Home

Systém RASFF

A robust system, which has matured over the years, RASFF continues to show its value to ensure food safety in the EU and beyond. New publication: the 2019 RASFF annual report. The 2019 RASFF annual reports provides a profound insight into the activity of the RASFF in 2019 Systém RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), tedy systém rychlého varování pro potraviny a krmiva, slouží k výměně informací týkajících se existence přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a zvířat pocházejících z potravin nebo krmiv, mezi členskými státy Evroé unie, a dal Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva.Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evroou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) je využíván pro oznamování a řešení případů rizik pocházejících z potravin nebo krmiv, které mohou ohrozit zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí ve více členských státech EU

RASFF - Rapid Alert System for Food and Fee

  1. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanismů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evroého společenství. Důvodem zpracování závěrečné zprávy je podávání jednotných informací o systému RASFF, jak vůči státním institucím, unijním instituc
  2. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) funguje na základě nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evroý úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, a prováděcího nařízení.
  3. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (anglicky Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) je informační systém pro členské státy EU, Evroou komisi, Evroý úřad pro bezpečnost potravin a země Evroého sdružení volného obchodu.. Kromě členských států EU jsou zapojeny také Island, Lichtenštejnsko a Norsko..
  4. About the RASFF Portal. RASFF notifications shown in the RASFF portal are so-called original notifications, representing a new case reported on a health risk detected in one or more consignments of a food or feed.On these cases, control authorities transmit follow-up notifications on measures taken and outcome of investigations
  5. Hlášení v systému RASFF: 29. týden 2021 (6.8.2021) SVS nařídila stahování polských zmrzlin, které obsahují etylenoxid (11.8.2021) Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv > Zdroje ICBP - Archiv > Hlášení v systému RASFF
  6. norsk (no) türkçe (tr) [object Object] Date. Click twice to input a date directly in text. Countries. Type. Product
  7. Systém RASFF na varování před nebezpečnými potravinami funguje už čtyřicet let. Před čtyřiceti lety začal v Evropě fungovat Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva - Rapid Alert System for Food and Feed neboli RASFF. Za léta prošel systém mnoha změnami. Ovlivněn byl i rozvojem komunikačních sítí i.

RASFF - základní informace - Ministerstvo zdravotnictv

Národním kontaktním místem systému RASFF v ČR je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pracovnice Národního kontaktního místa přijímají varovná oznámení od ostatních členských zemí a naopak odesílají oznámení o případech, které zjistily dozorové orgány na českém trhu Systém RASFF vychází z článků 50 - 52 nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evroý úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin RASFF je založen na principu vzájemně propojené internetové sítě, která spojuje všechny členské země Evroé unie (27 států) s Evroou komisí a Evroým úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA - European Food Safety Authority) ().Systém funguje na základě Nařízení Evroého Parlamentu a Rady č

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (ang. Rapid Alert System for Food and Feed, w skrócie RASFF) służy do wymiany informacji pomiędzy organami urzędowej kontroli w Europie będącymi członkami tego systemu. Do systemu wprowadzane są informacje o żywności. Bezpečnost potravin - RASFF Schéma fungování RASFF v EU: RASFF = Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva Systém má zamezit průniku nebezpečných potravin do oběhu nebo zajistit stažení nebezpečných potravin z trhu ! RASFF byl vybudován na základě ustanovení tzv RASFF Rapid Alert System of Food and Feed. System RASFF służy do szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności, paszach oraz w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Administrowany jest przez Komisję Europejską, wprowadzony został decyzją Rady nr 133/84/EWG z 2 marca 1984 r. o wspólnotowym systemie. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 9 All members of the system have out-of-hours arrangements (7 days/7, 24 hour/24) to ensure that in case of an urgent notification being made outside of office hours, on-duty officers can be warned, acknowledge the urgent information and take appropriate action. All member organisations of th

