Home

Klasicismus a osvícenství

Klasicismus a osvícenství KLASICISMUS (2.pol.17.st. - 18.st.) Umělecký styl, který byl reakcí na baroko, vyznává rozum, pravidla a řád. Krásu spatřuje v pravdě a zobrazování podle přírody.Kolébkou klasicismu byla Francie - klasicismus (z lat. classicus = vynikající, vzorový, dokonalý) Klasicismus a osvícenství . Klasicismus 17.-18. stol. Historicko-společenský kontext. Klasicismus je umělecký směr, který vznikl ve Francii v 17. st. na královském dvoře Ludvíka XIV., odkud se šířil do Evropy. Hlavní znaky

Klasicismus a osvícenství - Český jazyk - Maturitní otázk

 1. MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) VY_32_INOVACE_VYC3
 2. Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Manýrismus - přechod mezi renesancí a barokem, usiluje o tvorbu podle nejlepších osvědčených způsobů a metod, využívá osvědčené prostředky a postupy, jak v umění, tak v literatuře, důraz kladen na vnitřní zážitky a prožitky umělce, neinspiruje se tolik přírodou, ale spíš vlastní.
 3. Co je osvícenství? 5. Co zd ůraz ňuje racionalismus? 6. Stru čněinformuj o klasicistní architektu ře. 7. Čemu se v ěnovali malíři? 8. Kte ří dva sv ětoznámí skladatelé spadají do klasicismu? 9. Jaké znaky nesl vysoký lit. styl? Jaké znaky nesl nízký lit. styl? 10. Jaké typy románůse za čaly prosazovat
 4. KLASICISMUS- rozvíjí se v . 17. století - v Evropě dochází k upevnění feudálního řádu - vyznačuje se panovnickým absolutismem - panovník má konečné slovo, nedotknutelnou autoritu, z jeho vůle vše podstatné, co tvoří politický, hospodářský i myšlenková chod státu - absolutismus byl nejvyhrocenější ve Francii v dob
 5. Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikal ve 2. polovině 17. století ve Francii za panování Ludvíka XIV. a odtud se v průběhu 18. století rozšířil do celé Evropy. První fáze klasicismu se někdy také nazývá barokní klasicismus, protože se zde barokní prvky mísí s prvky klasicistními. Historicky se toto období řadí ještě do kultury baroka.
 6. Osvícenství je intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 17. až 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evroého myšlení. Osvícenství je odmítavou reakcí na barokní religiozitu, proti níž staví vlastní prostředky a možnosti člověka: racionalismus, logiku a humanismus. Vytvořilo vlastní duchovní, etické a estetické principy, do té doby neznámé, které daly základ mj. dnešním konceptům občanské svobody a rovnosti, demokracie.
 7. VY_32_INOVACE_CJ0319 - Klasicismus, osvícenství, preromantismus; VY_32_INOVACE_CJ0320 - Česká moderna; Práce s textem - interpretace a analýzy. VY_32_INOVACE_CJ0401 - O ženách v ruské literatuře 19. st. VY_32_INOVACE_CJ0402 - Buřiči - dědici romantik
Stavovské divadlo - český klasicismus | Prague Stay

Škola - Čeština - Klasicismus a Osvícenstv

Klasicismus, osvícenství, preromantismus. V 17. století vznikla v mnoha evroých zemích absolutistická monarchie, která je definována citátem Ludvíka XIV.: Stát jsem já. Absolutismus byl hlavním důvodem vzniku klasicismu. Klasicismus byl výrazem filozofického racionalismu, který kladl důraz na rozum CJ - Český jazyk - Klasicismus a osvícenství v evroé literatuře D - Dějepis - Klasicismus, Bitva u Slavkova LIT - Literatura - Světový klasicismus, osvícenectví, preromantismus, romant

Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a

 1. ulosti; bývají veršované; Nízké. komedie; satiry; bajka; i současnos
 2. Klasicismus vznikl v 17. století ve Francii v souvislosti se sjednocujícím vlivem absolutistického státu. Zejména formou navazoval na antiku . Byl přímo ovlivněn racionalismem René Descarta (1596 - 1650), který vyslovil přesvědčení, že jedinou nezpochybnitelnou jistotou je představa sebe samého jakožto myslící bytosti.
 3. KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE 2 Molière, ívlastn m jmé nem Jean-Baptiste Poqueli [žan batyst poklen] (1622-1673) Světově uznávaný dramatik a divadelník, bývá nazýván mistrem francouzské divadelní komedie. Patří k nejslavnějším představitelům evroého klasicismu a v dějinác

test Klasicismus a osvícenství ( Literatura) Autor: Katie (anonym) vloženo 11.5.2008. Test vyzkoušen 4142 krát, průměrný výsledek je 74.5%. Klasicismus je. styl architektury, stavební sloh. myšlenkový směr, který se odlišuje od baroka důrazem na rozum. styl života, ve kterém hlavní úlohu hraje Bůh a víra v něj. Voltaire označil církev

Osvícenství: 18. st. znaky: - navazuje na renesanci, rozvíjí tradice racionalismu, optimismu; kritika absolutismu a reakce - důvěra v osvícený rozum (poznaná pravda), prosazuje svobodu myšlení a rovnost - sepětí osvícenství s literaturou: spisovatelé byli zároveň vědci, filozofy, historiky, publicist Klasicismus (Empír) - osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti. 1. Umění konce 18. století - opět vzory hledá v antice, vzorem je racionalismus a harmonie, odmítá baroko, vychází z osvícenství.Musí se dodržovat přísná pravidla, autor si nemůže dovolit vlastní invenci (proto Josef II. zakázal lidové divadlo, komedii dell arte, kde nebyl text přesně. Klasicismus a osvícenství v Anglii (1770 - 1785) Pád Cromwellovy vlády a znovunastolení monarchie v roce 1660 udaly nový tón anglické kultuře. Brány divadel se opět otevřely, avšak dramatická tvorba nenavázala na tvorbu Shakespeara a jiných renesančních autorů, ale prosazovala dvorskou kulturu KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMUS. Prosadil se nejprve ve Francii za vlády Ludvíka XIV. /1661-1715/ v době, kdy se v jiných zemích rozvíjelo ještě baroko. Ve srovnání s barokní mystikou a emocemi zdůrazňovala rozumový řád /racionalista René Descartes [dekár] : Cogito, ergo sum- Myslím,tedy jsem/

Klasicismus - Wikipedi

 1. Klasicismus, Osvícenství a Preromantismus ve světové literatuře. KLASICISMUS: (1730 - 1810) Baroko - vše v pohybu, prudké duševní hnutí, zaoblené tvary a křivky, monumentalita, nadsázka pohybů a tvarů, kontrasty světla a. stínu, fantazie a víra povýšeny nad rozum. - doba plná nepokojů, člověk nemá pocit jistoty a proto se
 2. 6.KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMUS V EVROPSKÉ LITERATUŘE. KLASICISMUS umělecký směr v Evropě - Francie17. - 18. století- za vlády Ludvíka XIV. napodoboval formy antického umění. pevný systém estetických pravidel a norem. Empír- vrcholná forma klasicismu . rysy klasicismu: navazuje na antik
 3. Byl jednou jeden člověk - 20 Století osvícenstvíDíky všem za like a odběr
 4. Preromantismus (sentimentalismus) - 2.pol. 18.st. Umělecký proud, který vzniká jako reakce na klasicismus a osvícenství. Vytváří ho především měšťanstvo jako nastupující třída a důraz na citové hodnoty prostého, nezkaženého člověka. V literatuře mělo toto hnutí vedle názvu preromantismus i název sentimentalismus
 5. 6. Klasicismus a osvícenství, preromantismus Klasicismus (classicus = vzorový, vynikající) Vznik za Ludvíka XIV. (1643-1715), 17. a 18. stol. Nápodoba antiky, pevný systém estetických norem. Do Ruska i Ameriky. Empír (empire = císařství) - vrchol klasisismu, počátek 19. stol. (Napoleon)
 6. Další ze série populárních komentovaných prezentací z českého jazyka a literatury. Tentokrát se věnujeme literárnímu tématu, a sice období osvícenství a klas..
 7. Charakteristika doby - klasicismus, osvícenství, preromantismus •18.století •Francie vyšla z třicetileté války jako nejsilnější evroá velmoc •K nejvýraznějším změnám došlo ve 2.polovině 18.století v Anglii, která se stala kolébkou průmyslové revoluce.Věda dospěla k novému chápání světa, jejími centry s

