Home

Hydrocephalus betekenis

Definitie De term 'hydrocephalus' is afgeleid van twee Griekse woorden: hydro (water) en kephale (hoofd). Hydrocephalus wordt soms ook 'waterhoofd' genoemd. Het is een aandoening waarbij overmatige cerebrospinale vloeistof zich ophoopt in de holtes (ventrikels) van de hersenen hydrocephalus = (Syn: waterhoofd, Hydrocephalus) Waterhoofd is een chronische aandoening. Er wordt te veel hersenvocht (liquor) aangemaakt of het hersenvocht wordt niet goed afgevoerd. Hersenen drijven in hersenvocht Wat betekent hydrocephalus? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord hydrocephalus. Je kunt ook zelf een definitie van hydrocephalus toevoegen Hydrocefalus, ook wel waterhoofd, is een aandoening waarbij in de ventrikels te veel hersenvocht aanwezig is en de ventrikels vergroot zijn. De overmaat aan hersenvocht oefent druk uit op de hersenen, waardoor hersenfuncties kunnen worden aangetast. Volwassenen kunnen hierdoor last krijgen van hoofdpijn, migraine, dubbelzicht, verminderd evenwicht, incontinentie, problemen met lopen, persoonlijkheidsveranderingen of mentale retardatie

Wat is een waterhoofd (hydrocephalus)? Medtroni

Definitie. Hydrocephalus of hydrocefalie verwijst naar een overmatige hoeveelheid hersenvocht in de holtes van de hersenen (ventrikels). Normale druk hydrocephalus (NPH) is een vorm van hydrocephalus die voorkomt bij ouderen, meestal in de leeftijdscategorie van zestig tot tachtig jaar Betekenis Hydrocephalus. Op deze pagina vind je 2 verschillende betekenissen of definities van het woord 'Hydrocephalus', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen Bij zuigelingen kunnen er in het geval van hydrocefalie meerdere symptomen optreden; een te snelle groei van het hoofd, een gespannen fontanel, uitgezette aderen, prikkelbaarheid, uitpuilende ogen en soms ontstaat vooral aan de beentjes spasticiteit. Bij oudere kinderen en volwassenen zet het hoofd niet meer uit omdat de schedel bij hen gesloten is. Zij hebben klachten als hoofdpijn, misselijkheid, braken, wazig of dubbel zien, lusteloosheid en sufheid Hydrocefalus Bij een hydrocefalus (waterhoofd) is er te veel hersenvocht in de hersenen. Dit komt omdat het hersenvocht niet goed weg kan. Soms is hydrocefalus aangeboren en soms ontstaat het later in het leven. De hersenen kunnen door hydrocefalus beschadigen

De naam normale druk hydrocefalie is een misleidende term, want bij deze aandoening wisselt de druk; meestal is die aan de hoge kant. De aandoening wordt ook wel Normal Pressure Hydrocephalus (NPH) genoemd. Onderwerpen op deze pagin Symptomen van een waterhoofd. De symptomen van een waterhoofd verschillen per leeftijd. Zo hebben jonge kinderen met een waterhoofd vaak last van: Een vergroot en te snel groeiend hoofd. Een gespannen fontanel (opening tussen schedelplaten) Uitpuilende ogen. Uitgezette aderen op het hoofd. Prikkelbaarheid. Slaperigheid Hydrocephalus is due to an imbalance between the amount of fluid produced and its absorption rate. Enlarged ventricles put increased pressure on the adjacent cortical tissue and cause myriad effects in the patient, including distortion of the fibers in the corona radiata

Hydrocefalie (letterlijk: waterhoofd) is een frequente aandoening waarbij een abnormale opstapeling van het hersenvocht ontstaat. De hersenen en het ruggenmerg worden omgeven door respectievelijk de schedel en wervels enerzijds maar ook door drie soorten hersen- en ruggenmergvliezen (dura mater, arachnoïdea en pia mater) Hydrocefalus is een ophoping van vocht in de schedel die leidt tot zwelling van de hersenen. Het woord hydrocefalus is afgeleid van de Griekse woorden voor water en hoofd. In het Nederlands wordt deze aandoening meestal waterhoofd genoemd Wat is de betekenis van hydrocephalus? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 6 betekenissen van het woord hydrocephalus. Door experts geschreven Een hydrocefalus of waterhoofd betekent dat de hersenkamers in de hersenen groter zijn dan normaal. In de hersenkamers zit hersenvocht. Normaal stroomt het hersenvocht door de kamers om de hersenen en het ruggenmerg heen en wordt dan weer opgenomen in het bloed (zie afbeeldingen). In totaal wordt het hersenvocht zo'n 4x per dag ververst