Un interessante video che illustra l'organizzazione e la funzione del RASFF, ossia il Rapid Alert System for Food and Feed (http://ec.europa.eu/food/food/r.. Cieľom rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) je pomocou efektívneho nástroja poskytovať kontrolným orgánom výmenu informácií o vykonaných opatreniach, v rámci zaistenia bezpečnosti potravín. Členom siete napomáha to, že informácia je zadelená do skupín na Výstražné oznámenia, Informačné. Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) är ett nätverk som ger möjlighet till snabbt utbyte av information om livsmedel, foder och material i kontakt med livsmedel som kan innebär en risk för människors hälsa. Se artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002. Nätverket bildades 1979 efter att man sett behov av förbättrad. System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (ang.Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) - postępowanie organów urzędowej kontroli żywności i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa żywności.. System wczesnego ostrzegania o niebezpieczeństwie pochodzącym z żywności lub pasz, który działa w Unii Europejskiej (UE) i.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF

The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) is a quick and effective tool for the exchange of information between competent authorities when risks to human health are detected in the food and feed chain and measures -such as withholding, recalling, seizure or rejection of the products concerned- are taken System RASFF. W Unii Europejskiej podstawowym źródłem informacji o produktach (żywności) niebezpiecznych jest System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), który został utworzony już w 1979 r. Rapid Alert System of Food and Feed służy do szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach wykrytych w żywności. A robust system, which has matured over the years, RASFF continues to show its value to ensure food safety in the EU and beyond. Alert notifications are sent when a food or feed presenting a serious health risk is on the market and when rapid action is required

Principy fungování RASFF v ČR. Oficiální popis doplněný různými vládními nařízeními. Zkušební provoz systému RASFF byl v České republice zahájen v srpnu roku 2003. V roce 2005 bylo vydáno nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) slouží pro sdílení informací o přímých nebo nepřímých rizicích ohrožujících zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu.

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá

QSL odpovídá 20.12.2015. Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (anglicky Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) je systém, který představuje síť členských států EU, Evroé komise, Evroého úřadu pro bezpečnost potravin a zemí Evroého sdružení volného obchodu Systém RASFF v ČR - jak je upravena organizace. Úkoly členů sítě definuje NV ČR č. 98/2005 Sb. Detailněji jsou upraveny v dokumentu Metodický postup přenosu informací v rámci systému RASFF v ČR, ve kterém jsou definovány vnitřní postupy jednotlivých ústředních institucí státní správy Systém rychlého varování pro potraviny a krmivo (RASFF) vznikl před téměř čtyřmi desetiletími, v roce 1979 .Je to je především informační nástroj určený k rychlé výměně informací mezi vnitrostátními orgány o zdravotních rizicích spojených s potravinami a krmivem Cookies. This site uses cookies to offer you a better browsing experience. Find out more on how we use cookies and how you can change your settings Systém RASFF funguje jednotně v rámci Evroé unie a je určen k rychlé výměně informací mezi spolupracujícími zeměmi. Včasná informovanost pak má zajistit realizaci příslušných preventivních opatření (např. stažení závadné šarže výrobků z oběhu). Součástí systému RASFF je také hlášení o závadnosti.

Le RASFF, le réseau d'alerte rapide européen pour l'alimentation humaine et animale. Les notifications du RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed - viennent régulièrement étayer la description des évènements dans les BuSCA. Nous faisons ici le point sur les objectifs, le fonctionnement, les intérêts et les limites de ce réseau The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) has been put in place by the European Commission to provide food and feed control authorities with an effective tool to exchange information about measures taken responding to serious risks detected in relation to food or feed Systém RASFF vychází z článků 50 52 nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evroý úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF

systému IMSOC, jenž sdr užuje systém RASFF a systém SPS, pro výměnu infor mací požadovaných nařízením (ES) č. 178/2002 a nařízením (EU) 2017/625. (9) Směr nice Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s Notification from RASFF 06/01 - 06/30/2021. Via the link below you can download a table from the European Rapid alert system (RASFF) with important notifications from product category fruit & vegetables. We have selected only the messages that have been classified as serious. We have also added the listings for dried fruit Význam zkratky RASFF z kategorie Ostatní. Na zkratky.cz v kategorii Ostatní jsou aktuálně významy 1 513 zkrate