Klasicismus, osvícenství a preromantismus Klasicismus - umělecký směr, který se nejvíce rozšířil ve Francii - zahrnuje období 2. pol. 17. století a 18. století Znaky: - vědecké poznání světa, - víra v moc rozumu a schopnosti člověka, - cit je podřízen povinnosti a rozumu, - vzorem pro umělce je antické umění 7. Klasicismus, osvícenství Klasicismus - rozvíjí se v 17. stol., kdy v Evropě dochází k upevnění feudálního řádu - vyznačuje se panovnickým absolutismem - panovník má konečné slovo a nedotknutelnou autoritu - z jeho vůle je vše podstatné, co tvoří politický, hospodářský i myšlenkový chod stát Klasicismus o osvícenství. classicus (vzorový, vynikající) reakcí na baroko, vyznává rozum, pravidla a řád. Krásu spatřuje v pravdě a zobrazování podle přírody, podřízenost soukromých cílů veřejným; Evropa - Francie - Ludvík 14. hlavní autorita je panovník; 17 - 18. stol důraz na kázeň a povinnos

KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ - UKÁZKY. Pierre Corneille: Cid První dějství, 6. výstup Je líp dát život na pospas. DON RODRIGO Jsem dlužen milence i otci stejně díků. (sám) Mstou vzbudím její hněv a záští v okamžiku Do hloubi svého srdce ťat, Nemstěním jeho zlost a pohrdání zas. já. mstitel ubohý ve spravedlivém. Klasicismus vznikl v 17. století ve Francii v souvislosti se sjednocujícím vlivem absolutistického státu. Zejména formou navazoval na antiku . Byl přímo ovlivněn racionalismem René Descarta (1596 - 1650), který vyslovil přesvědčení, že jedinou nezpochybnitelnou jistotou je představa sebe samého jakožto myslící bytosti. Osvícenství. intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr z Francie z 18. stol., vychází z racionalismu, hledá pravdu za každou cenu, ovlivněno vědou. ovlivnilo první etapu Národního obrození. první ateisté. v Čechách - Osvícenský absolutismus - Marie Terezie, Josef II

0%. Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení. Společenské změny urychlilo rušení nevolnictví ve většině zemí Osvícenství je spjato s pokrokem v oblasti přírodních běd. Při zkoumání se badatelé a vědci opírali o zkušenost (empirii). Francouzský chemik Antoine Lavoisier utřídil chemické prvky, Švéd Carl Linné položil základy současného způsobu dělení rostlinné říše, první galvanický článek sestrojil Ital Luigi Galvani, první elektrickou baterii Ital Alessandro Volta. Klasicismus - světová literatura 1 (10) 10 úloh | Typ cvičení Kvíz / test. Rozšiřujeme naši databázi literární testů. Tentokrát jsme se zaměřili na období klasicismu - připravili jsme hned 2 on-line testy. Tento je první z nich

