šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu byla uvalena vazba. Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl žádosti státního zástupce v případu vyšetřování Fotbalové asociace ČR a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli možnému zneužití státních dotací. Soud poslal do vazby i další obviněnou, náměstkyni ministryně školství Simonu Kratochvílovou V. Žalovaná je povinna zaplatit České republice na náhradě nákladů řízení částku ve výši 2 159,33 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku na účet Obvodního soudu pro Prahu 3. Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou soudu dne 29. 1. 2019, ve znění doplnění ze dne 10. 7 Obvodní soud pro Prahu 2 dnes částečně vyhověl žalobě bývalého poslance Davida Ratha na advokáta Michala Pacovského. Rath žádal omluvu a 100.000 korun kvůli několika Pacovského tvrzením. z roku 2015, kdy se advokát vyjadřoval k tomu, proč podepsal plnou moc o zastupování v Rathově korupční kauze. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly možnost pro.

Obvodní soud pro Prahu 1 90; Velebné ticho se rozhostilo v otázce žádosti o nahlížení do spisu: odsouzený žádá, policista Prnka odmítá, a dozorový státní zástupce Malůš se tváří, že se jej to týká zhruba stejně jako problém s nedostatkem propan-butanových lahví v jihozápadním Thajsku. jemuž soudkyně. ©2021 Všechna práva vyhrazena. GRAND s.r.o., Nerudova 653/40 703 00 Ostrava - Vítkovice e-mail: grand@grand-software.cz; epis@epis.cz; Obchodní podmínkyObchodní podmínk

právo nahlížet do spisu - NSS-ČR/Judikaty

 1. Ve vyrozumění městský státní zástupce vyložil, jak je třeba rozumět právu na nahlížení do spisu a po výkladu ustanovení § 65 odst. 1 a odst. 3 tr. řádu stěžovatele poučil, že podezřelého nelze zahrnout do okruhu osob, kterým trestní řád přiznává právo pořizovat si na své náklady kopie protokolu či.
 2. 2006, sp. zn. 44 To 837/2006, jakož i jemu předcházející usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 (dále jen obvodní soud) ze dne 16. 11. 2006, sp. zn. 37 Nt 117/2006, přičemž se domáhal, aby Ústavní soud vyslovil, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno jeho základní právo na osobní svobodu zaručené čl. 8 odst. 1, 2 a 5.
 3. Kategorie příjemců údajů: ÚMČ Praha 12, Obvodní soud pro Prahu 4; a v § 26a, žadatelé o nahlížení do registru oznámení podle § 13 odst. 2, žadatelé o nahlížení do evidence čestných prohlášení podle § 26a a sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů Plánované lhůty pro výmaz: 10 let od.

Judikát - Správní řízení: nahlížení do spisu rizeniskoly

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka po 4 měsících od podání žaloby neobdržela žádnou reakci soudu na podanou žalobu, navštívil právní zástupce stěžovatelky Obvodní soud pro Prahu 8 a při nahlížení do spisu zjistil z úředního záznamu, že k žalobě stěžovatelky nebylo s odkazem na §42 odst. 2 zákona č Obvodní soud pro Prahu 9 28. pluku 1533/29 b 100 83 Praha 10 V Praze dne 11. 3. 2016 Obžalovaní: Ing. Richard Bareš, nar. 24. 8. 1958 Eva Barešová, nar. 3. 6. 1964 Oba bydlištěm V Žabokřiku 640, 190 17 Praha 9 - Vinoř ve věci č. j. 21 T 82/201 dokončena do října příštího roku, řekl primátor Pavel Bém. −roa− Obvodní soud pro Prahu 8 se přestěhoval Zcela novou adresu má od začátku listopadu Obvodní soud pro Prahu 8. Ten nově sídlí v mo− derním Justičním areálu Na Míčánkách. A na každého, kdo byl zvyklý na dosavadní sídl