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v. RASFF annual report 2018 3 2019, the year in which this report appears, is an important year for the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) network as it marks the 40th anniversary of the network. 2018, the year that this annua

O tom, že systém RASFF, o kterém jsme psali minulý měsíc, funguje se můžete přesvědčit v tomto článku. Nenajdete tady všechna oznámení, ale pouze výběr těch zajímavých. Poslední vydané varování bylo zveřejněno 6. 10. 2015 v Nizozemsku RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et varslingssystem mellem EU-landene samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein. Varslingssystemet skal sikre en hurtig udveksling af oplysninger, når en myndighed i et land opdager, at foder, fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer udgør en sundhedsrisiko for mennesker og/eller dyr Die Berliner RASFF -Länderkontaktstelle stellt, sofern Berlin betroffenen ist, auf dem Internetportal lebensmittelwarnung.de öffentliche Warnungen und Informationen im Sinne des § 40 Abs. 1 und Abs. 2 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches ein, desgleichen für die Warnungskategorien kosmetischen Mittel bzw. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) is a key tool to ensure the proper flow of information across borders when public health risks are detected. Whenever a member of this network has any information relating to the existence of a serious risk to human health, this information is immediately notified under RASFF •• Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá •• Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) bol vytvorený ako účinný nástroj pre orgány úradnej kontroly potravín a krmív, pre vzájomnú výmenu informácií o rizikových produktoch na trhu a prijímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva RASF

Systém okrem toho umožňuje členským štátom, aby po doručení oznámenia od člena RASFF požiadali o objasnenie načasovania, rozsahu alebo povahy oznámenia. Ak napríklad existujú dôkazy o tom, že daný prípad mohol byť nahlásený skôr, je možné požiadať oznamujúcu krajinu o vysvetlenie Systém RASFF zachytil v loňském roce více než 3800 oznámení Aktuality Evroá komise vydala výroční zprávu týkající se systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF), ze které vyplývá, že v roce 2017 tento systém zaznamenal 3832 oznámení rizik souvisejících s potravinami a krmivy

Datenschutzerklärung für das RASFF-System; Meldungen im Schnellwarnsystem zu Lebensmitteln. Meldungen August 2021 (PDF, 1.006KB, nicht barrierefrei) Meldungen Juli 2021 (PDF, 1MB, nicht barrierefrei) Meldungen Juni 2021 (PDF, 1MB, nicht barrierefrei information reaches the the RASFF system, which in turn verifies the notification and immediately transmits it to the other members of the network. A common template is used to provide all relevant and useful information including identification of the product, hazard(s) found, measure(s) taken and information on tracing. Das Europäische Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) ist ein Schnellwarnsystem der Europäischen Kommission.Es ist aufgebaut auf der Lebensmittelgesetzgebung. Über die nationalen Koordinationsstellen (in Deutschland das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) werden Warnungen vor auffälligen Lebensmitteln. Rapid Alert System for Food and Feed. Rapid Alert System for Food and Feed ( RASFF) is a system for reporting food safety issues within the European Union

V roce 2011 zaznamenal v České republice systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) 197 oznámení. Nejvíc nevyhovujících výrobků bylo v kategoriích ovoce a zelenina, doplňky stravy, dále pak a ryby a rybí produkty a materiály a předměty určené pro styk s potravinami (FCM). Vyplývá to ze zprávy o činnosti RASFF v ČR Mycotoxin contamination results in more notifications than any other hazard in the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), and the foremost toxin that has been associated with the notifications is AFs, especially in the nuts and nut products [1,21,22,23,24]. RASFF was established in 1979 by the E.U. countries to allow swift exchange of.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva - Wikipedi

RASFF portal - Food Safet

Státní zemědělská a potravinářská inspekce | Varování

The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Annual Report 2008 Foreword More than ever, health wins forefront attention of the world's public authorities, media, business operators and every citizen. During 2008, many challenges have highlighted the fragility of the world's economy bu Le Rapid Alert System for Food and Feed, ou RASFF, est un système d'alerte qui signale les problèmes relatifs aux produits agroalimentaires dans l'Union européenne. Il s'agit d'un succès de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité alimentaire [1 Histoire. Le RASFF est créé en 1979. Il.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce | SZPI zjistila