Osvícenství - Wikipedi

 1. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.
 2. Charakteristika doby - klasicismus, osvícenství, preromantismus Charakteristika doby - klasicismus, osvícenství, preromantismus • • • • • 18.století Francie vyšla z třicetileté války jako nejsilnější evroá velmoc K nejvýraznějším změnám došlo ve 2.polovině 18.století v Anglii, která se stala kolébkou průmyslové revoluce.Věda dospěla k novému.
 3. KLASICISMUS: umělecký směr, nástup 2. polovina 17. stol. umění doby klasicismu má racionální základ. v architektuře přináší jednoduchost a střídmost bez prvků zdobnosti. důsledná symetrie (francouzský park) Atmosféra doby: kolébkou je Francie silná dynastie Ludvíků, po ukončení 30.leté války nastává panovnický.
 4. Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Národní obrození u nás pod vlivem klasicismu a osvícenství - maturitní otázka Národní obrození u nás pod vlivem klasicismu a osvícenství - maturitní otázka. Kategorie: Maturitní otázky z literatury
 5. C. Klasicismus, osvícenství a preromantismus 1. - 2. Osvícenství a jeho vliv na uměleckou kulturu / 3. - 4. Klasicismus / 5. - 6. Preromantismus Barokní kultura i mentalita se staly významným činitelem ve vývoji euroamerické společnosti především 17. - 18. století
 6. Literatura klasicismu a osvícenství Co znamená název klasicismus a co osvícenství? K jaké epoše dějin se vrací? Je v popředí bůh, nebo člověk? Co znamenají slova řád a strohost? Klasicismus Carlo Goldoni Francie Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais filosofie - odra

Archiv rubriky: Klasicismus a osvícenství KONTAKTY: Vyhledávání . Podle zemí. Egypt Libye Núbie. klasicismus a osvícenství Klasicismus: uměl. směr, jehož modelem je antika Osvícenství: duch. hnutí (souvisí s racionalismem

PPT - Klasicismus PowerPoint Presentation, free download

DUM - učební materiály - GYZ

Klasicismus Obecná charakteristika Architektura Evropa v období klasicismu: filosofie Francouzské osvícenství Charles Montesquieu Voltaire Encyklopedisté Ostatní David Hume Imanuel Kant Preromantismus Jean Jacques Rousseau Evropa v období klasicismu: historie Reformy Marie Teresie a Josefa II Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Klasicismus a osvícenství v Evropě - maturitní otázka 1/3 Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z literatury, která se věnuje představitelům světového klasicismu, osvícenství a preromantismus ve Francii, Itálii, Německu a Rusku

klasicismus a osvícenství, preromantismu

Start studying Literatura: Klasicismus a osvícenství. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Klasicismus, osvícenství a preromantismus v evroých literaturách. 12.05.2015 22:07. Klasicismus, empír. classicus (lat.) - vzorový, příkladný, vynikajíc Klasicismus je výrazem racionalismu a osvícenství konce 18. století, programově se inspiruje tradicemi starého Řecka a Říma (klasické umění); v našich zemích sloh období přelomu 18. a 19. století. Empír (z francouzského impaire - císařství) spadá do období první poloviny 19. století (doba Napoleonova císařství) a. Jméno: Klasicismus a osvícenství, preromantismus. Přidal (a): Jan Beránek. 1. Charakteristika období. 2. pol. 17. - 18. stol. V Evropě se prosazuje absolutismus - moc se soustřeďuje v rukou panovníka a centrálních úřadů: Stát jsem já! (Ludvík XIV.) Velká francouzská revoluce -> Napoleonské války menu. Úvod pod2 - cjl pod1 - cjl miez3 - cjl dv1 - cj

Evroy klasicismus a osvicenstvi, CJ - Český jazyk

Baroko, osvícenství a klasicismus. Kategorie: Literatura. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Součástí materiálu je také uvedení do situace v literatuře světové v následujících období klasicismu a osvícenství. Obsa Maturitní otázky z literatury/Klasicismus a osvícenství. Klasicismus . Klasicismus je kulturní směr, který silně navazuje na antiku. Projevuje se to zejména v literární oblasti parafrázemi antických děl a v architektuře stavbami podobnými antickým Baroko, klasicismus a osvícenství Období od konce 16. století do konce 18. století, do které spadají umělecko-kulturní směry baroko, klasicismus a osvícenství. Baroko je ve Francii spojené s působením kardinála Richelieu, klasicismus je slavný svým divadlem, jehož představiteli jsou Jean Racine a Molière Výukový kurz Klasicismus a osvícenství k předmětu Český jazyk pro 1. ročník SŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C