De betekenis van hydrocephalus communicans vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van hydrocephalus communicans gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Normaledrukhydrocefalie (Engels: normal-pressure hydrocephalus (NPH)) is een neurologische aandoening die wordt veroorzaakt door verminderde heropname van hersenvocht.. Het klachtenpatroon is erg typisch en bestaat uit loopproblemen, urine-incontinentie en geheugenproblemen. De aandoening kan worden behandeld met een shunt waarmee het hersenvocht van het brein wordt afgeleid naar een andere. Hydrocefalus is een aandoening waarbij de hersenholtes in de hersenen meer dan de normale hoeveelheid vocht bevatten waardoor de druk in de hersenen te hoog is. Hoe wordt hydrocefalus ook wel genoemd

Hydrocephalus - 7 definities - Encycl

 1. NPH kan verwijzen naar: NPH-insuline, een soort insuline Normal-pressure hydrocephalus, een type hydrocefalus (waterhoofd) Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter, een Duits concessiegebied voor openbaar [..
 2. g van een 'waterhoofd', berust op een gestoorde omloop van het hersen- en ruggenmergsvocht (liquor). Om dit te begrijpen, moet men enige kennis hebben van de anatomie van schedel en hersenen en van de vor
 3. g van het hersenvocht: bij Hydrocephalus externus is er vochtophooping in de ruimte onder het spinragvormige hersenvlies, bij Hydr. internus zijn de hersenventrikels overvuld. Deze vochtvermeerdering kan het gevolg zijn van weefselschrom..
 4. Hydrocephalus, ook wel in de volksmond waterhoofd genoemd, treedt op wanneer er zich cerebrospinaal vocht opstapelt in de schedel waardoor de hersenen gaan opzwellen en zo het hersenweefsel kunnen beschadigen. Uit de naam van de aandoening is dit ook al af te leiden want hydro staat voor water en cephalus betekent hoofd
 5. hydrocephalus vertaling engels hydrocephalus (Betekenis/definitie van)Betekenis hydrocephalus vertalen Engels #hydrocephalus
 6. Dit is een onderzoek dat in sommige ziekenhuizen wordt gedaan, waarbij via een ruggenprik vocht wordt toegediend in de liquorruimte, terwijl tegelijk de druk wordt gemeten. Het onderzoek zegt iets over het vermogen van de patiënt om de liquor te verwerken. psychologisch onderzoek
 7. Ongeveer 35% van de kinderen die een intraventriculaire bloeding doormaken, ontwikkelt posthemorragische hydrocephalus. We bestudeerden vroege externe drainage ter controle van de hydrocephalus. Volgens sommige onderzoekers heeft deze methode een onaanvaardbaar hoog infectierisico en hogere morbiditeit en mortaliteit dan andere behandelingen

Een hydrocephalus is de medische term voor een waterhoofd. Dit kan ontstaan als er een storing is in de omloop van het hersen- en ruggenmergvocht, ook wel liquor genoemd. Liquor is het vocht waarin de hersenen als het ware drijven; het wordt geproduceerd in kamers in de hersenen Hydrocefalie, de vorming van een waterhoofd, berust op een gestoorde omloop van het hersen- en ruggenmergsvocht (liquor). Om dit te begrijpen, moet men enige kennis hebben van de anatomie van schedel en hersenen en van de vorming en afvloed van de liquor. De hersenen nemen het grootste gedeelte van de schedelinhoud in beslag Betekenis hydrocephalus. Er is al veel gezocht naar de betekenis van hydrocephalus en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website Hydrocephalus is een ophoping van vocht in de schedel, die het effect van zwelling van de hersenen heeft. Het woord Hydrocephalus betekent water op de hersenen. De uitbreiding van de hersenen ventriculaire systeem als gevolg van onbalans tussen productie en absorptie van de cerebrospinale vloeistof (CSF Betekenis hydrocephalus infantilis Er is al veel gezocht naar de betekenis van hydrocephalus infantilis en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad

Betekenis Hydrocephalus - betekenis-definitie

Hydrocefalus - Wikipedi

 1. Hydrocephalus bij honden is een ziekte die de hersenen aantast. Het komt vaker voor bij kleine en brachycefale rassen, maar kan bij elke hond voorkomen. De ernst van het probleem zal van hond tot hond verschillen, maar het is een levensbedreigende aandoening die agressieve veterinaire aandacht vereist. Wat is hydrocephalus? Hydrocephalus treedt op wanneer cerebrospinale [
 2. g binnen het systeem van de hersenkamers is afgesloten.Omdat er geen verbinding is tussen de binnenste liquorruimten (de hersenkamers) en de ruimtes rond de hersenen wordt hier ook wel gesproken van een niet communicerende hydrocefalie. Oorzaken van een dergelijke niet communicerende hydrocefalie kunnen zijn.
 3. dere mate plaatsvindt

Wat is normale druk hydrocephalus (NPH) Medtroni

Hydrocephalus of ~ verwijst naar een overmatige hoeveelheid hersenvocht in de holtes van de hersenen (ventrikels). Normale druk hydrocephalus (NPH) is een vorm van hydrocephalus die voorkomt bij ouderen, meestal in de leeftijdscategorie van zestig tot tachtig jaar hydrocephalus; acute hydrocephalus vertaling nederlands hydrocephalus; acute hydrocephalus (Betekenis/definitie van) via Betekenis hydrocephalus; acute hydrocephalus vertaling #hydrocephalus; acute hydrocephalus Hierbij komt de naald in een ruimte gevuld met ruggenmergsvocht. Op deze manier kan er hersenvocht afgenomen worden en de druk gemeten worden. Als de druk te hoog is betekent dit dat er sprake is van hydrocephalus BACKGROUND AND PURPOSE: Macrocrania is a common pediatric clinical condition affecting up to 5% of the population. The purpose of this study was to determine clinical and imaging predictors that are useful in the differentiation of disorders requiring surgical treatment from those that can be treated medically in children with macrocrania. METHODS: In a 3-year 7-month retrospective study, 88. De meest voorkomende symptomen van hydrocefalie bij baby en jong kind zijn: Snel toenemende hoofdomtrek. Opgespannen fontanel. Prikkelbaarheid, hoofdpijn. Braken. Teken van de ondergaande zon: de ogen wijken af naar onder. In de meest ernstige gevallen: daling van het bewustzijn en stoornissen van het gezichtsvermogen

Hoewel hydrocephalus een verhoging van de ventrikels van de foetus moet worden genoemd tot meer dan 15 mm. Tot slot, vervanging ventriculomegalie (vaker deze definitie wordt gebruikt voor hydrocephalus) betekent een toename van het volume van CSF om het verloren parenchym van de hersenen te vervangen. , , , , Complicaties en gevolgen. De richtlijn is primair geschreven voor behandelaars van kinderen met hydrocephalus. Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2009 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die met de behandeling van hydrocephalus bij 0-2 jarigen te maken hebben Hydrocephalus is een opeenhoping van vocht in de schedel die leidt tot zwelling van de hersenen. Hydrocephalus betekent water op de hersenen. Oorzaken. Hydrocephalus is het gevolg van een probleem met de stroming van de vloeistof die de hersenen omringt. Deze vloeistof wordt de cerebrospinale vloeistof of CSF genoemd Papilledema Definition Papilledema is a swelling of the optic nerve, at the point where this nerve joins the eye, that is caused by an increase in fluid pressure within the skull (intracranial pressure). Swelling of the optic nerve due to other causes such as infection or inflammatory disease is not called papilledema. Description The optic nerve is the. 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en achtergrond Preconceptiezorg is het geheel aan maatregelen die genomen kunnen worden dat als doel heeft de risico's ten aanzien van de gezondheid van (aanstaande) ouders en hun toekomstig

