Home

Cenový věstník 2021

Cenový věstník 1/2021. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen Cenový věstník 1/2021 strana 3 l. IV Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. února 2021. Mgr. Jan Václavíček, v. r. ředitel celního úřadu Celní úřad pro Středočeský kraj 1) Část třetí hlava V zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Cenový věstník 11/2021 strana 5 n) odměny a plnění ve prospěch statutárních orgánů a dalších volených orgánů právnických osob poskytované nad rámec smlouvy o výkonu funkce nebo smlouvy jí podobné. (5) P im ený zisk Přiměřený zisk15) je zisk (před zdaněním) spojený s regulovanou činností určený zejména n Cenový věstník 10/2021 strana 2 V Praze dne 25. června 2021 Č.j.: MF-19474/2021/1601-2 Vým r MF . 02/2021, kterým se m ní seznam zboží s regulovanými cenami vydaný vým rem MF . 01/2021 Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví: l. Cenový věstník č. 12/2021 (PDF, 329 kB) 9.8.2021 07:55 - zdroj: MFČR Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2021, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 6. dodate

Cenový věstník Legislativa Ministerstvo financí Č

 1. 2021 Zobrazit věstník » Věstník č. 7/2021 Obsah Věstníku č. 7/2021 Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2021/CAU ze dne 4. června 2021, kterým se mění cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2021/CAU, ze dne 24. listopadu 2020, o regulaci cen [
 2. Předdůchod 2021: na váš soukromý důchod budete v roce 2021 potřebovat 10.384 Kč měsíčně. Bitcoin atakuje cenový rekord, dnes vyšel i na 1,34 milionu korun. Pozítří totiž vstupuje na burzu provozovatel největšího online tržiště s kryptoměnami v USA, Coinbase, což kryptoměny dále popularizuj
 3. Cenový věstník. Cenový věstník je počínaje lednem 2015 zveřejňován na portálu veřejné správy ( http://www.portal.gov.cz ). V tištěné podobě není již distribuován. Doporučit

1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2021 ze dne 27. května 2021, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. 2. Rozhodnutí podle článku 28 odst. 2 Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn 4. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2021/CAU 5. Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení tuberkulózy 6a. Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2021 Cenový věstník 18/2020 1 Ministerstvo financí Č.j.: MF- 28124/2020/1601-9 Vým r MF . 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpi

výše úhrad hrazených služeb a regulaþních omezení pro rok 2021 (dále jen vyhláška þ. 428/2020 Sb.). 2. Jde-li o neodkladnou zdravotní péþi, kde se pro úþely vyúþtování a úhrady použije vyhláška Ministerstva zdravotnictví þ. 134/1998 Sb., poskytovanou pojišt nci a pojišt nci jiného þlenskéh Cenový věstník; Finanční zpravodaj; Cestovní náhrady; Průměrné ceny pohonných hmot; Ověřování DIČ EU; Instituce ČR; Další informační zdroj

Praha - Vodárenské firmy budou muset od příštího roku zákazníkům vracet peníze získané nad rámec stanovené regulace, a to v podobě nižší ceny v následujících letech. Princip tzv. vyrovnání zavádí od ledna 2022 cenový věstník, který nedávno vydalo ministerstvo financí. Podle úřadu by opatření mělo zlevnit předražené vodné Vodárenské firmy budou muset od příštího roku zákazníkům vracet peníze získané nad rámec stanovené regulace, a to v podobě nižší ceny v následujících letech. Princip tzv. vyrovnání zavádí od ledna 2022 cenový věstník, který nedávno vydalo ministerstvo financí. Podle úřadu by opatření mělo zlevnit předražené vodné

Praha - Vodárenské firmy budou muset od příštího roku zákazníkům vracet peníze získané nad rámec stanovené regulace, a to v podobě nižší ceny v následujících letech. Princip tzv. vyrovnání zavádí od ledna 2022 cenový věstník , který nedávno vydalo ministerstvo financí. Podle úřadu by opatření mělo zlevnit předražené vodné Cenový věstník - neplacené dokumenty Dobrý den, pro usnadnění s hledáním jsem do neplacené sekce dokumentů vložila poslední cenový věstník MF. Jedná se o přehled regulovaných cen např. nájemného (hřbitovní místa a další) a dále o možnosti cenových regulací ze strany obce Cenový věstník 04/2020; Cenový věstník 19/2020; Cenový věstník 17/2020; Cenový věstník 08/2020; Cenový věstník 11/2020; Cenový věstník 06/2020; Cenový věstník 05/2020; Cenový věstník 14/2020; Cenový věstník 02/2020; Cenový věstník 10/202