European legislation ensures a consistent, high level of food and feed safety. The European Commission collects and publishes notifications of any serious health risks deriving from food or feed and any measures taken, e.g. withdrawing or recalling food or feed from the market in order to protect consumers. Rapid alerts are also exchanged and published when any food or feed presenting a. Systém vznikl už v roce 1978 a my jsme se do něj zapojili pří našem vstupu do Evroé unie v roce 2004. Cíl a účel RASFF. Hlavním cílem RASFF je zabránit, aby lidé byli ohroženi zdravotně závadnými potravinami, ale také krmivy pro zvířata. Nebezpečné složky krmiv se totiž mohou dostat v léku, mléčných výrobcích. The Rapid Alert System for Food and Feed is now one of the most important tools in ensuring food and feed safety both within the European Union, but also in the territory of third countries. The article focuses on the characteristics of the RASFF system, clarifies the nature of its operations, notifies the. Notification from RASFF 07/01 - 07/31/2021. Via the link below you can download a table from the European Rapid alert system (RASFF) with important notifications from product category fruit & vegetables. We have selected only the messages that have been classified as serious. We have also added the listings for dried fruit Rýchly výstražný systém (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) vznikol v roku 1978 .Slúži ako účinný nástroj pre orgány úradnej kontroly potravín a krmív, pre vzájomnú výmenu informácií o rizikových produktoch na trhu a prijímanie opatrení s cieľom dosiahnuť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti potravín a krmív, a tým ochranu zdravia a spotrebiteľa

Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), ktorý funguje od roku 1979 už takmer štyri dekády, slúži vnútroštátnym orgánom primárne ako IT nástroj na rýchlu výmenu informácií o zdravotných rizikách súvisiacich s potravinami a krmivami. Ak krajina, ktorá je súčasťou siete, zistí zdravotné riziko, informuje ostatné krajiny zapojené do siete o. RASFF - rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá : Súbežný názov: RASFF - food and feed safety alerts system Autorské údaje: Erika Dudáš-Pajerská, Anton Pajerský, Naqibullah Daneshjo Autor: Dudáš-Pajerská Erika EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF Spoluautori: Pajerský Anto A RASFF és AAC rendszerről. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszere (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) 1979-ben jött létre azzal a céllal, hogy hatékony információáramlást biztosítson az európai államok hatóságai között, elősegítve ezáltal a lakosság megóvását a kockázatos élelmiszerektől és takarmányoktól

Státní zemědělská a potravinářská inspekce | Potravinářská

Hlášení v systému RASF

In this work, we analyzed notifications from the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) on U.S. food and feed products contaminated with mycotoxins, primarily AFs, for the 10-year period 2010-2019. Almost 95% of U.S. mycotoxin RASFF notifications were reported for foods and only 5% for feeds Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) . When a member of the RASFF network has any information relating to existence of. serious risk to human health deriving from food or feed. it shall immediately notify it to the Commission. . In 2018 RASFF was activated 14471 times (3699 original and 10484 follow-up notifications A nivel de la UE se establece el sistema RASFF (Rapid Alert System Feed and Food), que proporciona a las autoridades de control de alimentos y piensos una herramienta para el intercambio de información sobre las medidas tomadas ante la detección de un riesgo en un pienso o en un alimento Agrární Poradenské a Informační Centrum. Hlášení v systému RASFF: 13.- 15. týden 2006. 26.4.200 the rapid alert system for food and feed as a- net work involving the Member States, the Commission as member and manager of the system and the European Food Safety Authority (EFSA). Also Swit-zerland and the EEA countries Norway, Liechten-stein and Iceland are longstanding members of the RASFF. Whenever a member of the network has any infor