U nás osvícenství provádí panovníci (Marie Terezie, Josef II.) reformami, ale panovník si udržuje moc; podobně i v Německu (Fridrich II. Veliký), v Rusku (Petr Veliký), ve Španělsku (Karel VI.). Předchozí příspěvek Klasicismus Další příspěvek Preromantismus Klasicismus a osvícenství. Klasicismus a osvícenství - teorie. Klikněte na odkaz KLASICISMUS.pdf pro zobrazení souboru. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta Umělecký sloh osvícenství 3. třetiny 18. století a počátku 19. století nazývaný klasicismus, jako reakce na dynamiku baroka a bohatost rokoka, navazoval na antiku střídmostí forem a uměřeností dekorací; v pozdním období empír — sloh císařství Napoleona I. z 1. pol. 19. století, který se vyznačuje výrazností klasicistní tektoniky a ušlechtilostí prvků klasicismus, osvícenství, preromantismus, literatura, Goethe, Moliere, Defoe: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA

Klasicismus, osvícenství, preromantismus Klasicismus-umělecký styl, který vznikl ve Francii v 17. století-navazoval na antiku formou, ale i zpracovávanými látkami-rozhodující úloha francouzské kultury a literatury vyplývala z politického a hospodářského postavení francouzského státu- REROMANTISMUS. reakce na klasicismus (pevná pravidla) a osvícenství (rozum) klade důraz na cit a vášeň vyjadřuje životní postoje měšťanů odmítá pravidla, příkazy a řád vrací se k přírodě, lidové slovesnosti a historii vzorem je venkovský nezkažený člověk a prostý způsob života. P KLASICISMUS A OSVÍCENSTVÍ - Osvícenství je myšlenkov hnutí z 18. stol., klade důraz na rozum a vzdělání, položilo základy pro rovnost lidí, lidská práva a toleranci. - Významn je zejmna dílo francouzských a anglických osvícenců. Velkým dílem francouzských osvícenců byl Přehled kategorie: Klasicismus, osvícenství, preromantismus. KVÍZOVÉ OTÁZKY VČETNĚ OKAMŽITÝCH ODPOVĚDÍ PRO ZLEPŠENÍ ZNALOSTÍ ČESKÉ I SVĚTOVÉ LITERATURY Z OBDOBÍ KLASICISMU, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMU Osvícenství. od 17.stol. do 19.stol. v Anglii, Francii, Holandsku. ovlivňuje naše národní obrození. proti círk.dogmatům. vychází z racionalismu - vidí člověka jako rozumnou, myslící a dokonalou bytost, která se může zdokonalovat. rozumné myšlenky - zrovnopr.lidí. snaha o výchovu nezávislého člověka, důraz na jeho.

Klasicismus, osvícenství, preromantismus - literatura (2

VÝUKA ČJL - Aktuálně - samostudium přes prázdniny - Baroko, klasicismus a osvícenství - kontrola v září Vytisknout zápis s přehledem směrů a autorů posledních dvou období starší literatury. Baroko a klasicismus - ke stažení zde. Všechny předcházejí úkoly dálkového studia: 1). Č.5 BAROKO, KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ VE SVĚT. LIT. - kulturní a umělecká stylová epocha asi od 2.pol.16.stol. Vzniká jako reakce na renesanční optimismus a důvěru v neomezené možnosti člověka. Typické jsou motivy nicoty, skepse k pozemskému životu, návrat k Bohu