dbnl · digitale bibliotheek voor de Nederlandse lettere Phenylketonuria or PKU is a rare metabolic disease that can lead to severe brain disorders caused by the accumulation of the amino acid phenylalanine to toxi.. Hoewel het onderzoek over ouder worden met spina bifida en hydrocephalus gaat, blijken de meeste mensen die de vragenlijst hebben ingevuld (328) tussen de 35 en 44 jaar oud. Bijna twee derde van de respondenten is vrouw. De groep van 65+ bestaat maar uit 24 deelnemers. De uiteindelijk grootte van de groep van 55 jaar en ouder is maar 17,6 % Hydrocephalus ontwikkel wanneer te veel vloeistof in die brein ophoop. Die fout is in die reël obstruksie (blokkasie), wat die natuurlike meganisme van vloeistofdreinering skend. Die betekenis hiervan is dat die serebrospinale vloeistof vloei deur die opening in die brein se ventrikel, wat die dokter tydens operasie maak. Die operasie word. Spina bifida betekent letterlijk 'gespleten wervelkolom'. Het wordt ook wel 'open rug' genoemd. Bij spina bifida sluiten de ruggenwervels niet goed rondom het ruggenmerg. Wat is SBH

Hydrocephalus betekenis en definiti

Zowel multinationaal als transnationaal zijn min of meer vergelijkbaar in betekenis, en sommige geleerden gebruiken deze twee termen door elkaar. Er is echter een klein verschil tussen multinationaal en transnationaal. Multinationaal werkt, zoals de term suggereert, in veel landen heeft geïnterfereerd (volt.deelw.) 1) actief handelen om een probleem tussen partijen op te lossen. Voorbeeld: `interfereren in een conflict tussen twee landen`. Synoniemen: ingrijpen, tussenbeide komen, interveniëren, 2) inwerken op (iets of elkaar) Voorbeelden: `Golven kunnen met elkaar interfereren.` ALGEMENE HYDROCEPHALUS . WAT IS Hydrocephalus? De term hydrocephalus is afgeleid van de Griekse woorden «hydro» betekent water en «cephalic» betekent hoofd. Zoals de naam al doet vermoeden, is een aandoening waarbij het primaire kenmerk is overmatige ophoping van vocht in de hersenen. Hoewel hydrocephalus stond ooit bekend als «water op de. Wat is hydrocephalus? Het woord hydrocephaly komt van de Griekse woorden 'Hydro' wat betekent water en 'cephali' wat hoofd betekent. Sinds de oudheid is deze pathologie geïdentificeerd met een ophoping of verzameling van vocht op hersenniveau (Malagón-Valdez, 2006)

Hydrocephalus. Hier vind u de betekenis van Hydrocephalus waterhoofd Word ook contribuant. Samen kunnen we zoveel meer bereiken. Nu lid worden. Doneren ? Meer weten over wat we met uw extra gift doen Betekenis hydrocephalus communicans. Er is al veel gezocht naar de betekenis van hydrocephalus communicans en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website Hydrocephalus betekent in feite 'water in de hersenen'. De vochtophoping vindt plaats als er een blokkering is in de stroom of de absorptie van de hersenvocht. Vaak is er, ondanks de opbouw van vocht, weinig of geen toename van de druk in de schedel, dus de naam normale druk hydrocefalus. De term dateert uit 1965 van Dr. Salomon Hakim, waar.

Wat is hydrocefalie? - Hersenstichtin

Hydrocephalus kom voor wanneer daar 'n wanbalans ontstaan tussen produksie en absorpsie of eliminasie. Die oormatige ophoping van vloeistof laat die breinventrikels spesifiek uitbrei. As gevolg hiervan sal die verbreding druk op ander strukture veroorsaak wat ernstige skade veroorsaak, sodat uitgebreide neurologiese simptome kan voorkom Normale druk Hydrocephalus Overzicht ; Gezondheid 2021 Ibuprofen gebruiken om hoofdpijn en migraine te behandelen Gezondheid 2021 Een overzicht van het Klippel-Trenaunay-syndroom Gezondheid.