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat og fôr i samarbeid mellom myndighetene i medlemslandene i EU, EFTA/EØS, Sveits, samt EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen [ 03/03/2020 ] Přenášejí potraviny koronavirus? Koronavirus [ 03/19/2021 ] Covid-19 a souvislost s omega-3 MK a vitaminem D ve stravě: studie COMED Koronavirus [ 03/17/2021 ] Šest let kontrol Potravinářské inspekce v restauracích: ubylo nejzávažnějších prohřešků, problémem zůstávají hygienické prohřešky a falšování Kontrola potravi Highlights The European Commission maintains the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). RASFF is an exchange tool on food and feed control risk measures. Histamine is the main biogenic amine reported in the RASFF database. Notifications in fish and fish products reflect legal EU food safety criteria. RASFF data provide useful up-to-date and real-life information for risk analysis RASFF. Das Europäische Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) ist eine zentrale Informationsplattform für die nationalen Behörden aller EU-Mitgliedstaaten über wichtige und aktuell vorkommende Risiken am Lebens - und Futtermittelsektor. Die AGES ist bereits seit 2002 RASFF Kontaktstelle für Futtermittel (Wien) und seit. System RASFF umożliwia podjęcie natychmiastowych działań w stosunku do zaistniałego zagrożenia, pozwala na szybkie wyeliminowanie z obszaru Unii Euro-pejskiej produktów niebezpiecznych dla zdrowia i zapewnia jednolity poziom bez-pieczeństwa żywności na całym jej terytorium. 3. Dane z RASFF stanowią podstawę do podejmowania zmian w.

RASFF WINDOW - Europ

RASFF Portal. Welcome to ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed. This web-based application of regional scope enables Competent Authorities in Food Safety and Public Health of all ASEAN Member States to rapidly notify and exchange information on direct or indirect risks to hunman deriving from food or feed being traded in ASEAN and measures. The European Union (EU) is celebrating the 40 years of the Rapid Alert System for Food and Feed. Food safety is an issue of national and international significance, an issue that affects all countries and has a substantial impact on both public health and economic activity. Operating since 1979, RASFF is one of the great success stories of the.

Systém RASFF na varování před nebezpečnými potravinami

Polské sušenky Stilla Dolce Cocoa Rolls, které má ve svém portfoliu společnost Kaufland, jsou v systému rychlého varování (RASFF). Jsou v podezření, že obsahují jed na hlodavce Systém RASFF už 35 rokov chráni bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov Pridajte názor Zdroj: TASR 13. 6. 2014 - Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) od svojho vzniku pred 35 rokmi až dodnes je kľúčovým nástrojom na spätné vysledovanie a stiahnutie potravinárskych výrobkov, v súvislosti s ktorými sa zistil podvod RASFF je skratka pre Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá. Ak navštevujete našu Neanglickú verziu a chcete vidieť anglickú verziu Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, posuňte sa nadol na koniec a uvidíte význam Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá v anglickom jazyku Kvůli stopovému množství pesticidu musí společnost Lactalis CZ, pod niž spadají mlékárny Kunín a Klatovy, stáhnout 385 tisíc mléčných dezertů Kunín Pohár. V produktu byl objeven pesticid etylenoxid, který není v EU povolen. Stažení požaduje Státní veterinární správa (SVS), která informaci o nebezpečné látce získala skrze systém včasného varování RASFF The EU-UK trade agreement does not provide the UK with access to the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) but it does ensure exchange of food safety information which the FSA can then use.

Kde končí nebezpečné potraviny? - Vitalia

RASFF which had been written by the memebrs ofthe network. They complement the before mentioned RASFF regulations and give guidance and best practice forthe operation ofthe system. I have to underline that this document is ofcourse not legally binding! As we have got a federal system in Germany it is necessary to transfer th Overview of the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) John McEvoy, Deputy Head of Unit, Unit F5, Directorate F (Food and Veterinary Office), DG SANCO European Commission john.mcevoy@ec.europa.eu FAO/IAEA Workshop on Food Control Systems and role of different stakeholders in the food supply chain. IAEA, Vienna, 14 Nov 201