Nahlížení do vyšetřovacího spisu epravo

Datum vyvěšení Popis Soubor; 07.12.2015: Obvodní soud pro Prahu 4: 07.12.2015: Obvodní soud pro Prahu 4: 07.12.2015: Obvodní soud pro Prahu 4: 07.12.201 Nahlížení do spisu se umožní pouze po předchozím telefonickém objednání. Podání učiněné do protokolu se umožní pouze po předchozím telefonickém objednání. Na Nejvyšší správní soud se můžete obrátit: telefonicky: +420 542 532 31 ; Můžete zvolit Nejvyšší soud, vrchní, krajský či okresní (obvodní) soud Dne 6.4.2000 obdržela PRE usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 28.3.2000 s č.j. 19 Nc 2255/2000 (č.l. 31-32), kterým zamítl panu Kubíčkovi návrh o zdržení se přerušení dodávky elektřiny do odběrného zařízení navrhovatele s návrhem na vydání předběžného opatření Viz spis OS pro Prahu 4, 52 T 103/2011, kde je uložen dosud. Viz kopie v příloze. Tento závažný fakt jsem zjistila při nahlížení do spisu (52 T 103/2011) u OS pro Prahu 4. Tento spis obsahuje také všechna trestní oznámení na JUDr. Vávru včetně mých žádostí, aby mu bylo zákonným způsobem v jeho činnosti zabráněno Soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Martin Trepka loni v listopadu nařídil, aby omluva byla zveřejněna ve znění: Omlouvám se tímto panu MUDr. Davidu Rathovi, že jsem ve svém vyjádření pro Krajský soud v Praze nepravdivě uvedl, že by mohla být plná moc podvodně založena do spisu

Do spisů Ústavního soudu přistupuje elektronicky přes

Dne 19.10.2016 Úřad obdržel žádost vybraného uchazeče 1 ze dne 18.10.2016 o umožnění nahlížení do spisu a dne 28.11.2016 v návaznosti na toto nahlížení i vyjádření vybraného uchazeče 1 z téhož dne (relevantní obsah žádosti a vyjádření viz dále - argumentace vybraného uchazeče 1) Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, osoby, které prokáží právní zájem nebo jiný důležitý důvod pro nahlížení do spisu, ÚMČ Praha 2, nadřízené správní orgány v rámci odvolání a mimořádných opravných prostředků, soudy, Policie ČR, Česká kancelář pojistitelů, státní zastupitelství. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 22. dubna 2011 č. j. 123 EC 9/2010-48 výrokem I řízení vedené o zaplacení částky 45 433,64 Kč zastavil ve výši, která přesahuje zákonný úrok z prodlení. • Dne 31. března 2011 se podle záznamu o nahlížení do spisu (č. l. 42) dostavil k soudu právní zástupce žalovaného. Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2008 pod sp. zn. 11 Ca 239/2006-52 (nabytí právní moci 10. 6. 2008) Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. H. V. a soudců Mgr. M. B. a JUDr. K. Ch. v právní věci žalobce M. Š., proti žalované Policii České republiky.

37 VYHLÁŠKA. ministerstva spravedlnosti České republiky. ze dne 23. prosince 1991. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy Ministerstvo spravedlnosti České republiky stanoví podle § 62 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle § 391 a § 391a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších. Obvodní soud pro Prahu 2 ve středu částečně vyhověl žalobě bývalého poslance Davida Ratha na advokáta Michala Pacovského. Rath žádal omluvu a 100 000 korun kvůli několika Pacovského tvrzením z roku 2015, kdy se advokát vyjadřoval k tomu, proč podepsal plnou moc o zastupování v Rathově korupční kauze

NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soud

Soud částečně vyhověl žalobě Ratha na advokáta Pacovského Obvodní soud pro Prahu 2 dnes částečně vyhověl žalobě bývalého poslance Davida Ratha na advokáta 10.11.201 Soudní řízení v 1. stupni ve věcech občanskoprávních O nahlížení do spisu doporučujeme zažádat u Okresního soudu ve Svitavách, kde je originál spisu č. j. KRPE-3053/TČ-2016-170971, na oddělení obecné kriminality SKPV územního odboru Svitavy krajského ředitelství je vedena pouze jeho digitální kopie, která nemusí obsahovat všechny dokumenty. Žádost č. 7 nařízení (EU) 2016/679, nepřijal dostatečná technicko - organizační opatření pro zajištění ochrany osobních údajů tím, že založil do zdravotnické dokumentace odsouzeného , trvale bytem dokument Obvodního soudu pro Prahu sp. zn. ze dne 20. června 2018 obsahující mim Právo nahlížet do spisu, pořizovat opisy a kopie ze spisu (na vlastní náklady): toto právo má poškozený kdykoliv v průběhu řízení před soudem. Některé soudy vyžadují objednání se k nahlížení do spisu, lze proto doporučit předchozí telefonický kontakt s příslušnou trestní kanceláří

Právě požadavek komplexnosti úpravy splňuje institut nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu. Ten totiž upravuje jak okruh osob, jimž takové právo svědčí, tak práva spojená s nahlížením do spisu , postup v situacích, kdy je nahlížení do spisu odepřeno , postup ve zvláštních případech Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Zamítnutí nahlížení do trestního spisu - poskytnutí analytické zprávy protikorupčního oddělení Na základě Vaší žádosti dle § 65 odst.1 tr. řádu, ve které jste jako advokát a právn . PO BOX 41/NCOZ 156 80 Praha 5 - Zbraslav Tel +420 974 842 683 Email: ncoz.sekretanat@pcr cz Petra Vávrová . 8 A najednou to jde. Ctihodný Obvodní soud pro Prahu 6 připouští, že nahlížení do spisů nemůže být nepřiměřeně (a nehorázně) omezováno ani v pátek a od 1. října 2008 rozšiřuje své úřední hodiny pro občany. Inu, trochu kverulantství nikdy nezaškodí... Viz O nahlížení do spisu po dejvicku aneb Spolčení hlupců Podle krajského soudu tedy okresní soud pochybil, pokud dovodil, že by obhájci měla náležet odměna i za nahlížení do konceptu spisu dne 3. 9. 2010. Za pouhé nahlédnutí do spisu zpravidla obhájci samotná odměna nenáleží a okresní soud ani blíže nerozebral, o jaký úkon právní služby by v tomto případě mělo vlastně.

Video: 28 Cdo 1524/202

statnisprava.c

soudní sín a chodba Ostatní budovy v areálu (celková zastavená plocha11 212 m2 ) slouží pouze potrebám jednotlivých soudu a státních zastupitelství (Obvodní soudy a Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4,8,9 a 10 Se zřetelem k řečenému bude k projednání dané věci v prvním stupni věcně příslušný okresní soud (viz komentář k ustanovení § 1179 odst. 1 o. z. obsažený v publikaci Občanský zákoník, komentář, Beran a kol., 1. vydání, 2017), v daném případě Obvodní soud pro Prahu 4 Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, osoby, které prokáží právní zájem nebo jiný důležitý důvod pro nahlížení do spisu, ÚMČ Praha 18, nadřízené správní orgán v rámci odvolání a mimořádných opravných prostředků, soudy, Policie ČR, Česká kancelář pojistitelů, státní zastupitelství.

Nicméně z obsahu Vaší žádosti je zřejmé, že primárně máte na mysli věc (problematiku), týkající se nahlížení do spisu Naomi Zamazalovou v příslušné civilní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3. Obvodní soud pro Prahu 3. Mgr. Hana Nová. Základním právním předpisem, který upravuje trestní řízení, je zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. Trestní řízení zahajuje policejní orgán na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob či orgánů, z nichž plyne podezření, že byl spáchán trestný čin, sepsáním záznamu o. Nahlížení do spisu se umožní pouze po předchozím telefonickém objednání. Podání učiněné do protokolu se umožní pouze po předchozím telefonickém objednání. Obvodní soud pro Prahu 1 se ke sporu musel vrátit poté, co Nejvyšší soud zrušil předchozí pravomocný verdikt. Zrušený rozsudek Altnerovi přiznával.