geheugenstoornissen Geheugenstoornissen zijn kenmerkend voor aandoeningen van de hersenen. De indeling van geheugenstoornissen berust op de wijze van begin en verder verloop, aan gezien dit de belangrijkste kenmerken zijn. 1.Geheugenverlies dat plotseling optreedt meestal met geleidelijk maar onvoldoende herstel, bijv. bij hersenbloedingen, letsels van de slaapbeenkwa.. Vergelijkbare woorden van het woord hydrocephalus zijn: . waterhoofd. bobbekop, hydrocefalus, hydrocephalus Daarom deel ik ons verhaal. Ik wil bewustwording creëren over het feit dat hydrocephalus absoluut geen onschuldige aandoening is. Ook wil ik delen wat de gevolgen voor ons zoontje zijn en voor ons als gezin. Deze aandoening heeft op ons allemaal een enorme impact. Wat het leven met een kind met hydrocephalus voor ons betekent lees je in deze. Hersenkamers / hersenholtes zijn met hersenvocht gevulde holtes (ventrikels) in de hersenen. Lees over de functie, de aanmaak en afvoer van hersenvocht (liquor) en wat ziekte of schade aan de hersenkamers voor gevolgen kan hebben

Hydrocefalus Erfelijkheid

1. Author(s): Song,Han Hwie Title(s): Radionuclide cisternographie : de betekenis van radionuclide cisternographie voor de diagnose en behandeling van hydrocephalus en sommige aandoeningen, die met hydrocephalus gepaard kunnen gaan = Radionuclide cistrenography : the value of radionuclide cisternography in the diagnosis and management of hydrocephalus and possibly associated anomalies (with. De intracraniële inhoud bestaat uit 80% hersenen, 10% bloed en 10% cerebrospinaal vocht. De gemiddelde intracraniële druk (ICP) bedraagt 10mmHg. Door de ruimte-innemende werking van bijv. een bloeding, tumor of oedeem kan de druk oplopen. Klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid en braken kunnen optreden Na het plaatsen van de externe liquordrainage heeft u, in principe, platte bedrust (hoofdsteun mag in sommige gevallen tot 30 °ø). Dit betekent dat u niet overeind mag komen. Wel kunt u in bed behalve op uw rug ook op een van uw zijdes of buik gaan liggen. Veranderen van houding mag alleen gebeuren met een verpleegkundige in overleg met de arts Lethargie kan een normale reactie zijn op slaapgebrek, overmatige inspanning, overbelasting, (chronische) stress, gebrek aan lichaamsbeweging, onjuiste voeding (voedingstekort) of een symptoom van een ziekte of aandoening. Bepaalde aandoeningen kunnen lethargie veroorzaken, zoals: koolstofmonoxidevergiftiging Het onderzoeksrapport Global Hydrocephalus shuntkleppen Markt 2021 biedt een diepgaande studie van de algehele Hydrocephalus shuntkleppen marktdynamiek en markttrends in termen van verschillende segmenten en regionale vooruitzichten voor de periode tot 2028. aandeel, volume, dynamiek, voorspellingsgegevens en een gedetailleerde beschrijving van de industrie ten opzichte van de wereldmarkt

Wat is Normale Druk Hydrocefalie? - Hersenstichtin

 1. Kinderen met de leerstoornis NLD hebben moeite met het verwerken van non-verbale informatie. Ze komen verbaal vaardig over, kunnen goed spreken en leren snel lezen, maar ze hebben moeite om zintuiglijke prikkels te verwerken. Ze hebben daarnaast problemen met visueel-ruimtelijke vaardigheden en met executieve functies. NLD is soms moeilijk te herkennen. NLD is een afkorting [
 2. Symptomen van hydrocephalus bij honden Meestal, de tekenen van hydrocephalus zijnmerkbaar in puppy's op de leeftijd van 1,5 maanden, maar een volwassen hond pathologie kan ook voorkomen Het is evenwel verrassend te zien hoe weinig sommige eigenaren opvalt aan een hondje met een flink waterhoofd
 3. Wetenschappelijke State of the Art - PGZ 0-3 - Literatuuronderzoek Groeistoornissen: Hoofdomtrek - 14 juli 2010 2 gebruik gemaakt van gestandaardiseerde groeicurven, bij voorkeur opgesteld in d
 4. Bij hydrocephalus, ook wel waterhoofd genoemd, wordt er te veel hersenvocht aangemaakt. Lees hier Het kan ook niet-aangeboren zijn en later ontstaan. Er is ook nog een bijzondere vorm die op hogere leeftijd ontstaat. Echter kan een waterhoofd zich op elke leeftijd voordoen, maar de aandoening kan ook aangeboren zijn. Zo wordt één op de.
 5. g Betekenis Liggingen algemeen axiaal in de richting van de as caudaal aan de kant van de staart, in het algemeen aan de kant van het lichaamseinde, als tegenstelling tot craniaal craniaal aan of naar de kant van de schedel, als tegenstelling tot caudaal distaal van de oorsprong, het aanhechtingspunt, het midden verwijderd frontaal Read Mor
 6. ductie per dag is ongeveer 500 ml, dit betekent dat het vocht ongeveer driemaal per dag vernieuwd wordt. Het grootste gedeelte van het hersenvocht wordt geproduceerd in de ventrikels van de twee hersenhelften (de laterale ventrikels of zijven-trikels). Uit deze twee ventrikels stroomt het vocht samen, doorhee