Sbírka § Cenový věstník 2020 - předpisy. Cenový věstník. MINISTERSTVO FINANCÍ. Předpisy vydané v roce 2020. Č. Název. Strana. 1/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.1/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu - 25. dodatek Cenový věstník 10/2018. Výměr MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2018; Vydáno 21. 8. 2018. Cenový věstník 09/2018. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2018, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných SBÍRKA PŘEDPISŮČESKÉ REPUBLIKY. Částky v roce 2021 chronologicky (za poslední 4 týdny): Částka 117. Rozeslána dne. Cena Kč 98,-. Částka 116. Rozeslána dne 14. července 2021. Cena Kč 37,-. Částka 115

Věstník UNMZ; Seznam ČSN; Informační servis. Informace pro členy; Přehled odborné činnosti; Ceny vody; Foto a video; Foto a video soutěž 2021; Užitečné odkazy. Oborové zpravodaje; Data z oboru; Stolní kalendář; Kalendář akcí; Časopis Sovak. Aktuální číslo; Ceník inzerce; Předplatné; Redakce a redakční rada; Pokyny autorům; Archiv číse Cenový věstník pro rok 2017. Vyšel nový Cenový věstník pro rok 2017. 10/9/2021-11/9/2021 FORUM BEFA Austria 2021 24/9/2021 Jednání.

Cenový věstník č

PROHLÁŠENÍ O DRÁZE REGIONÁLNÍCH DRAH JINDŘICHŮV HRADEC - OBRATAŇ A JINDŘICHŮV HRADEC - NOVÁ BYSTŘICE (platné pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021):účinné od 05.01.2021 2/10/2021-3/10/2021 Pohřební veletrh Belgie 2021 20/10/2021-21/10/2021 16. ročník veleletrhu Funermostra. Zobrazit celý kalendář. 2021 seminář s tématy - Novela vyhlášky 428/2001 Sb. a nový cenový výměr, a to v ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Pozvánka je k dispozici zde . Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti nevrací

Věstníky - Ministerstvo zdravotnictv

Cenový věstník obsahuje především: rozhodnutí, kterým Ministerstvo financí zařazuje jednotlivé druhy zboží a služeb do Seznamu zboží s regulovanými cenami vydávaného podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách Cenový věstník - výměr č.01; Čtvrtletní přehled o autobusové dopravě Nově nahrány Prohlášení o dráze a Prohlášení o dráze - vlečky za roky 2020, 2021 a 2022, zdroj: SŽ. Cenový věstník bude nadále dostupný na portálu veřejné správy. Nové informace o cenových rozhodnutích budou tak jako dosud uveřejňovány ve Sbírce zákonů. Ministerstvo financí pak bude archivovat po dobu deseti let jeden písemný výtisk každého rozhodnutí, aby bylo možné ověřit a kontrolovat informace na internetu Daňové zvýhodnění na dítě 2021 (2022) Ukážeme si na příkladech základní řešení uplatnění správné výše daňového zvýhodnění v roce 2021 (s promítnutím změn na základě zákona č. 285/2021 Sb.), a to v různých situacích. Cenový věstník; Seznam finančních úřadů.

Cenová mapa bytů praha 2021 — we would like to show you a

Cenový věstník 11/2021 Kurzy

 1. 30.06.2021. Neaktualizovaná data v aplikaci Online finanční úřad - Daňová informační schránka (DIS+, DIS) 04.08.2020. Podpisová aplikace Finanční správy - ePodpisFS v aplikacích Daňového portálu. 09.04.2020. Žádost o poskytnutí kompenzačního bonusu pro OSV
 2. Přepravní a tarifní věstník 14/2021. PTV14-16-7-2021.pdf; Pokračovat na detail. Výměna řidičského průkazu Velké Británie - informace pro britské občany žijící v České republice. Pokračovat na detail. Veřejná konzultace Evroé komise k městské mobilitě.
 3. Cenový věstník MF ČR, částka 9/2003. Příloha výměru MF č. 8/T/2003. Seznam tabákových výrobků s pevnými cenami pro konečného spotřebitele - 25. dodatek 1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ ©2021 Všechna práva vyhrazena. GRAND s.r.o., Pražská tř. 1813/3,.
 4. Číselníky. Struktura a obsah číselníků souvisejících s vykazováním zdravotní péče, její kontrolou a úhradou vychází z legislativních podkladů. Číselníky jsou přizpůsobeny potřebám VZP ČR a jejich smluvních partnerů. Na základě vyhlášky č. 418/2003 Sb. dochází k přeúčtování nákladů spojených s tvorbou.
 5. Server Sbírky předpisů provozuje společnost TORI Soft spol. s r. o.Sbírka předpisů umožňuje volný přístup k právním předpisům, které byly vydány ve Sbírce zákonů v posledních čtyřech týdnech. V rámci placené službyobsahuje archiv platných právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945, včetně tzv. aktualizovaných znění předpisů, kde jsou.
 6. 6. 2021. VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/10/xx.2021-y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Podrobnosti. 2. 6. 2021. TISKOVÁ ZPRÁVA: Český telekomunikační úřad zahájil přezkum úrovně kvality základních.
 7. imální výši stanoví úřad či zákon.S regulací cen je spjata také státní cenová kontrola, která sleduje nejen respektování regulace, ale i plnění.