Klasicismus a osvícenství VY_32_INOVACE_VII-A-07 KLASICISMUS A OSVÍCENSTVÍ KLASICISMUS= umělecký a literární směr 2. pol. 17.stol.+ 18. stol. = vynikající, vzorný prosazoval jednotné principy a řád, hledal krásu - obraz přírody, návrat k antice. Literatura baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu - maturitní otázka. Kategorie: Literatura. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: V maturitní otázce jsou zpracována témata barokní, klasicistní, osvícenské a preromantické literatury. V úvodu každé části autor. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici

Novinky: 13. 1. 2019 vytvořená struktura a rubriky. 14. 1. testuju šablonu a grafické prvky. 20. 1. další úpravy struktury a funkčnosti 202 Evroý klasicismus a osvícenství Klasicismus Francie. libertini = volnomyšlenkáři. Cyrano de Bergerac Cesta na měsíc (předchůdce J. Wernea, E. Rostand - z Cyrana hrdinu) Jean de La Fontaine Bajky Osvícenství (18. století) Francie Charles Louis de Montesquiev Perské listy Duch zákonů Voltaire Candide Denis Diderot Jakub fatalist Klasicismus & Osvícenství Klasicismus - 2.pol 17. a 18.stol. - klasický = vynikající, vzorový - hlavní znaky: cit je podřízen rozumu -> povinnosti Pevný řád Krása je v pravdě a v obrazu přírody Vzor antika - lit. žánry: a) vysoké - óda, epos, tragedie (jsou ve.. Povolený počet pokusů: 1. Test byl uzavřen Úterý, 18. května 2021, 19.00. Časový limit: 40 min On-line učitel je Váš šikovný pomocník.Naleznete zde mnoho učiva, souhrnné zápisky, testy, odkazy, obrázky, vysvětlivky, referáty a mnoho dalšího co zaručeně potěší Vás i vaše učitele

Světová barokní literatura :: eLiteratura

Vliv klasicismu, osvícenství a preromantismu na českou

Klasicismus = z latinského pojmu = vynikající, vzorný, umělecký sloh druhé poloviny 17. a 18. století; Znaky klasicismu. jednotní princip a pevný řád; rozumová kázeň (cit je podřízen povinnosti a rozumu proti baroku) krása je hledána v pravdě a v obrazu přírod Je to čas revolucí, boje za svobodu a osvícenství. Čas vznešených slov, ale také krvavých vyrovnání. Z hrdinů se stávají tyrani a těm, kteří donedávna nesli pochodeň revoluce, padají hlavy na popravištích. Vídeňský klasicismus vyznává symetrii a eleganci

Stavovské divadlo v Praze | Prague StayKniha Literatura v kostce - pro střední školy - Trh knihPPT - Montesquieu PowerPoint Presentation, free download

Vysoké žánry - tragédie: Pierre Corneille [pier kornei]. Cid - Cid zabije otce své milé, rozpor - milují se, ale vyšší řád (čest) vyžaduje pomstu, ona zařídí, že je Cid poslán do války, on ale nezemře a proslaví se, vezmou se; Jean Racine [žán rasín]. Faidra - Faidra se zamiluje do nevlastního syna, když král odjede do války, Faidra předpokládá, že. Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz/wp-content. V pol. 18. st. se těžiště osvícenství přesunulo do Francie. V letech 1751 - 1772 zde pánové Diderot a d´Alembertvydávají dvaceti osmi svazkovou Encyklopedii čili racionální svazek věd, umění a řemesel. VY_32_INOVACE_11_Klasicismus - věda a uměn (rozvoj vědy, hospodářství, obchodu; nové pojetí člověka a světa, kritika státu a církve; racionalismus, René Descartes; osvícenství) Umělecký směr klasicismus a jeho znaky ( klasicistní architektura, sochařství; významní hudební skladatelé Osvícenství je hnutí z 18. stol. Klade důraz na rozum, položilo základy pro rovnost lidí, lidská práva a toleranci. Klasicismus je umělecký směr, který vznikl v 17. století ve Francii. Souvisí se snahou osvícenců o racionalitu. Klad