Inspektoři zároveň informaci zadali do unijního Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Ve verzi, která je dostupná všem spotřebitelům z Evroé unie, ale nejsou uvedeny detaily výrobku, a to ani fotografie etikety. Systém je totiž podle Libora Dupala ze Sdružení českých spotřebitelů prvotně určen pro. The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) was put in place to provide food and feed control authorities with an effective tool to exchange information abou This Brief provides a general description of the European Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). It describes the RASFF approach on the legal level and with reference to notification procedures, including also new tools, which were launched in 2014: iRASFF and the RASFF Consumer Portal. I

RASFF » Bezpečná krmiv

Il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, noto anche come Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), è un sistema di allarme rapido europeo che consente di condividere con maggiore efficienza le informazioni relative a gravi rischi per la salute derivanti da alimenti e mangimi.L'allerta rapido è richiesto nei casi in cui si ravvisi in un alimento un grave rischio per il. Similarly, Marvin, Kleter, Frewer, et al. claim that the RASFF is an early warning, protection system against certain hazards that may be disseminated from one member state. Trevisani and Rosmini ( 2008 ) believe that the RASFF alerts are useful for recalling foods or for rating risks of imported foods and products before they are placed on the.

Systém rychlého varování RASFF - Chemie a potravin

Rasff - denní zpravodajství z Karlovarska. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila nevyhovující šarži doplňku stravy Todicamp Tinktura zeleného vlašského ořechu - velikost balení 115 ml, datum minimální trvanlivosti: 11.2022, šarže: 202211TDC, výrobce: Todicamp S.R.L., země původu: Moldavsko Risikoeingruppierung der RASFF- und RAPEX-Notifizierungen . Europaweit wurden im Jahr 2020 nach Angaben der RASFF-Kontaktstelle der Europäischen Kommission mehr als 14.998 Meldungen über das RASFF kommuniziert - darunter 3936 Erstmeldunge RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)O RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) é um sistema onde os Estados-Membros, os países da EEA-EFTA e a Comissão partilham informação sobre géneros alimentícios e alimentos para animais que possam representar riscos para a saúde dos consumidores. O Regulamento (CE) nº 178/2002 de 28 de janeiro estabelece, no seu artigo 50º, um. Das LKL BW erhält vom BVL alle Meldungen zu Vorkommnissen, die Deutschland betreffen. Im Jahr 2017 sind so 794 Meldungen über das RASFF-System beim LKL BW eingegangen. Etwa die Hälfte dieser Meldungen betraf Baden-Württemberg. Dabei wird eine Meldung in den meisten Fällen von sogenannten Folgemeldungen ergänzt

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Systém RASFF

System RASFF umożliwia szybką i skuteczną wymianę informacji między państwami członkowskimi i Komisją Unii Europejskiej, w przypadkach gdy w łańcuchu żywnościowym ludzi lub zwierząt stwierdzono obecność czynnika stanowiącego zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wszyscy członkowie sieci RASFF (UE-27, Komisja Europejska, EFSA, Urząd. RASFF: RASFF - brzi sustav uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (The Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje osigurava nadležnim tijelima učinkovit nadzor hrane i hrane za životinje te služi kao sredstvo za razmjenu informacija o poduzetim mjerama, kako bi se u što kraćem vremenu moglo reagirati na ozbiljne rizike. RASFF - EU:s system för snabb varning om livsmedel. Inom EU finns ett varningssystem för medlemsländerna för att snabbt få kännedom/rapportera om livsmedel och foder som kan antas utgöra ett hot mot människors hälsa. Systemet heter RASFF och står för Rapid Alert System For Food and Feed A monitoring system for the RASFF EFSA Journal 2010; 8(1):1449 6 T ERMS OF REFERENCE AS PROVIDED BY EFSA EMRISK is requested to support the establishment of a system to perform routine analyses of data from the RASFF, with the aim of identifying patterns of increasing trends of hazards in specific food and feed items System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ma na celu zwiększenie odpowiedzialności oraz wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, w celu ograniczenia wprowadzania do obrotu niebezpiecznej żywności oraz pasz, przyczyniając się tym samym do lepszej ochrony zdrowia konsumentów w Unii Europejskiej

Internetový portál bezpečnosti potravin - Výrobce potravin