Waterhoofd - wat zijn de symptomen? - Gezondheidsplei

Begrippenlijst met toelichting voor Psychiatrie (voorbereiding coschappen). Stamplijst Psychiatrie Psychiatrisch onderzoek Uiterlijk Je kijkt of iemand er verzorgd uitziet of juist niet. Voedingstoestand. Ook kijk je of de kalenderleeftijd en de geschatte leeftijd overeen komen. Eventueel kan hier ook gekeken worden naar mogelijke tekenen van automutilatie Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) is a type of newborn brain damage caused by oxygen deprivation and limited blood flow. HIE is a type of birth injury; this is a broad term used to refer to any harm that a baby experiences at or near the time of birth.Other terms used for HIE include birth asphyxia, perinatal asphyxia, and neonatal encephalopathy

Er werd 1 betekenis van Salaamat gevonden in de woordenlijst. De term is, zowel etymologisch als inhoudelijk, verwant aan 'intactheid' (afgeleid van 'tangere', 'aanraken'; vergelijk Kemp 2000). Meaning and definitions of integrity, translation in Afrikaans language for integrity with similar and opposite words. Geen valsheid word by hierdie mense bespeur nie. View full page. Essay Paper Help 'If you haven't already tried taking essay paper help from TFTH, I strongly suggest that you do so Costco Essay For College right away. I used to wonder how a company can service an essay Costco Essay For College help so well that it earns such rave reviews from every other student. But the, I got essay Costco Essay For College help online from them and realised why that. Corpus callosum agenesis is a birth defect in which the structure that connects the two sides of the brain (the corpus callosum) is partially or completely absent. This birth defect can occur as an isolated condition or combined with other cerebral abnormalities, including Arnold-Chiari malformation, Dandy-Walker syndrome, schizencephaly (clefts or deep divisions in brain tissue), and. Essay Help Online Service ' Order an essay online from TFTH and get it done by experts and see the difference for yourself. Interior Design Personal Statement Example I was shocked when I received my first assignment essay from TFTH as it was impeccable and Interior Design Personal Statement Example totally up to my expectation. Wh

Normal pressure hydrocephalus - Wikipedi

Hydrocefalie - Neurochirurgie Gen

 1. Omphalocele is een afwijking waarbij de lever, darmen of andere organen van de baby, via de navel, buiten de buikwand steken. Gelukkig zijn de organen meestal bedekt met een doorzichtige zak die in de meeste vallen gesloten blijft
 2. The role of neuroimaging in dementia nowadays extends beyond its traditional role of excluding neurosurgical lesions. Radiological findings may support the diagnosis of specific neurodegenerative disorders and sometimes radiological findings are necessary to confirm the diagnosis
 3. Vereniging voor Spina Bifida & Hydrocephalus. 193 likes · 3 talking about this · 14 were here. Medical Servic
 4. Hydrocefalie waterhoofd / Vanaf geboorte of kindertijd

Wat is de betekenis van hydrocephalus - Ensi

 1. NVN - Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 2. hydrocephalus communicans betekenis en definiti
 3. Normaledrukhydrocefalie - Wikipedi

Kinderneurologie.e