• Cenový předpis MZ ČR 2020 1/2021/CAU • Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 428/2020 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2021 3. Seznam přílo PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2021/41. opravného rozpočtu Evroé unie č. 8 na rozpočtový rok 2020 s konečnou platností. PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU, s ohledem na Smlouvu o fungování Evroé unie, a zejména na čl. 314 odst. 4 písm. a) a odst. 9 této smlouvy Finanční správa České Republiky je soustavou správních orgánů pro výkon daní. Na stránkách naleznete informace, které se vztahují k daním, daňové tiskopisy, předpisy a vyhlášky Filtr identifikuje obodbí, kdy tyto šoky ovlivňují časovou řadu cen výrobců. Vedle roku 2021, který je cílem analýzy, jsou tyto šoky identifikovány pro eurozónu také pro rok 2018 a pro ČR v roce 2019, což jsou období, kdy některá odvětví rovněž hlásila nedostatek materiálů úřední věstník EU; č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb. 20.10.2021 Whistleblowing jako příležitost, aneb jak se připravit na novou úpravu.

Cenový věstník Legislativa a metodika Daně Finanční

 1. isterstva financí,
 2. Promulgační list je obecné označení [zdroj?] úředního oznamovatele, v němž se, podle povahy a kompetencí vydávajícího úřadu či subjektu, zveřejňují například zákony, mezinárodní smlouvy a jiné důležité právní předpisy, úřední usnesení, rozhodnutí, opatření nebo oznámení (). [zdroj?] Promulgace je slovo přejaté z latiny, které znamená veřejné.
 3. Cenový věstník 6/2020 2 V Praze dne 20. dubna 2020 Č. j.: MF-9884/2020/1601-2 Výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví: Čl.
 4. Sbírka právních předpisů s licencí na 1 měsíc. 400 Kč bez DPH. 484 Kč. Skladem. Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - na 6 měsíců. Kód: 95. Sbírka právních předpisů s licencí na 6 měsíců. 2 000 Kč bez DPH. 2 420 Kč
 5. Online konference 27.08.2021 Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách (online - živé vysílání) - 27.8.2021; 15.09.2021 Dynamický nákupní systém - Aktuální otázky (online - živé vysílání) - 15.9.2021; 22.09.2021 Sale-and-leaseback v praxi z pohledu advokátů, finančních poradců a investora (online - živé vysílání) - 22.9.202
 6. Úřední věstník. Rozhodnutí Evroého parlamentu a Rady (EU) 2021/8 ze dne 23. prosince 2020, kterým se Komise zmocňuje k hlasování pro zvýšení schváleného základního kapitálu Evroého investičního fondu. Informace o vstupu v platnost Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evroou unií a vládou Čínské.

Erú - Er

 1. Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2021/2022. 11. ledna 2021. Rozhodnutí o přijetíSeznam přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 (DOC, 326 kB)Termíny zápisůÚterý 6. 4. 2021
 2. Věstník SÚKL 6/2021 zveřejněn 29. 6. 2021. Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - květen 2021. Přehled pokynů platných k 1. 6. 2021. Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v.

Věstník č. 14/2020 - Ministerstvo zdravotnictv

Cenový věstník - neplacené dokumenty - OBEC ÚČTUJ

SDRUŽENÍ POHŘEBNICTVÍ V ČR, z

Cenové ukazatele 2021, cenové ukazatele pro rok 2021

ePodpora aplikací Daňového portálu - Finanční správ

PF 2017 | Aktuality | Sdružení pohřebnictví v ČRVláda ukončila cenové moratorium na nájemné z bytů | 2020Náměstkem pro veřejné rozpočty Petr Pavelek | 2016Parte | Aktuality | Sdružení pohřebnictví v ČRMěsíčníky - Účetní a daňový portál - KDYŽ CHCEŠ VĚDĚT VÍC